Välja nyhetskällor

Du kan välja dina nyhetskällor och anpassa i vilken ordning de spelas upp.

Välja nyhetskällor

  1. Kontrollera att mobilen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Google Home-enheten.
  2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
  3. Tryck på Konto nere till höger på startskärmen.

  4. Tryck på inställningarna följt av fliken Tjänster följt av Nyheter.
  5. En lista över nyhetskällor som spelas upp när du säger ”Ok Google, lyssna på nyheter” visas.

Ändra ordningen på nyhetskällorna

  1. Tryck på Ändra ordning följt av tryck länge på hash-markeringen bredvid nyhetskällan.
  2. Dra nyhetskällan uppåt eller nedåt.

Lägga till nya källor

  1. Tryck på Lägg till nyhetskällor.
  2. Tryck på bockmarkeringen bredvid de källor du vill lägga till.

Detta kan du lyssna på

Bland annat dessa nyhetskategorier:

Allmänna nyheter

Ekonomi

Teknik Teknik
Sport Hälsa
Världen Konst och livsstil
Politik Nöje
 

​Här finns mer information om hur du lyssnar på nyheter på Google Home.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?