Endre volumet for alarmer og nedtellinger

Du kan endre volumet for alarmer og nedtellinger på Google Nest- eller Google Home-høyttalere og -skjermer. Dette omfatter Google Home, Google Nest Mini (2. generasjon), Google Home Mini (1. generasjon), Google Home Max, Google Nest Hub og Google Nest Hub Max.

  1. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som høyttaleren eller skjermen.
  2. Åpne Google Home-appen Google Home app.
  3. Trykk på Google Home-enheten din.
  4. Trykk på Innstillinger Settings icon og deretter Alarmer og nedtellinger.
  5. Skyv punktet på glidebryteren for å justere volumet.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?