Sett internett på pause manuelt eller på faste tidspunkter

Med Wi-Fi-pauser kan du sette internett på pause for enhetsgrupper eller spesifikke enheter. Du kan også angi en tidsplan på forhånd for vanlige rutiner, for eksempel for når du skal gjøre deg klar for å legge deg eller trenger distraksjonsfri leksetid. Du må opprette en Familie-Wi-Fi-gruppe før du kan bruke Wi-Fi-pauser. Merk: I Google Wifi-appen kalles grupper etiketter.  

Slå pauser av og på for grupper

Før du begynner, må du opprette Familie-Wi-Fi-grupper.

I Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wifi .
 3. Under «Familie-Wi-Fi» trykker du på navnet på gruppen din for å sette alle enhetene i den på pause – eller for å slå av pausen. Det kan hende du må sveipe til venstre for å se flere grupper.

I Google Wifi-appen

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på fanen for innstillinger og handlinger .
 3. Trykk på Familie-Wi-Fi .
 4. Trykk på Sett på pause ved siden av etiketten du vil sette på pause. Pausen for etiketten er aktiv helt til du slår den av ved å trykke på etiketten på nytt.

 Når en etikett er satt på pause, vises det i statusfeltet under den. I tillegg blir pauseknappen lilla.

Med Google-assistenten

Du kan slå pauser for grupper av og på med stemmen.  Si «Ok Google» og så dette:
 • «Sett Wi-Fi på pause for [navnet på Familie-Wi-Fi-gruppen].»
 • «Gjenoppta Wi-Fi for [navnet på Familie-Wi-Fi-gruppen].»

Dette er tilgjengelig når du bruker Google Nest Wifi eller Google Wifi i Home-appen. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer Voice Match og kontrollerer enheter med stemmen

Slå pauser av og på for spesifikke enheter

I Google Wifi-appen

Sett spesifikke enheter på pause

Hvis du vil sette enkeltenheter på pause uten å bruke grupper eller etiketter, må du bruke Google Wifi-appen.

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på fanen for innstillinger og handlinger  etterfulgt av Familie-Wi-Fi  etterfulgt av Enheter.
 3. Trykk på Sett på pause ved siden av en enhet for å sette den på pause.

Når en etikett er satt på pause, vises det i et statusfelt under den. I tillegg blir pauseknappen lilla. Enheter som er satt på pause, flyttes til øverst i enhetslisten din.

Legg til sluttidspunkter for enheter som er satt på pause

Hvis du har satt en enkeltenhet på pause, kan du velge et tidspunkt for at Wi-Fi skal slås på igjen. Det gjør du i Google Wifi-appen.

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på navnet på enheten som er satt på pause.
 3. Trykk på Legg til sluttid, og velg når Wi-Fi skal slås på igjen.

​Velg mellom 1, 2 eller 4 timer fra nå, Til neste morgen (kl. 06.00) eller Tilpasset tid.

Merk: Hvis du setter din egen enhet på pause, får du ikke tilgang til Wi-Fi på den.

Opprett planlagte pauser

Du kan sette internett på pause automatisk på faste tidspunkter, for eksempel når det er leggetid for barna eller middagstid for familien. Bare lag en tidsplan, og velg gruppene du vil bruke den for. Da mister og får de valgte enhetene tilgang til internett i henhold til tidsplanen.

I Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wifi  etterfulgt av Familie-Wi-Fi etterfulgt av Legg til  etterfulgt av Tidsplan .
 3. Gi tidsplanen et navn.
 4. Velg en gruppe etterfulgt av trykk på Neste.
 5. Velg start- og sluttid og hvilke dager den planlagte pausen skal aktiveres på.
 6. Trykk på Ferdig.

I Google Wifi-appen

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på fanen for innstillinger og handlinger .
 3. Trykk på Familie-Wi-Fi  etterfulgt av trykk på Tidsplaner, etterfulgt av Lag tidsplan  (hvis du ikke har opprettet etiketter ennå, blir du bedt om å gjøre det).
 4. Trykk på Lag tidsplan.
 5. Velg en forhåndsinnstilling, eller opprett en egendefinert tidsplan.
 6. Velg start- og sluttid, og trykk på Neste.
 7. Velg hvilke dager du vil at tidsplanen skal gjelde for, og trykk på Neste.
 8. Nå har du planlagt en pause. Trykk på Ferdig.

Endre planlagte pauser

Du kan endre navnet, de planlagte tidspunktene og gruppene som er tilknyttet tidsplanen.

I Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wifi  etterfulgt av Familie-Wi-Fi etterfulgt av tidsplanen din.
 3. Endre tidsplanen, og trykk på Ferdig.

I Google Wifi-appen

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på fanen for innstillinger og handlinger .
 3. Trykk på Familie-Wi-Fi  etterfulgt av Tidsplaner etterfulgt av tidsplanen din.
 4. Trykk på Endre Rediger.
 5. Trykk på Lag tidsplan.
 6. Velg en forhåndsinnstilling, eller opprett en egendefinert tidsplan.
 7. Velg start- og sluttid, og trykk på Neste.
 8. Velg hvilke dager du vil at tidsplanen skal gjelde for, og trykk på Neste.
 9. Nå har du planlagt en pause. Trykk på Ferdig.

​Se kommende tidsplaner

I Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wifi  etterfulgt av Familie-Wi-Fi.

I Google Wifi-appen

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på fanen for innstillinger og handlinger  etterfulgt av Familie-Wi-Fi  etterfulgt av Tidsplaner.

Utsett aktive eller kommende tidsplaner

Ting går ikke alltid som planlagt, så av og til vil du kanskje utsette kommende pauser som er planlagt.

I Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wifi  etterfulgt av Familie-Wi-Fi.
 3. Ved siden av tidsplanen du vil utsette, trykker du på Mer 더보기 etterfulgt av Utsett 30 min.

I Google Wifi-appen

For å utsette starttiden for en kommende tidsplan med 30 minutter, gjør ett av følgende:

 • Åpne Google Wifi-appen og trykk på Utsett 30 min på kortet for den kommende tidsplanen.
 • Åpne Google Wifi-appen  og trykk på fanen for innstillinger og handlinger  etterfulgt av Familie-Wi-Fi  etterfulgt av Tidsplaner etterfulgt av Administrer alternativene dine  etterfulgt av Utsett 30min.

Hver gang du trykker på «Utsett 30 min», utsettes den kommende pausen i 30 minutter til.

Hopp over en kommende tidsplan

I Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wifi  etterfulgt av Familie-Wi-Fi.
 3. Ved siden av tidsplanen du vil utsette trykker du på 더보기 etterfulgt av Hopp over.

I Google Wifi-appen

For å hoppe over en kommende tidsplan, gjør ett av følgende:

 • Åpne Google Wifi-appen og trykk på Hopp over på kortet for den kommende tidsplanen.
 • Åpne Google Wifi-appen  og trykk på fanen for innstillinger og handlinger  etterfulgt av Familie-Wi-Fi  etterfulgt av Tidsplaner etterfulgt av Administrer alternativene dine  etterfulgt av Hopp over tidsplanen.

Avslutt aktive tidsplaner tidlig

Du kan avslutte aktive tidsplaner før den planlagte sluttiden. Når du har avsluttet en aktiv tidsplan, slås Wi-Fi på igjen for enhetene i gruppen. Tidsplanen aktiveres igjen på det neste planlagte tidspunktet.

I Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wifi  etterfulgt av Familie-Wi-Fi.
 3. Ved siden av tidsplanen du vil utsette, trykker du på Mer 더보기 etterfulgt av Avslutt tidsplan.

I Google Wifi-appen

For å avslutte en aktiv tidsplan før den planlagte sluttiden, gjør ett av følgende:

 • Åpne Google Wifi-appen , og trykk på Avslutt nå på kortet for den aktive tidsplanen, eller
 • Åpne Google Wifi-appen  og trykk på fanen for innstillinger og handlinger  etterfulgt av Familie-Wi-Fi  etterfulgt av Tidsplaner etterfulgt av Administrer alternativene dine  etterfulgt av Avslutt nå.

Gjenopprett tilkoblingen til enheter som er på pause

Hvis du ved et uhell setter enheten du bruker med Google Home- eller Google Wifi-appen, på pause, kan du gjenopprette internettilkoblingen på noen forskjellige måter:

 • Hvis enheten har mobilnett, kan du slå av Wi-Fi-funksjonen og bruke Google Home- eller Wifi-appen via mobildata. Bare åpne appen, og slå av pausen for enheten din.
 • Hvis du har tilgang til en annen enhet med Google Home- eller Google Wifi-appen installert, kan du bruke den til å slå av pausen for enheten din.
 • Del en Wi-Fi-tilkobling fra en telefon eller Wi-Fi-sone i hjemmet ditt, og koble enheten din til den. Åpne deretter appen igjen for å slå av pausen for deg selv.
 • Finn et annet sted med tilgjengelig Wi-Fi, koble til nettverket og slå av pausen for enheten din.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?