Kontrollér volumet og LED-lysstyrken med nattmodus

Du kan redusere volumet på svar fra Google-assistenten samt lysstyrken på LED-lysene på Google Nest- eller Home-høyttaleren eller skjermen din for å unngå forstyrrelser. 

Trinn 1. Slå på nattmodus 

 1. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket eller knyttet til den samme kontoen som Google Nest- eller Home-høyttaleren eller -skjermen.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 3. Velg enheten din.
 4. Trykk på Innstillinger Settings icon og så Nattmodus og så On.

Trinn 2. Planlegg nattmodus 

 1. Under «Fra» trykker du på og så velger et tidspunkt og så Ok
 2. Under «Til» trykker du på og så velger et tidspunkt og så Ok
 3. Trykk på dagen/dagene du vil at nattmodus skal være på. Hvis sirkelen er blå, er nattmodus på for den dagen. 

Andre innstillinger 

Ikke forstyrr

Når nattmodus er på, kan du ignorere varsler og oppstartslyder. Nedtellinger og alarmer ringer fortsatt.

For å slå på Ikke forstyrr, skyv glidebryteren til På On.

LED-lysstyrke i nattmodus

 • For å redusere lysstyrken for LED-lysene på toppen av Google Home, dra glidebryteren mot venstre. 
 • For å øke lysstyrken for LED-lysene på toppen av Google Home, dra glidebryteren mot høyre. 

Maksimumsvolum i nattmodus 

 • For å redusere maksimumsvolumet for assistenten om natten, dra glidebryteren mot venstre. 
 • For å øke maksimumsvolumet for assistenten om natten, dra glidebryteren mot høyre. 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?