Styr volum og LED-lysstyrke med nattmodus

Du kan senke volumet på Google-assistentens svar og dempe lysstyrken på Google Home-enhetens LED-lys når du ikke vil bli forstyrret. 

Trinn 1. Slå på nattmodus 

 1. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som Google Home-enheten.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 3. Trykk på enheten du vil justere, under Hjem .
 4. Trykk på Innstillinger Settings icon > menyen Menu og deretter Innstillinger og deretter Nattmodus og deretter On.

Trinn 2. Planlegg nattmodus 

 1. Under «Fra» trykker du på og derettervelg tidspunkt og deretter OK. 
 2. Under «Til» trykker du på og deretter velg tidspunkt og deretter OK. 
 3. Trykk på dagen/dagene du vil at nattmodus skal være på. Hvis sirkelen er blå, er nattmodus på for den dagen. 

Andre innstillinger 

Ikke forstyrr

Når nattmodus er på, kan du ignorere varsler og oppstartslyder. Nedtellinger og alarmer ringer fortsatt.

For å slå på Ikke forstyrr, skyv glidebryteren til På On.

LED-lysstyrke i nattmodus

 • For å dempe LED-lysene på toppen av Google Home, dra glidebryteren til venstre. 
 • For å skru opp LED-lysene på toppen av Google Home, dra glidebryteren til høyre. 

Maksimumsvolum i nattmodus 

 • For å senke assistentens maksimumsvolum om natten, dra glidebryteren til venstre. 
 • For å skru opp assistentens maksimumsvolum om natten, dra glidebryteren til høyre. 

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?