Ange och hantera påminnelser

Du kan ställa in, upprepa eller ta bort påminnelser med rösten med en högtalare eller skärm från Google Nest eller Google Home. Du kan ställa in påminnelser åt dig själv eller åt någon annan. Påminnelsen kan göras ett visst klockslag eller när någon befinner sig på en viss plats.

En avisering visas både på Google Nest- eller Home-enheten och på telefonen det angivna klockslaget eller enbart på telefonen när du är framme vid den angivna platsen. Om du tilldelar någon annan en påminnelse kan den personen få en avisering på sin enhet. Det går inte att tilldela påminnelser på alla språk eller med G Suite-konton.

Obs! Om du har aktiverat Digitalt välmående kan den här funktionen begränsas eller blockeras med Paus, Filter eller Stör ej. Läs mer om digitalt välmående.

Steg 1. Kontrollera att telefonen kör Android 6.0 eller senare. 

Telefonen måste ha Android 6.0 eller senare. Kontrollera och uppdatera Android-versionen

Steg 2. Konfigurera anpassning

En person som använder en Google Nest- eller Home-enhet

Du måste aktivera personliga resultat för att kunna hantera påminnelser. Om du inte aktiverar personliga resultat får du fortfarande en påminnelseavisering på högtalaren eller skärmen, men det går inte att lyssna på påminnelsen. 

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 3. Tryck på kontot uppe till höger på skärmen.
 4. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.

 5. Återgå till startskärmen Home.
 6. Tryck på enheten.
 7. Tryck på Inställningar  uppe till höger.
 8. Tryck på Igenkänning och anpassning under Mer.
 9. Aktivera Tillåt personliga resultat.
Om du vill förhindra att andra ser dina påminnelser kan du länka ditt Google-konto och din röst till högtalaren eller skärmen.
Flera personer som använder en Google Nest- eller Home-enhet

Om flera personer använder samma högtalare eller skärm måste alla som vill kontrollera, ställa in och hantera personliga påminnelser konfigurera Voice Match. Detta gäller även personen som konfigurerade enheten. Detta förhindrar att andra kontrollerar och hanterar dina påminnelser.

Hoppa över dessa steg om du redan har ställt in Voice Match.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4. Tryck på Assistent-inställningar  Voice Match  Lägg till enheter.
 5. Kontrollera att alla enheter som du vill länka rösten till är markerade.
 6. Tryck på Nästa  Jag godkänner.
 7. Följ anvisningar i appen.
 8. Om personliga uppgifter ska kunna användas måste du aktivera personliga resultat. Tryck på Jag godkänner och fortsätt med konfigurationen av Voice Match.
 9. Du kan bjuda in andra att konfigurera Voice Match så att de får skräddarsydda resultat genom att trycka på bjud in, välja kontaktmetod och skicka inbjudan. Tryck på Nej tack om du vill hoppa över det här steget.

Ange och hantera påminnelser

Du kan skapa och hantera påminnelser direkt på högtalaren eller skärmen eller med Google Home-appen på telefonen. 

Obs! Du kan ställa in en påminnelse för en tid eller en plats, men inte både och. Till exempel går det inte att ställa in en påminnelse på hemma klockan 15.00.  

På högtalare och skärmar
Om du vill göra detta: Säg ”Hey Google” följt av:

Skapa en tidsbaserad påminnelse

Viktigt!

 • Om du säger ”Ställ in en påminnelse till i morgon” före 5.00 aktiveras påminnelsen samma dag. 
 • Om du säger ”Ställ in en påminnelse till i morgon” efter 5.00 aktiveras påminnelsen nästa dag. 

Påminn <namn> att <titel> <datum> <tid>.

”Påminn mig att ringa mamma på söndag vid lunch.”

Skapa en återkommande påminnelse

Påminn <namn> om att <åtgärd> <intervall> <tid>.

”Påminn mig om att ta min medicin varje dag klockan 17.00.”

Skapa en påminnelse åt någon annan

Obs! Om du vill tilldela någon annan en påminnelse måste du tillhöra samma familjegrupp som personen.

ELLER

Både du och personen som ska tilldelas en påminnelse är 
inloggade på samma enhet, t.ex. en högtalare eller skärm.
Läs mer om hur du länkar din röst till Google Assistent-enheten
med Voice Match
och hur du delar enheter i hemmet med andra.

Påminn <namn> om att <åtgärd> <intervall> <tid>.

”Påminn Robin om att plocka i diskmaskinen varje dag klockan 20.00.”

Skapa en platsbaserad påminnelse

Platskategorier:

 • specifika platser och adresser
 • specifika företag
 • företagskategorier, till exempel livsmedel, galleria eller djuraffär
 • Hem- eller jobbadress (kan inte tilldelas)

Påminn <namn> om att <åtgärd> <plats>.

”Påminn mig om att tömma diskmaskinen när jag kommer hem.” 

”Påminn Tom om att köpa en latte när han är på Starbucks.”

Fråga om en påminnelse

”Vilka är mina påminnelser?”

”Vilka påminnelser har jag tills i morgon?”

”När är min påminnelse om att <titel>?”

”Vilka är mina påminnelser från David?”

Kolla vilka påminnelser du tilldelat någon annan ”Vilka påminnelser har jag skickat till Karin?”
Ta bort en eller alla påminnelser

”Ta bort mina påminnelser för i morgon.”

”Ta bort påminnelsen om att <titel>.”

”Radera påminnelsen från Elisabet.”

”Ta bort alla mina påminnelser.”

 
På telefonen
 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som högtalaren eller skärmen.
 2. Kontrollera att Google-kontot som du loggat in på i webbläsaren på telefonen eller surfplattan är samma konto som används för att länka till högtalaren eller skärmen. 

Skapa en påminnelse 

 1. Tryck länge på hemknappen på telefonen.
 2. Tryck på Ställ in en påminnelse eller säg ”Ställ in en påminnelse”.
 3. Säg eller skriv påminnelsen.

Visa påminnelser

Det finns två sätt att visa påminnelser.

 1. Tryck länge på hemknappen och säg ”Vilka påminnelser har jag?”
 2. Eller öppna Google Home-appen Google Home-appen.
  1. Tryck på kontot uppe till höger.
  2. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
  3. Tryck på Assistent-inställningar  Tjänster  Påminnelser.
 

Redigera påminnelser

 
 1. Tryck på kontot uppe till höger.
 2. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 3. Tryck på Assistent-inställningar  Tjänster  Påminnelser.
 4. Tryck på påminnelsen du vill redigera följt av Redigera följt av gör ändringarna följt av Spara

Obs! Om du vill ändra en påminnelse som du har ställt in åt någon annan använder du ett röstkommando.

Redigera påminnelser med rösten

Du kan ändra en påminnelse, till exempel vilken tid, plats eller person den gäller.

Du kan till exempel säga ”Ok Google, visa nästa påminnelse för Elsa”, ”Ok Google, ändra den till 17.00”.

Om du redigerar en påminnelse som du har tilldelat någon annan kan den personen få en avisering.

Radera påminnelser

 1.  Tryck på kontot uppe till höger.
 2. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 3. Tryck på Assistent-inställningar  Tjänster  Påminnelser.
 4.  Tryck på påminnelsen du vill ta bort följt av Radera följt av OK.
Obs! Om du vill ta bort en påminnelse som du har ställt in åt någon annan använder du ett röstkommando.

Radera påminnelser med rösten

Du kan ta bort en påminnelse som du har ställt in åt dig själv eller åt någon annan.

Du kan till exempel säga ”Ok Google, radera påminnelsen från Elisabet”.

Om du raderar en påminnelse som du har tilldelat någon annan kan den personen få en avisering.

Få påminnelser

Tidsbaserade påminnelser som du anger på enheten eller i en Google-app, till exempel Kalender och Inbox, kommer du åt via högtalare och skärmar, liksom på telefonen. 

Platsbaserade påminnelser visas bara i telefonen. De spelas inte upp på högtalare och skärmar. 

På högtalare och skärmar

När det är dags för påminnelsen:

 1. LED-lampan på enheten blinkar. Sedan lyser ett vitt ljus på enheten i 10 minuter. 
 2. Lyssna på påminnelsen med något av följande röstkommandon:
  1. ”Hey Google, vad händer?”
  2. ”Hey Google, vilka aviseringar har jag?”
  3. ”Hey Google, vilka påminnelser har jag?”
 3. När assistenten har läst upp påminnelsen markeras den som läst.

Du kan fråga om dagens påminnelser när som helst genom att säga ”Hey Google, vilka påminnelser har jag?”

Obs! Enheten säger bara att du har en påminnelse högt om du har ställt in påminnelsen på högtalaren eller skärmen med rösten.

På telefonen
När det är dags för din påminnelse får du en avisering på enheten. Om du inte behöver påminnelsen längre sveper du bara bort den. 

Läs mer om hur du aktiverar eller inaktiverar aviseringar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: