Google Nest och Europeiska kommissionens förordning

Som nätverksanslutna produkter med hög nätverkstillgänglighet (HiNA-produkter och produkter med HiNA-funktioner) följer Google Home kommissionens förordning (GG) nr 1275/2008.  

Effektförbrukning i standbyläge Ej tillgängligt
Tid till standby Ej tillgängligt
Effektförbrukning i nätverksanslutet standbyläge Ej tillgängligt
Effektförbrukning i frånläge Ej tillgängligt
Aktivt standbyläge* 2,4 W

 

* Aktivt standbyläge: Google Home är ansluten till ett trådlöst nätverk men tillhandahåller inte aktiva ljudfunktioner. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?