Trådbunden anslutning för WiFi-åtkomstpunkter och enheter

Tack vare att Google Wifi använder trådlös mesh-teknik behöver WiFi-åtkomstpunkterna inte anslutas med Ethernet-kablar. Om du ändå vill använda Ethernet-kablar så ska de här konfigurationerna fungera.

Obs! Anslut inte några enheter, till exempel en dator, switch eller en annan WiFi-åtkomstpunkt, till WiFi-åtkomstpunkten medan den konfigureras. Läs mer.

Konfigurationer som stöds för Google Wifi:

Använda Google WiFi-åtkomstpunkter och/eller OnHub-enheter

 Obs! I följande diagram symboliserar pilen en anslutning med Ethernet-sladd.

() Modem → Primär Wifi-åtkomstpunkt → Wifi-åtkomstpunkt för mesh

 1. Anslut LAN-porten på modemet till WAN-porten på den primära Wifi-åtkomstpunkten [] med en Ethernet-sladd
 2. Anslut LAN-porten på den primära Wifi-åtkomstpunkten till valfri WAN- eller LAN-port på ytterligare Wifi-åtkomstpunkter för mesh med en Ethernet-sladd

Du kan koppla ihop flera Wifi-åtkomstpunkter för mesh med Ethernet-sladdar.

() Modem → Primär WiFi-åtkomstpunkt → WiFi-åtkomstpunkt för mesh → WiFi-åtkomstpunkt för mesh → och så vidare …

Lägga till en switch nedströms från den primära WiFi-åtkomstpunkten

 Obs! I följande diagram symboliserar pilen en anslutning med Ethernet-sladd.

() Modem → Primär Wifi-åtkomstpunkt→ Switch → Wifi-åtkomstpunkt för mesh

 1. Anslut LAN-porten på modemet till WAN-porten på den primära Wifi-åtkomstpunkten [] med en Ethernet-sladd
 2. Anslut LAN-porten på den primära Wifi-åtkomstpunkten till WAN-/uplink-porten på switchen med en Ethernet-sladd
 3. Anslut LAN-porten till WAN-porten på valfri Wifi-åtkomstpunkt för mesh med en Ethernet-sladd

Switchar och WiFi-åtkomstpunkter för mesh kan anslutas i vilken ordning som helst så länge de är nedströms från den primära WiFi-åtkomstpunkten. Du kan ansluta flera av dessa enheter med Ethernet-kablar.

() Modem → Primär WiFi-åtkomstpunkt → Switch → WiFi-åtkomstpunkt för mesh

                                                                              → WiFi-åtkomstpunkt för mesh

() Modem → Primär WiFi-åtkomstpunkt → WiFi-åtkomstpunkt för mesh → Switch → WiFi-åtkomstpunkt för mesh

                                                            → WiFi-åtkomstpunkt för mesh                   → WiFi-åtkomstpunkt för mesh

Lägg till en router från tredje part uppströms från den primära WiFi-åtkomstpunkten
 Obs! I följande diagram symboliserar pilen en anslutning med en Ethernet-kabel.

() Modem → Router från tredje part → Primär Wifi-åtkomstpunkt → Wifi-åtkomstpunkt för mesh

 1. Anslut LAN-porten på modemet till WAN-porten på en router från tredje part med en Ethernet-sladd
 2. Anslut LAN-porten på routern från tredje part till WAN-porten på den primära Wifi-åtkomstpunkten med en Ethernet-sladd
 3. Anslut LAN-porten på den primära Wifi-åtkomstpunkten till WAN-porten på Wifi-åtkomstpunkten för mesh med en Ethernet-sladd eller en switch som i stegen ovan.
Med den här konfigurationen kan två Wifi-nätverk vara aktiverade samtidigt (Double NAT), vilket inte nödvändigtvis är ett problem. Om du upplever problem rekommenderar vi att du ställer in routern från tredje part i bryggläge. När du har aktiverat bryggläge kan du välja om du vill stänga av Wi-Fi eller inte på tredjepartsroutern.

Detta ska du INTE göra:

Ansluta den primära Wifi-åtkomstpunkten och Wifi-åtkomstpunkter för mesh till samma switch med sladd

 Obs! I följande diagram symboliserar pilen en anslutning med Ethernet-sladd.

(X) Modem → Switch → Primär WiFi-åtkomstpunkt

                                       → WiFi-åtkomstpunkt för mesh

(X) Modem → Router från tredje part → Switch → Primär WiFi-åtkomstpunkt

                                                                         → WiFi-åtkomstpunkt för mesh

 1. Anslut LAN-porten på modemet till WAN-/uplink-porten på switchen med en Ethernet-sladd
 2. Anslut LAN-porten på switchen till WAN-porten på både en primär Wifi-åtkomstpunkt och en annan Wifi-åtkomstpunkt för mesh med en Ethernet-sladd

Gör du så här ligger WiFi-åtkomstpunkten för mesh och den primära WiFi-åtkomstpunkten inte på samma delnät, vilket troligen förhindrar enheter i nätverket från att upptäcka varandra och visa felaktiga uppgifter i appen för Google Wifi. Alla WiFi-åtkomstpunkter för mesh (och andra enheter, till exempel skrivare) ska anslutas nedströms från den primära WiFi-åtkomstpunkten för att allt ska fungera som det ska.

I det här exemplet ska antingen den primära WiFi-åtkomstpunkten anslutas mellan modemet och switchen, eller WiFi-åtkomstpunkten för mesh anslutas nedströms från den primära WiFi-åtkomstpunkten.

() Modem → Primär Wifi-åtkomstpunkt→ Switch → Wifi-åtkomstpunkt för mesh

() Modem → Switch → Primär Wifi-åtkomstpunkt → Wifi-åtkomstpunkt för mesh

Ansluta den primära Wifi-åtkomstpunkten och Wifi-åtkomstpunkter för mesh med sladd till samma tredjepartsrouter

 Obs! I följande diagram symboliserar pilen en anslutning med Ethernet-sladd.

(X) Modem → Router från tredje part → Primär WiFi-åtkomstpunkt

                                                       → WiFi-åtkomstpunkt för mesh

 1. Anslut LAN-porten på modemet till WAN-porten på en router från tredje part med en Ethernet-sladd

 2. Anslut LAN-porten på routern från tredje part till WAN-porten på både den primära Wifi-åtkomstpunkten och en annan Wifi-åtkomstpunkt för mesh med en Ethernet-sladd

Det är ett liknande koncept som i exemplet med switchen ovan. I det här exemplet ansluts Wifi-åtkomstpunkten för mesh nedströms från den primära Wifi-åtkomstpunkten i stället:

() Modem → Router från tredje part → Primär Wifi-åtkomstpunkt → Wifi-åtkomstpunkt för mesh

Lägga till en router från tredje part nedströms från den primära WiFi-åtkomstpunkten

 Obs! I följande diagram symboliserar pilen en anslutning med Ethernet-sladd. 

(X) Modem → Primär WiFi-åtkomstpunkt→ Router från tredje part → WiFi-åtkomstpunkt för mesh

 1. Anslut LAN-porten på modemet till WAN-porten på den primära Wifi-åtkomstpunkten med en Ethernet-sladd
 2. Anslut LAN-porten på den primära Wifi-åtkomstpunkten till WAN-porten på en router från tredje part med en Ethernet-sladd
 3. Anslut LAN-porten på routern från tredje part till WAN-porten på Wifi-åtkomstpunkten för mesh med en Ethernet-sladd

Om tredjepartsroutern inte är ställd i bryggläge (dvs. endast fungerar som en switch) kanske trådanslutna eller trådlösa klienter (inklusive Wifi-åtkomstpunkten för mesh) inte kan kommunicera med den primära Wifi-åtkomstpunkten.

Tredjepartsroutern måste sättas i bryggläge, bytas ut mot en switch eller tas bort från systemet om det ska fungera:

() Modem → Primär Wifi-åtkomstpunkt → Wifi-åtkomstpunkt för mesh

() Modem → Primär Wifi-åtkomstpunkt→ Switch → Wifi-åtkomstpunkt för mesh

 

 
 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?