Koble Wifi-punkt og andre enheter sammen med kabler

Det elegante med Google Wifi er at det bruker Wi-Fi-basert maskenett-teknologi – så Wifi-punktene trenger ikke å være fysisk koblet sammen via Ethernet. Men hvis du foretrekker å bruke Ethernet, finner du nedenfor noen konfigurasjoner som skal fungere bra.

Merk: Ikke koble noen enheter (for eksempel datamaskiner, svitsjer eller andre Wifi-punkt) til et Wifi-punkt under konfigureringen. Finn ut mer.

Støttede Google Wifi-oppsett:

Bruk av Google Wifi-punkt og/eller OnHub-enheter

 Merk: I følgende diagrammer betyr «» å koble til via kablet Ethernet.

() modem → primært Wifi-punkt → Wifi-punkt i maskenett

 1. Modemets LAN-port kobles til det primære Wifi-punktets WAN-port [] via kablet Ethernet.
 2. Det primære Wifi-punktets LAN-port kobles til WAN- eller LAN-porten på et Wifi-punkt i maskenett via kablet Ethernet.

Du kan kjede sammen flere Wifi-punkt i maskenettmodus via kablet Ethernet.

() modem → primært Wifi-punkt → Wifi-punkt i maskenettmodus → Wifi-punkt i maskenettmodus → og så videre …

Legg til en svitsj nedstrøms for det primære Wifi-punktet

 Merk: I følgende diagrammer betyr «» å koble til via kablet Ethernet.

() modem → primært Wifi-punkt → svitsj → Wifi-punkt i maskenett

 1. Modemets LAN-port kobles til det primære Wifi-punktets WAN-port [] via kablet Ethernet.
 2. Det primære Wifi-punktets LAN-port kobles til svitsjens WAN-port via kablet Ethernet.
 3. Svitsjens LAN-port kobles til WAN-porten på et Wifi-punkt i maskenettmodus via kablet Ethernet.

Svitsjer og Wifi-punkt i maskenettmodus kan kobles til i hvilken som helst rekkefølge (så lenge de er nedstrøms for det primære Wifi-punktet), og du kan koble sammen flere av disse enhetene via kablet Ethernet.

() modem → primært Wifi-punkt → svitsj → Wifi-punkt i maskenettmodus

                                                                              → Wifi-punkt i maskenettmodus

() modem → primært Wifi-punkt → Wifi-punkt i maskenettmodus → svitsj → Wifi-punkt i maskenettmodus

                                                            → Wifi-punkt i maskenettmodus                   → Wifi-punkt i maskenettmodus

Legg til en tredjepartsruter oppstrøms for det primære Wifi-punktet
 Merk: I følgende diagram betyr «» å koble til via kablet Ethernet.

() modem → tredjepartsruter → primært Wifi-punkt → Wifi-punkt i maskenettmodus

 1. Modemets LAN-port kobles til WAN-porten på en tredjepartsruter via kablet Ethernet.
 2. Tredjepartsruterens LAN-port kobles til det primære Wifi-punktets WAN-port via kablet Ethernet.
 3. Det primære Wifi-punktets LAN-port kobles til WAN-porten på et Wifi-punkt i maskenettmodus via kablet Ethernet (eller via en svitsj, som vist ovenfor).
Med denne konfigurasjonen kan du ende opp med dobbel-NAT – som ikke nødvendigvis er noe problem. Men hvis det forårsaker problemer, anbefaler vi at du setter tredjepartsruteren i bromodus. Når bromodus er aktivert, er det opp til deg om du vil slå Wi-Fi av eller ikke på tredjepartsruteren.

IKKE gjør dette:

Koble primære Wifi-punkt og Wifi-punkt i maskenett til samme svitsj

 Merk: I følgende diagrammer betyr «» å koble til via kablet Ethernet.

(X) modem → svitsj → primært Wifi-punkt

                                       → Wifi-punkt i maskenettmodus

(X) modem → tredjepartsruter → svitsj → primært Wifi-punkt

                                                                         → Wifi-punkt i maskenettmodus

 1. Modemets LAN-port kobles til svitsjens WAN/opplink-port via kablet Ethernet.
 2. Svitsjens LAN-porter kobles til både et primært Wifi-punkt og WAN-portene på et annet Wifi-punkt i maskenettmodus via kablet Ethernet.

Med dette oppsettet havner ikke Wifi-punktet i maskenettmodus på samme delnett som det primære Wifi-punktet, og dette kommer sannsynligvis til å forhindre enheter på Wi-Fi-nettverket fra å se hverandre i mange situasjoner og føre til at det genereres unøyaktige data i Google Wifi-appen. Alle Wifi-punkt i maskenettmodus (og alle andre kablede enheter, for eksempel skrivere) må være koblet «nedstrøms» fra det primære Wifi-punktet for at ting skal fungere skikkelig.

I dette eksempelet må det primære Wifi-punktet enten være koblet til mellom modemet og svitsjen, eller så må Wifi-punktet i maskenettmodus være koblet til nedstrøms for det primære Wifi-punktet i stedet.

() modem → primært Wifi-punkt → svitsj → Wifi-punkt i maskenettmodus

() modem → svitsj → primært Wifi-punkt → Wifi-punkt i maskenett

Koble primære Wifi-punkt og Wifi-punkt i maskenett til den samme tredjepartsruteren

Merk: I følgende diagrammer betyr «» å koble til via kablet Ethernet.

(X) modem → tredjepartsruter → primært Wifi-punkt

                                                       → Wifi-punkt i maskenettmodus

 1. Modemets LAN-port kobles til WAN-porten på en tredjepartsruter via kablet Ethernet.

 2. LAN-portene på tredjepartsruteren kobles til både et primært Wifi-punkt og WAN-portene på et annet Wifi-punkt i maskenettmodus via kablet Ethernet.

Dette konseptet ligner på eksempelet med svitsj ovenfor. I dette eksempelet må Wifi-punktet i maskenett være koblet til nedstrøms for det primære Wifi-punktet i stedet:

() modem → tredjepartsruter → primært Wifi-punkt → Wifi-punkt i maskenett

Legg til en tredjeparts ruter nedstrøms for det primære Wifi-punktet

 Merk: I følgende diagrammer betyr «» å koble til via kablet Ethernet. 

(X) modem → primært Wifi-punkt → tredjepartsruter → Wifi-punkt i maskenettmodus

 1. Modemets LAN-port kobles til det primære Wifi-punktets WAN-port via kablet Ethernet.
 2. Det primære Wifi-punktets LAN-port kobles til WAN-porten på tredjepartsruteren via kablet Ethernet.
 3. Tredjepartsruterens LAN-port kobles til WAN-porten på Wifi-punktet i maskenett via kablet Ethernet.

Hvis tredjepartsruteren i dette tilfellet ikke er i bromodus (og i stedet bare har funksjon som svitsj), er det mulig at eventuelle kablede og trådløse klienter (inkludert Wifi-punktet i maskenett) ikke kan kommunisere med det primære Wifi-punktet.

For å fungere som ønsket må tredjepartsruteren settes i bromodus, erstattes med en svitsj eller fjernes fra systemet:

() modem → primært Wifi-punkt → Wifi-punkt i maskenett

() modem → primært Wifi-punkt → svitsj → Wifi-punkt i maskenettmodus

 

 
 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?