We moved control of OnHub and Google Wifi devices to the Google Home app. You can easily migrate your Google Wifi network into the Google Home app, where you’ll be able to control your Wi-Fi network and other connected products in one place.

Hur många Google Nest- eller Google Wifi-åtkomstpunkter behöver jag?

Hur mågna Google Nest- eller Google Wifi-åtkomstpunkter som behövs varierar beroende på situation. Här är några saker att tänka om du vill ha täckning i alla rum med Google Nest Wifi eller Google Wifi:

Bostadens storlek

Ju större bostadsyta du har, desto fler extra åtkomstpunkter behöver du för att få wifi-täckning överallt hemma. 

Det här är en uppskattning av vilken täckning du får med ett Nest Wifi- eller Google Wifi-system:

Nest Wifi* Google Wifi**
Nest Wifi-router (fristående) Upp till ca 120 m² En Google Wifi-åtkomstpunkt Upp till ca 85 m²
Nest Wifi-router + en åtkomstpunkt Upp till ca 210 m² Två Google Wifi-åtkomstpunkter Upp till ca 170 m²
Nest Wifi-router + två åtkomstpunkter Upp till ca 300 m² Tre Google Wifi-åtkomstpunkter Upp till ca 255 m²

*Nest Wifi kräver en Google Nest Wifi-router och är kompatibelt med både Google Nest Wifi-åtkomstpunkter och Google Wifi-åtkomstpunkter. Nest Wifi-routern kan täcka upp till 120 m² och varje Nest Wifi-åtkomstpunkt upp till 90 m².

**Den beräknade täckningen för Google Nest Wifi och Google Wifi gäller hus med trästomme. I byggnader av andra material eller med ovanlig planlösning kan Wi-Fi-täckningen skilja.

**Det rekommenderade antalet Wifi-åtkomstpunkter som anges ovan är bara en vägledning. Hemmets material och planlösning kan påverka hur Wi-Fi-signaler färdas. I bostäder med tjocka väggar eller en mycket långsmal planlösning kan extra Wifi-åtkomstpunkter behövas för full täckning. Signalens styrka och hastighet beror på internetleverantören.

Som tumregel fungerar åtkomstpunkter bäst om de inte står mer än två rum ifrån varandra. Om wifi-signalen är svag längst bort i huset, till exempel, bör du inte ställa en Wifi-åtkomstpunkt just där. Ställ den halvvägs dit i stället. Försök ställa den högt, till exempel på en hylla.

Bostadens planlösning

Åtkomstpunkterna fungerar bäst om det är fri sikt mellan dem. Wi-Fi-täckningen kan påverkas av olika hinder, till exempel tunga möbler eller tjocka betong- eller tegelväggar. Om du har flera åtkomstpunkter blir det lättare att placera dem på ett sätt som undviker hinder.

Överbelastning av WiFi-nätverk i grannskapet

I områden med många WiFi-nätverk, t.ex. runt bostadshus, kan Wi-Fi-kanalerna bli överbelastade, vilket leder till sämre prestanda. Ju närmare en åtkomstpunkt du är, desto bättre Wi-Fi-anslutning får du.

Högsta antalet åtkomstpunkter

Vi rekommenderar att högst fem Wifi-åtkomstpunkter används i samma nätverk. Det kan hända att wifi-nätverkets prestanda försämras om du lägger till fler.

Google Home-appen har endast stöd för ett wifi-nätverk per hem, men du kan skapa upp till fem hem med ett wifi-nätverk i varje.

Nest Wifi och Google Wifi är utformade för användning i hemmet. De är inte avsedda att användas för delning av nätverk mellan flera bostäder. Om du använder Nest Wifi eller Google Wifi på det sättet kan det leda till långsammare wifi-hastigheter och instabila anslutningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
1633396
false