Hur många Google Nest- eller Google Wifi-åtkomstpunkter behöver jag?

Det finns ingen enkel formel eftersom Wi-Fi bygger på så många variabler. Här är några saker att tänka på.

Bostadens storlek

Ju större hus du har, desto bättre behöver WiFi-täckningen vara. Och bättre täckning innebär fler Google WiFi-åtkomstpunkter.

Det här är en uppskattning av vilken täckning du får med Google Wifi:

Antal WiFi-åtkomstpunkter WiFi-täckning i kvadratmeter*
1 85 m²
2 85-170 m²
3 170+ m²

*Det rekommenderade antalet WiFi-åtkomstpunkter som anges ovan är bara en vägledning. Hemmets material och planlösning kan påverka hur Wi-Fi-signaler färdas. Bostäder med tjocka väggar eller en planlösning med långa, smala korridorer kan behöva extra WiFi-åtkomstpunkter för att få full täckning. Signalens styrka och hastighet beror på internetleverantören.

Som tumregel fungerar WiFi-åtkomstpunkter bäst om de inte står mer än två rum ifrån varandra. Om WiFi-signalen i husets bortre ände är svag, till exempel, bör du inte ställa en WiFi-åtkomstpunkt just där. Ställ den halvvägs dit i stället. Försök ställa den högt, till exempel på en hylla.

Obs! Vi rekommenderar att du har högst sex åtkomstpunkter i ett mesh-nätverk. Det kan täcka upp till 840 m², vilket brukar räcka för de flesta hem, även om vissa nätverk täcker upp till 1250 m².

Bostadens planlösning

Åtkomstpunkterna fungerar bäst om det är fri sikt mellan dem. Wi-Fi-täckningen kan påverkas av olika hinder, till exempel tunga möbler eller tjocka betong- eller tegelväggar. Om du har flera åtkomstpunkter blir det lättare att placera dem på ett sätt som undviker hinder.

Överbelastning av Wi-Fi-nätverk i grannskapet

I områden med många Wi-Fi-nätverk, t.ex. runt bostadshus, kan Wi-Fi-kanalerna bli överbelastade, vilket leder till sämre prestanda. Ju närmare en åtkomstpunkt du är, desto bättre Wi-Fi-anslutning får du.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?