Hur många Google Nest- eller Google Wifi-åtkomstpunkter behöver jag?

Det finns ingen enkel formel eftersom Wi-Fi bygger på så många variabler. Här är några saker att tänka på:

Bostadens storlek

Ju större bostadsyta du har, desto fler åtkomstpunkter behöver du för att få Wi-Fi-täckning överallt hemma. 

Det här är en uppskattning av vilken täckning du får med ett Google Nest Wifi- eller Google Wifi-system:

Google Nest Wifi* Google Wifi**
Nest Wifi-router (fristående) Upp till ca 120 m² En Google Wifi-åtkomstpunkt Upp till ca 84 m²
Nest Wifi-router + en åtkomstpunkt Upp till ca 210 m² Två Google Wifi-åtkomstpunkter Ca 85–170 m²
Nest Wifi-router + två åtkomstpunkter Upp till 300 m² Tre Google Wifi-åtkomstpunkter Över 170 m²

*Google Nest Wifi kräver en Google Nest-router och är kompatibelt med både Google Nest Wifi-åtkomstpunkter och Google Wifi-åtkomstpunkter. Nest Wifi-routern kan täcka upp till ca 120 kvadratmeter. Varje Nest Wifi-åtkomstpunkt kan täcka upp till ca 150 kvadratmeter.

**Det rekommenderade antalet Wifi-åtkomstpunkter som anges ovan är bara en vägledning. Hemmets material och planlösning kan påverka hur Wi-Fi-signaler färdas. I bostäder med tjocka väggar eller en mycket långsmal planlösning kan extra Wifi-åtkomstpunkter behövas för full täckning. Signalens styrka och hastighet beror på internetleverantören.

Som tumregel fungerar åtkomstpunkter bäst om de inte står mer än två rum ifrån varandra. Om Wi-Fi-signalen är svag längst bort i huset, till exempel, bör du inte ställa en Wifi-åtkomstpunkt just där. Ställ den halvvägs dit i stället. Försök ställa den högt, till exempel på en hylla.

Obs!  Vi rekommenderar att högst fem Wifi-åtkomstpunkter används i samma mesh-nätverk.

Bostadens planlösning

Åtkomstpunkterna fungerar bäst om det är fri sikt mellan dem. Wi-Fi-täckningen kan påverkas av olika hinder, till exempel tunga möbler eller tjocka betong- eller tegelväggar. Om du har flera åtkomstpunkter blir det lättare att placera dem på ett sätt som undviker hinder.

Överbelastning av WiFi-nätverk i grannskapet

I områden med många WiFi-nätverk, t.ex. runt bostadshus, kan Wi-Fi-kanalerna bli överbelastade, vilket leder till sämre prestanda. Ju närmare en åtkomstpunkt du är, desto bättre Wi-Fi-anslutning får du.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?