Vad är ett mesh-nätverk?

Google Nest Wifi och Google Wifi är mesh-nätverkets Wi-Fi-system. Ett mesh-nätverk består av en grupp enheter som fungerar som ett enda Wi-Fi-nätverk. I stället för en enda router finns det finns alltså flera källor till Wi-Fi i bostaden. Dessa extra Wi-Fi-källor kallas för åtkomstpunkter.

Eftersom signaler från Google Nest Wifi och Google Wifi skickas från alla åtkomstpunkter i huset (och inte bara från en enda router) blir täckningen bättre över större ytor. I ett hus som är större kan du lägga till fler åtkomstpunkter för ytterligare Wi-Fi-täckning.

Alla åtkomstpunkter är trådlöst anslutna till varandra. De kan kommunicera med varandra utan en router eller switch så länge de är inom varandras räckvidd. Det möjliggör snabb och effektiv datatrafik.

Men du kan använda en trådbunden anslutning om du vill. Kontrollera att åtkomstpunkterna är anslutna med kablar till en switch och att den i sin tur är ansluten med kabel till LAN-porten på routern eller den primära åtkomstpunkten (den som är ansluten till modemet). De trådbundna åtkomstpunkterna identifierar anslutningen och dirigerar trafik via Ethernet. Läs mer om trådbundna anslutningar till Google Nest Wifis och Google Wifis routrar och -åtkomstpunkter.

Hur skiljer sig det här sig från vanliga WiFi-nätverk?

I vanliga WiFi-nätverk är din telefon eller laptop ansluten till en enda router och all kommunikation går via den. Ju längre ifrån routern du är desto svagare blir signalen.

Med mesh-systemen Google Nest Wifi och Google Wifi har du flera Wifi-åtkomstpunkter i huset så att du alltid har en i närheten.

Vilka är fördelarna med mesh-nätverk?

Här är några fördelar med mesh-nätverk:

  1. Flexibel täckning: Ytterligare åtkomstpunkter kan läggas till i nätverket så att du får bättre täckning i områden som är svåra att nå, till exempel korridorer eller i närheten av väggar så att du får täckning utomhus.
  2. Självåterställning: Om en åtkomstpunkt i ett mesh-nätverk slutar fungerar omdirigeras kommunikationen helt enkelt via en annan åtkomstpunkt. Obs! Om routern eller den primära åtkomstpunkten är offline (den som är ansluten till modemet) så förlorar hela nätverket anslutningen. En avisering visas i appen efter några minuter.
  3. Direkt väg: eftersom alla åtkomstpunkterna är anslutna till varandra kan informationen gå via flera olika vägar. Det blir alltid den bästa vägen från punkt A till punkt B.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?