Vad är ett mesh-nätverk?

Google Wifi använder något som kallas mesh-nätverk för att tillhandahålla Wi-Fi. Ett mesh-nätverk består av en grupp enheter som fungerar som ett enda WiFi-nätverk. I stället för en enda router finns det finns alltså flera källor till Wi-Fi i bostaden. De här WiFi-källorna kallas för WiFi-åtkomstpunkter.

Eftersom WiFi-signaler skickas från alla WiFi-åtkomstpunkter i stället för en enda router blir täckningen bättre över större ytor. Ju fler WiFi-åtkomstpunkter du har desto större yta kan du sprida ut dem över och få bättre Wi-Fi.

Alla WiFi-åtkomstpunkter är trådlöst anslutna till varandra. På så sätt slipper du dra Ethernet-kablar över hela huset. De kan kommunicera med varandra utan en router som mellanhand så länge de är inom varandras räckvidd. Det möjliggör snabbare och effektivare datatrafik.

Hur skiljer sig det här sig från vanliga WiFi-nätverk?

I vanliga WiFi-nätverk är din mobil eller laptop ansluten till en enda router och all kommunikation går via den.

Ju längre ifrån routern du är desto svagare blir signalen. Med Google Wifi kan du ha flera åtkomstpunkter utspridda i bostaden så att du alltid har en i närheten.

Vilka är fördelarna med mesh-nätverk?

Här är några fördelar med mesh-nätverk:

  1. Flexibel täckning: ytterligare WiFi-åtkomstpunkter kan läggas till i nätverket så att du får bättre täckning i områden som är svåra att nå, till exempel korridorer eller i närheten av väggar så att du får täckning utomhus.
  2. Självåterställning: om en router går sönder i ett vanligt WiFi-nätverk bryts all kommunikation mellan enheterna. Det går då inte att ansluta till Wi-Fi. När en WiFi-åtkomstpunkt går sönder i ett mesh-nätverk omdirigeras kommunikationen via en annan åtkomstpunkt i stället. Obs! Det gäller bara om en sekundär WiFi-åtkomstpunkt går sönder. Om den primära WiFi-åtkomstpunkten (den som är ansluten till modemet) är offline är hela nätverket det också.
  3. Direkt väg: eftersom alla WiFi-åtkomstpunkterna är anslutna till varandra kan informationen gå via flera olika vägar. Det blir alltid den snabbaste vägen från punkt A till punkt B.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?