Gäster och enheterna i det uppkopplade hemmet

Alla som kommer hem till dig kan interagera med enheter och tjänster för uppkopplade hem från Google. Till exempel kan vem som helst i ditt hem, inklusive en gäst, aktivera högtalare och skärmar i hemmet genom att säga ”Ok Google”, ”Hey Google” eller genom att använda en annan aktiveringsmetod, som att trycka och hålla på enheten. Om du vill veta mer om hur Google skyddar din integritet när du använder våra enheter och tjänster för uppkopplade hem fortsätter du att läsa nedan. Läs även Vanliga frågor om integritet: Google Nests enheter och tjänster för uppkopplade hem. Du kan även läsa mer om Google Assistent och din sekretess.

Gästinteraktionernas synlighet 

När någon annan än personen som konfigurerade Google-enheterna för det uppkopplade hemmet interagerar med enheten, till exempel via assistenten, och enheten inte känner igen rösten lagras historik över kommunikationen i aktivitetshistoriken för det Google-konto som användes vid konfigurationen. Du hittar historiken på myactivity.google.com. Om du tillåter att gäster använder din enhet ska du informera dem om att deras interaktioner lagras av Google i ditt Google-konto och att du kan visa och radera informationen. När du har gäster hemma kan du överväga att stänga av ljudet på mikrofonen eller koppla ur och lägga undan enheten. 

Andra kan lägga till egna konton på din enhet genom att konfigurera Voice Match. Om de gör det lagras deras interaktioner i deras egen kommunikationshistorik på myactivity.google.com.

Om du använder en Google Nest Wifi- eller Google Wifi-enhet ska du tänka på att när gäster använder ditt Wi-Fi-nätverk kan en del av deras uppgifter (t.ex. IP-adress, MAC-adress och data om användning) visas via Wifi- eller Home-appen och kopplas till ditt konto. 

Begränsa gästernas möjligheter att komma åt dina uppgifter

Om du inte aktiverar funktionen för flera användare på enheten så att din röst känns igen på högtalaren eller skärmen (det vill säga genom att konfigurera Voice Match på enheten), kan andra i hemmet be om information som du har gjort tillgänglig för enheten när de interagerar med den. Dessutom kan enheten dela din information med någon annan om den personens röst, eller en inspelning av din röst, felaktigt identifieras som din röst av funktionen för flera användare.

Om du vill förhindra att andra får åtkomst till personlig information som påminnelser eller kalenderposter via enheten kan du inaktivera personliga resultat i Google Home-appen. Detta går att ställa in på enskilda enheter så att en enhet i sovrummet får åtkomst till annan personlig information än den i köket.  

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?