Wi-Fi-anslutningen bröts/Google Nest eller Google Home är inte ansluten till Wi-Fi-nätverket

Om Wi-Fi-anslutningen brutits eller om du nyligen har ändrat Wi-Fi-anslutningens namn, lösenord eller tjänsteleverantör kan du behöva konfigurera högtalaren eller skärmen från Google Nest eller Google Home på nytt. Åtgärda problemet genom att följa stegen nedan.

  1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
  2. Tryck på Lägg till  uppe till vänster  Konfigurera enhet plus  Konfigurera nya enheter i hemmet .
  3. Slutför konfigureringen enligt anvisningarna.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: