Ändra Wi-Fi-nätverk för högtalare eller skärmar

Högtalare och skärmar från Google Nest eller Google Home kan bara komma ihåg ett Wi-Fi-nätverk i taget. Om du har bytt Wi-Fi-nätverk och högtalaren eller skärmen inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk för närvarande hoppar du över stegen nedan och konfigurerar enheten i det nya nätverket.

Om högtalaren eller skärmen är ansluten till ett befintligt Wi-Fi-nätverk men du vill ansluta den till ett nytt följer du stegen nedan:

Högtalare

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på enheten. 
 3. Tryck på Inställningar  uppe till höger följt av Wi-Fi följt av Glöm det här nätverket
 4. Du kommer tillbaka till startskärmen i Home-appen.
 5. Konfigurera enheten i det nya nätverket enligt konfigureringsanvisningarna.

Skärmar

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på enheten. 
 3. Tryck på Inställningar  uppe till höger följt av Enhetsinformation.
 4. Tryck på Glöm bredvid Wi-Fi.
 5. Du kommer tillbaka till startskärmen i Home-appen.
 6. Konfigurera enheten i det nya nätverket enligt konfigureringsanvisningarna.

Obs! Om ett fel uppstår när du försöker att glömma nätverket eller om stegen ovan inte fungerar måste du återställa standardinställningarna på enheten.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: