To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

Spela upp ljud från Android på Google Nest- eller Google Home-enheter

Spela upp musik, spellistor, poddar och mycket annat från Android-enheter på högtalare eller skärmar från Google Nest eller Google Home. Detta kallas även spegling.

Obs!

 • Du kan endast casta Android-ljudet från enheter med Android 4.4 eller senare.
 • Kontrollera att energisparläget inte har aktiverats på Android-enheten. Detta kan begränsa enhetens processorkraft, vilket i sin tur kan påverka hur funktionen Casta ljud fungerar.

Obs! Det går bara att använda funktionen Casta skärm/ljud med högtalare eller skärmar om behörigheten Mikrofon har aktiverats i appen Google Play-tjänster. Om den behörigheten inte har aktiverats kommer castsessionen att kopplas från direkt efter anslutningsförsöket. 

Så här aktiverar du mikrofonbehörighet:

 1. Tryck på Inställningar Inställningar på Android-enheten.
 2. Scrolla nedåt och tryck på Appar följt av Google Play-tjänster följt av Behörigheter.
 3. Titta efter Mikrofon och ställ reglaget i läget På On.

Steg 1. Casta ljudet från Android-enheten

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck länge på enhetens ruta.
 4. Tryck på Casta ljudet följt av Casta ljud.

Steg 2. Spela upp ljud från Android på högtalaren eller skärmen med hjälp av röstkommandon

Läs mer om saker du kan säga till Google-assistenten på en högtalare eller skärm när du vill spela upp ljud från Android på en högtalare eller skärm. Obs! De flesta styrkommandon som kan användas för att spela upp media stöds inte när du spelar upp ljud från Android på en högtalare eller skärm. 

Du vill: Säg ”Hey Google” följt av:
Sluta spela upp ljud från Android på högtalaren eller skärmen ”Stopp”
Ställa in volymen

”Höj eller sänk volymen”
”Högsta volym”

Steg 3. Styr volymen med rösten 

Styr volymen med dessa röstkommandon.
Åtgärd: Säg ”Hey Google” följt av: Vad högtalaren eller skärmen säger eller gör:
Höja volymen ”Höj volymen” Höjer volymen med 10 % i taget
Sänka volymen ”Sänk volymen” Sänker volymen med 10 % i taget
Ange en viss volym ”Volym 5” eller ”Ställ in volymen på 65 %” Ställer in volymen på en viss nivå. Skalan är 1–10 eller 1–100 %
Ställa in högsta volym ”Högsta volym” Ställer in volymen på nivå 10
Ställa in lägsta volym ”Lägsta volym” Ställer in volymen på nivå 1
Ändra volymen med X ”Höj volymen med 10 %” eller ”Sänk volymen med 10 %” Ändrar volymen enligt dina anvisningar
Be om aktuell volymnivå ”Vilken volym är det?” Säger den aktuella volymnivån

Tips! Du kan ändra volymen på högtalaren eller skärmen när media spelas upp, när media inte spelas upp eller när media har pausats. Om du ändrar volymen när media inte spelas upp eller har pausats får du en ljudbekräftelse från högtalaren eller skärmen.

Andra sätt att styra volymen när du castar ljudet från Android

Med Google Nest- eller Home-enheten

Högtalare

Google Home Google Home
Du vill: Tryck på Google Home så här: Bild
Spela upp, pausa eller stoppa alarm eller timers  Tryck en gång på enhetens ovansida.
Höja volymen 

Svep medsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier. Du kan justera alarm- och timervolym när du vill i Google Home-appen.

Sänka volymen 

Svep motsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timer ändras inte.

Tala in din begäran  Tryck och håll på enhetens ovansida.
Mikrofon på eller av

Tryck på avstängningsknappen för mikrofonen på enhetens baksida.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google Home inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home. 

Återställa enheten till standardinställningarna Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen på baksidan av Google Home. 
Stänga av strömmen Dra ur strömkabeln till Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (andra generationen)

Obs! Google Nest Mini (andra generationen) har ett skruvhål för väggmontering på baksidan. Om enheten saknar skruvhål för väggmontering har du en Google Home Mini (första generationen).

Du vill: Tryck på Google Nest Mini så här: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal

Tryck mitt på Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Tryck mitt på Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Mini.

Sammanlagt tio tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google-assistenten. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna gör du så här: öppna Home-appen tryck länge på enhetens namn Inställningar Ljud Omvänd plats på enhetskontroller.​

Google Nest Mini volume up
Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Mini.

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google-assistenten. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna gör du så här: öppna Home-appen tryck länge på enhetens namn Inställningar Ljud Omvänd plats på enhetskontroller.​

Google Nest Mini volume down
Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Aktivera eller inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Nest Mini inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Nest Mini.

Google Nest Mini mic on-off
Återställa enheten till standardinställningarna

Stäng av mikrofonen och tryck och håll sedan på lamporna mitt på Nest Mini.

Håll kvar i ungefär 15 sekunder.

Google Nest Mini reset
Stänga av strömmen Dra ur strömkabeln till Nest Mini. Google Nest Mini unplug
Tala in din begäran 

Obs! Du kan inte tala in en begäran till assistenten genom att trycka och hålla på Nest Minis ovansida.

Säg i stället ”Hey Google” och tala in den.

 
Google Home Mini Google Home Mini (första generationen)
Du vill: Tryck på Google Home Mini så här: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal

Tryck och håll kvar på någon av sidorna på Home Mini.

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Tryck och håll kvar på någon av sidorna på Home Mini.

Höja volymen

Tryck på höger sida av Home Mini.

Tryck till volymnivå 10 om du vill ha maxvolym.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Sänka volymen

Tryck och håll kvar på vänster sida av Home Mini.

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Aktivera eller inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Home Mini inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Home Mini.

Återställa enheten till standardinställningarna

Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen under strömsladden på Home Minis undersida. Titta efter cirkeln som har etsats in i basen.

Håll ned den i ungefär 12 sekunder.

Stänga av strömmen Dra ur strömkabeln till Home Mini.
Tala in din begäran 

Obs! Du kan inte tala in en begäran till assistenten genom att trycka och hålla kvar fingret på Home Minis ovansida.

Säg i stället ”Hey Google” och tala in den.

 

Google Home Max Google Home Max

Du vill: Tryck på Google Home Max så här: Bild

Spela, pausa eller stoppa en uppspelning

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Avsluta ett samtal

Horisontell placering: Tryck på linjen på ovansidan av Max.

Vertikal placering: Tryck på linjen på högra sidan av Max.


Höja volymen

Horisontell placering: Svep från vänster till höger längs linjen ovanpå Max.

Vertikal placering: Svep uppåt längs linjen på höger sida av Max.


Sänka volymen

Horisontell placering: Svep från höger till vänster längs linjen ovanpå Max.

Vertikal placering: Svep nedåt längs linjen på höger sida av Max.


Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Du kan aktivera eller inaktivera mikrofonen med reglaget på baksidan av Max. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad. Du kan inte aktivera eller inaktivera mikrofonen med hjälp av rösten eller i Google Home-appen.

Obs! När du stänger av mikrofonen sker följande:

 • Google Home Max kan inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home Max.
 • Rumsanpassad equalizer stängs av.
Återställa enheten till standardinställningarna

Tryck länge på återställningsknappen ovanför strömsladden på baksidan av Max. Titta efter en liten grå knapp.

Håll ned den i ungefär 12 sekunder.

Stänga av strömmen Dra ur strömkabeln till Max.  

Google Nest Audio Google Nest Audio

Du vill: Tryck så här på Google Nest Audio: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal

Tryck mitt på Nest Audio.

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Tryck mitt på Nest Audio.

Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Audio.

Sammanlagt 20 tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Audio. 

Sammanlagt 20 tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Aktivera eller inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Nest Audio inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna styra Nest Audio med rösten.

Återställa enheten till standardinställningarna

Stäng av mikrofonen och tryck sedan ner lamporna mitt på Nest Audio.

Håll kvar i ungefär 15 sekunder.

Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Nest Audio.
Tala in din begäran 

Obs! Du kan inte tala in en förfrågan till assistenten genom att trycka och hålla på Nest Audios ovansida.

Säg i stället ”Hey Google” och tala in den.

 

Nest Wifi point Google Nest Wifi-åtkomstpunkt

Du vill:

Tryck på Nest Wifi-åtkomstpunkten så här:

Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal

Tryck mitt på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Nest Wifi center tap

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Tryck mitt på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Nest Wifi center tap

Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Sammanlagt tio tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Nest Wifi point volume up

Sänka volymen

Klicka på vänster sida på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen vid uppspelning och för Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för all uppspelning, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Nest Wifi point volume down

Aktivera eller inaktivera mikrofonen

Aktivera eller inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Nest Wifi-åtkomstpunkt inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Nest Wifi-åtkomstpunkten med rösten.

Nest Wifi point mic on-off

Stänga av strömmen

Koppla ur strömkabeln från Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Nest Wifi unplug

Tala in din begäran 

Obs! Det går inte att aktivera assistenten genom att trycka på Nest Wifi-åtkomstpunktens ovansida och hålla kvar fingret.

Säg i stället ”Hey Google” och därefter din begäran.

 

Skärmar

Google Nest Hub
Du vill: Tryck på Google Nest Hub så här: Bild
Höja volymen Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.
Sänka volymen Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.

Fler volymkontroller för flera enheter samtidigt finns på skärmen. Läs mer om styrning i flera rum.

Google Nest Hub Max
Du vill: Tryck på Nest Hub Max så här: Bild
Höja volymen Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Nest Hub Max.
Sänka volymen Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Nest Hub Max.

Fler volymkontroller för flera enheter samtidigt finns på skärmen. Läs mer om styrning i flera rum.

Med Google Home-appen
 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen .
 3. Justera volymen genom att trycka på Media .

Steg 4. Sluta casta ljudet på en Android-enhet

Via aviseringspanelen:

 1. Dra ned rullgardinsmenyn för aviseringar på Android-enheten.
 2. Tryck på Koppla från i meddelandefältet.

Med Google Home-appen:

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck länge på enhetens ruta.
 4. Tryck på Sluta casta .
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
1633396
false