Spela upp ljud från Android i högtalare och skärmar från Google Nest och Google Home

Spela upp din favoritmusik, spellistor, poddar och mycket mer från Android-enheter på Google Home. Detta kallas även spegling.
 • Du kan endast casta Android-ljudet från enheter med Android 4.4 eller senare.
 • Kontrollera att energisparläget inte har aktiverats på Android-enheten. Detta kan begränsa enhetens processorkraft, vilket i sin tur kan påverka hur funktionen Casta ljud fungerar.
 • Viktigt! Det går bara att använda funktionen Casta skärm/ljud med Chromecast Audio om behörigheten Mikrofon har aktiverats i appen Google Play-tjänster. Om den behörigheten inte har aktiverats kommer castsessionen att kopplas från direkt efter anslutningsförsöket. 
  • Så här aktiverar du mikrofonbehörighet:
   1. Tryck på Inställningar  på Android-enheten.
   2. Skrolla nedåt och tryck på Appar > Google Play-tjänster > Behörigheter.
   3. Titta efter Mikrofon och ställ reglaget i läget På .

Steg 1. Casta ljudet från Android-enheten

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på den enhet som du vill casta ljudet till.
 4. Tryck på Casta ljudet  följt av Casta ljud.

Steg 2. Spela upp ljud från Android på högtalaren eller skärmen med hjälp av röstkommandon

Så här pratar du med Google-assistenten på högtalaren eller skärmen för att spela upp Android-ljudet i högtalaren eller skärmen. Obs! De flesta styrkommandon som kan användas för att spela upp media stöds inte när du spelar upp ljud från Android i högtalaren eller skärmen. 

För att: Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Stoppa uppspelningen av ljud från Android på Google Home ”Stopp”
Ställa in volymen ”Höj/sänk volymen” eller ”Högsta volym”

Steg 3. Styr volymen med rösten 

Styr volymen med dessa röstkommandon.
Åtgärd: Säg ”Hey Google” följt av: Vad Google Home säger eller gör:
Höja volymen ”Höj volymen” Höjer volymen med 10 % i taget
Sänka volymen ”Sänk volymen” Sänker volymen med 10 % i taget
Ange en viss volym ”Volym 5” eller ”Ställ in volymen på 65 %” Ställer in volymen på en viss nivå. Skalan är 1–10 eller 1–100 %
Ställa in högsta volym ”Högsta volym” Ställer in volymen på nivå 10
Ställa in lägsta volym ”Lägsta volym” Ställer in volymen på nivå 1
Ändra volymen med X ”Höj volymen med 10 %” eller ”Minska volymen med 10 %” Ändrar volymen enligt dina anvisningar
Be om aktuell volymnivå ”Vilken volym är det?” Säger den aktuella volymnivån

Du kan ändra volymen på högtalaren eller skärmen när media spelas upp, när media inte spelas upp eller när media har pausats. Om du ändrar volymen när media inte spelas upp eller har pausats får du en ljudbekräftelse från högtalaren eller skärmen.

Andra sätt att styra volymen när du castar ljudet från en Android-enhet

Från Google Nest- eller Google Home-enheten
Google Home Google Home
Åtgärd: Genom att trycka så här på Google Home: Bild
Spela upp, pausa eller stoppa alarm eller timers  Tryck en gång på enhetens ovansida.
Höja volymen 

Svep medsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier. Du kan justera alarm- och timervolym när du vill i Google Home-appen.

Sänka volymen

Svep motsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Tala in din förfrågan  Tryck och håll på enhetens ovansida.
Aktivera/inaktivera mikrofonen

Tryck på avstängningsknappen för mikrofonen på enhetens baksida.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google Home inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home. 

Återställa enheten till standardinställningarna Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen på baksidan av Google Home.
Stänga av strömmen Dra ur strömkabeln till Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (andra generationen)

Obs! Google Nest Mini (andra generationen) har ett skruvhål för väggmontering på baksidan. Om enheten saknar skruvhål för väggmontering har du en Google Home Mini (första generationen).

Åtgärd: Så här trycker du på Google Nest Mini: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal 

Tryck mitt på Nest Mini

Google Nest Mini center tap
Stoppa alarm eller timers som ringer

Tryck mitt på Nest Mini

Google Nest Mini center tap
Höja volymen

Tryck på höger sida på Nest Mini.

Sammanlagt 10 tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna öppnar du Home-appen Google Home app  trycker på enheten  Inställningar   Omvänd plats på enhetskontroller.

Google Nest Mini volume up
Sänka volymen

Tryck på vänster sida på Nest Mini.

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna öppnar du Home-appen Google Home app  trycker på enheten Inställningar   Omvänd plats på enhetskontroller.

Google Nest Mini volume down
Aktivera/inaktivera mikrofonen

Aktivera/inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Nest Mini inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Nest Mini.

Google Nest Mini mic on-off
Återställa enheten till standardinställningarna

Stäng av mikrofonen och tryck och håll sedan på lamporna mitt på Nest Mini.

Håll kvar i ungefär 15 sekunder.

Google Nest Mini reset
Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Nest Mini. Google Nest Mini unplug
Tala in din förfrågan 

Obs! Du kan inte tala in en förfrågan till assistenten genom att trycka och hålla på Nest Minis ovansida.

Säg i stället ”Ok Google” och tala in den.

 
Google Home Mini Google Home Mini (första generationen)
Åtgärd: Genom att trycka så här på Google Home Mini: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal 

Tryck och håll kvar på någon av sidorna på Home Mini. 

Stoppa alarm eller timers som ringer

Tryck och håll kvar på någon av sidorna på Home Mini. 

Höja volymen

Tryck på höger sida av Mini.

Tryck till volymnivå 10 om du vill ha maxvolym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Sänka volymen

Tryck och håll kvar på vänster sida av Home Mini. 

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Aktivera/inaktivera mikrofonen

Aktivera/inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Home Mini inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Home Mini.

Återställa enheten till standardinställningarna

Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen under strömsladden på Home Minis undersida. Titta efter en cirkel som etsats in i basen.

Håll den nedtryckt i ungefär 12 sekunder. 

Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Home Mini.
Tala in din förfrågan 

Obs! Du kan inte tala in en förfrågan till assistenten genom att trycka och hålla kvar fingret på Home Minis ovansida.

Säg i stället ”Ok Google” och tala in den.

 
Google Nest Hub
Åtgärd: Så här trycker du på Google Nest Hub: Bild
Höja volymen Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.
Sänka volymen Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.

Nest Wifi pointGoogle Nest Wifi-åtkomstpunkt

Åtgärd:

Tryck på Nest Wifi-åtkomstpunkten så här:

Bild

Spela upp, pausa eller stoppa medier eller avsluta ett telefonsamtal 

Tryck mitt på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Nest Wifi center tap

Stoppa ett alarm eller en timer som ringer

Tryck mitt på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Nest Wifi center tap

Höja volymen 

Tryck på höger sida på Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Sammanlagt 10 tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Nest Wifi point volume up

Sänka volymen 

Klicka på vänster sida på Nest Wifi-åtkomstpunkten. 

Sammanlagt tio tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är ljudet avstängt för alla mediafiler, men Google-assistenten hörs fortfarande på lägsta volym.  Volymen för alarm och timers ändras inte.

Nest Wifi point volume down

Aktivera/inaktivera mikrofonen

Aktivera/inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad. 

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Nest Wifi-åtkomstpunkten inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Nest Wifi-åtkomstpunkten med rösten. 

Nest Wifi point mic on-off

Stänga av strömmen

Koppla ur strömkabeln från Nest Wifi-åtkomstpunkten.

Nest Wifi unplug

Tala in din förfrågan 

Obs! Det går inte att aktivera assistenten genom att trycka på Nest Wifi-åtkomstpunktens ovansida och hålla kvar fingret.

Säg i stället ”Ok Google” om du vill be om något.

 
Med Google Home-appen
 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 3. Tryck på enheten och justera sedan volymen.

Steg 4. Sluta casta ljudet på en Android-enhet

Via aviseringspanelen:

 1. Dra ned rullgardinsmenyn för aviseringar på Android-enheten.
 2. Tryck på Koppla från i aviseringsfältet.

Med Google Home-appen:

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på enheten följt av Sluta casta .
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?