Spela upp ljud från Android på Google Home

Spela upp din favoritmusik, spellistor, poddradio och mycket mer från Android-enheter på Google Home. Detta kallas även spegling.
 • Du kan endast casta Android-ljudet från enheter med Android 4.4 eller senare.
 • Kontrollera att energisparläget inte har aktiverats på Android-enheten. Detta kan begränsa enhetens processorkraft, vilket i sin tur kan påverka hur funktionen Casta ljud fungerar.
 • Viktigt! Det går bara att använda funktionen Casta skärm/ljud med Chromecast Audio om behörigheten Mikrofon har aktiverats i appen Google Play-tjänster. Om den behörigheten inte har aktiverats kommer castsessionen att kopplas från direkt efter anslutningsförsöket. 
  • Så här aktiverar du mikrofonbehörigheten:
   1. Tryck på Inställningar  på Android-enheten.
   2. Bläddra nedåt och tryck på Appar > Google Play-tjänster > Behörigheter.
   3. Titta efter Mikrofon och ställ reglaget i läget På .

Steg 1. Casta ljudet från Android-enheten

 1. Anslut Android-enheten till samma Wi-Fi-nätverk som Google Home är ansluten till.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home app på en mobil enhet. 
 3. Tryck på Konto  nere till höger.
 4. Tryck på Spegla enheten  Casta skärm/ljud.
 5. Välj din Google Home-enhet. 
 6. Spela upp ljudinnehållet. 

Steg 2. Spela upp ljud från Android på Google Home med röstkommandon

Så här pratar du med Google-assistenten på Google Home för att spela upp ljudet från Android på Google Home. Obs! De flesta styrkommandon som kan användas för att spela upp media stöds inte när du spelar upp ljud från Android på Google Home. 

För att: Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Stoppa uppspelningen av ljud från Android på Google Home ”Stopp”
Ställa in volymen ”Sänk/höj volymen” eller ”Högsta volym”

Steg 3. Styr volymen med rösten

Styr volymen med dessa röstkommandon.
Åtgärd: Säg ”Hey Google” följt av: Vad Google Home säger eller gör:
Höja volymen ”Höj volymen” Höjer volymen med 10 % i taget
Sänka volymen ”Sänk volymen” Sänker volymen med 10 % i taget
Ange en viss volym ”Volym 5” eller ”Ställ in volymen på 65 %” Ställer in volymen på en viss nivå. Skalan är 1–10 eller 1–100 %
Ställa in högsta volym ”Högsta volym” Ställer in volymen på nivå 10
Ställa in lägsta volym ”Lägsta volym” Ställer in volymen på nivå 1
Ändra volymen med X ”Höj volymen med 10 %” eller ”Minska volymen med 10 %” Ändrar volymen enligt dina anvisningar
Fråga efter aktuell volymnivå ”Vad är volymen inställd på?” Säger den aktuella volymnivån

Du kan ändra volymen på Google Home när media spelas upp, när media inte spelas upp eller när media har pausats. Om du ändrar volymen när media inte spelas upp eller har pausats får du en ljudbekräftelse från Google Home.

Andra sätt att styra volymen när du castar ljudet från en Android-enhet

Från Google Nest- eller Google Home-enheten
Google Home Google Home
Åtgärd: Genom att trycka så här på Google Home: Bild
Spela upp, pausa eller stoppa alarm eller timer   Tryck en gång på enhetens ovansida.
Höja volymen 

Svep medsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier. Du kan justera alarm- och timervolym när du vill i Google Home-appen.

Sänka volymen

Svep motsols på enhetens ovansida.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån.  Volymen för alarm och timer ändras inte.

Tala in din förfrågan  Tryck och håll på enhetens ovansida.
Aktivera/inaktivera mikrofonen

Tryck på avstängningsknappen för mikrofonen på enhetens baksida.

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Google Home inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home. 

Återställa enheten till standardinställningarna Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen på baksidan av Google Home. 
Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (andra generationen)

Obs! Google Nest Mini (andra generationen) har ett skruvhål för väggmontering på baksidan. Om enheten saknar skruvhål för väggmontering är det en Google Home Mini (första generationen).

Åtgärd: Genom att trycka så här på Google Nest Mini: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa media eller avsluta ett samtal 

Tryck mitt på Nest Mini

Google Nest Mini center tap
Stoppa alarm eller timer som ringer

Tryck mitt på Nest Mini

Google Nest Mini center tap
Höja volymen 

Tryck på höger sida på Nest Mini.

Sammanlagt 10 tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån.  Volymen för alarm och timer ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna öppnar du Home-appen Google Home app  trycker på enheten  Inställningar   Omvänd plats på enhetskontroller.​

Google Nest Mini volume up
Sänka volymen 

Tryck på vänster sida på Nest Mini. 

Sammanlagt 10 tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån.  Volymen för alarm och timer ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna öppnar du Home-appen Google Home app  trycker på enheten  Inställningar   Omvänd plats på enhetskontroller.​

Google Nest Mini volume down
Aktivera/inaktivera mikrofonen

Aktivera/inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad. 

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Nest Mini inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Nest Mini. 

Google Nest Mini mic on-off
Återställa enheten till standardinställningarna

Stäng av mikrofonen och tryck och håll sedan på lamporna mitt på Nest Mini.

Håll kvar i ungefär 15 sekunder. 

Google Nest Mini reset
Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Nest Mini. Google Nest Mini unplug
Tala in din förfrågan 

Obs! Du kan inte tala in en förfrågan till assistenten genom att trycka och hålla på Nest Minis ovansida.

Säg i stället ”Ok Google” och tala in den.

 
Google Home Mini Google Home Mini (första generationen)
Åtgärd: Genom att trycka så här på Google Home Mini: Bild

Spela upp, pausa eller stoppa media eller avsluta ett samtal 

Tryck och håll på valfri sida av Mini. 

Stoppa alarm eller timer som ringer

Tryck på valfri sida av Home Mini. 

Höja volymen 

Tryck på höger sida av Mini.

Tryck till volymnivå 10 om du vill ha maxvolym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån.  Volymen för alarm och timer ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna öppnar du Home-appen Google Home app  trycker på enheten  Inställningar   Omvänd plats på enhetskontroller.​

Sänka volymen 

Tryck på vänster sida av Mini. 

Sammanlagt 10 tryck stänger av allt ljud utom för Google-assistenten.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån.  Volymen för alarm och timer ändras inte.

Om du vill byta plats på kontrollerna öppnar du Home-appen Google Home app  trycker på enheten  Inställningar   Omvänd plats på enhetskontroller.​

Aktivera/inaktivera mikrofonen

Aktivera/inaktivera mikrofonen med reglaget bredvid strömsladden. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad. 

Obs! Om du stänger av mikrofonen kan Home Mini inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Home Mini. 

Återställa enheten till standardinställningarna

Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen under strömsladden på Home Minis undersida. Titta efter en cirkel som etsats in i basen.

Håll ned den i ungefär 12 sekunder. 

Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Home Mini.
Tala in din förfrågan 

Obs! Du kan inte tala in en förfrågan till assistenten genom att trycka och hålla kvar fingret på Home Minis ovansida.

Säg i stället ”Ok Google” och tala in den.

 

Google Home Max Google Home Max

Åtgärd: Genom att trycka så här på Google Home Max: Bild

Spela upp/pausa/stoppa medier.

Stoppa alarm eller timer som ringer

Avsluta ett samtal

Horisontell placering: Tryck på linjen på ovansidan av Max.

Vertikal placering: Tryck på linjen på högra sidan av Max.

 


Höja volymen 

Horisontell placering: Svep från vänster till höger längs linjen ovanpå Max.

Vertikal placering: Svep uppåt längs linjen på höger sida av Max.

 


Sänka volymen 

Horisontell placering: Svep från höger till vänster längs linjen ovanpå Max.

Vertikal placering: Svep nedåt längs linjen på höger sida av Max.

 


Aktivera/inaktivera mikrofonen

Aktivera/inaktivera mikrofonen med reglaget på baksidan av Max. Reglaget är orange när mikrofonen är inaktiverad. Du kan inte aktivera eller inaktivera mikrofonen med rösten eller Google Home-appen. 

Obs! När du inaktiverar mikrofonen:

 • Google Home kan inte lyssna eller svara. Mikrofonen måste vara aktiverad om du ska kunna interagera med Google Home. 
 • Rumsanpassad equalizer stängs av.
Återställa enheten till standardinställningarna

Tryck och håll kvar fingret på återställningsknappen ovanför strömsladden på baksidan av Max. Titta efter en liten grå knapp. 

Håll ned den i ungefär 12 sekunder. 

Stänga av strömmen Dra ur kontakten till Max.  
Google Nest Hub
Åtgärd: Genom att trycka så här på Google Nest Hub: Bild
Höja volymen Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.
Sänka volymen Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.
Med Google Home-appen
 1. Kontrollera att mobilen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Google Home-enheten.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på enheten som spelar upp media under Hem .
 4. Justera volymen genom att flytta reglaget medurs eller moturs. Du höjer volymen genom att flytta det medurs (till höger). Om du flyttar reglaget moturs (till vänster) sänks volymen.

Steg 4. Sluta casta ljudet på en Android-enhet

Via aviseringspanelen:

 1. Dra ned rullgardinsmenyn för aviseringar på Android-enheten.
 2. Tryck på Koppla från i aviseringsfältet.

Med Google Home-appen:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger.
 3. Tryck på Spegla enheten Koppla från.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?