Afspil Android-lyd på Google Nest- eller Google Home-enheder

Afspil populær musik og populære playlister, podcasts og meget mere fra din Android-enhed på Google Nest- eller Google Home-højttalere eller -skærme. Dette kaldes også spejling.

Bemærk!

 • Du kan kun caste din Android-lyd på enheder, der kører Android 4.4 eller nyere.
 • Sørg for, at "strømsparetilstand" ikke er slået til på din Android-enhed. Det kan begrænse din enheds processorkraft, hvilket kan påvirke, hvor godt funktionen Cast lyd fungerer.

Vigtigt! Mikrofontilladelsen i appen Google Play-tjenester skal være aktiveret, før funktionen "Cast skærm eller lyd" kan bruges sammen med din højttaler eller skærm. Hvis denne tilladelse ikke er aktiveret, afbrydes sessionen Cast lyd med det samme, når du forsøger at oprette forbindelse. 

Sådan slår du mikrofontilladelser til:

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger på din Android-enhed.
 2. Rul ned, og tryk på Apps og derefter Google Play-tjenester og derefter Tilladelser.
 3. Find "Mikrofon", og aktivér tilladelsen ved at skubbe skyderen til højre On.

Trin 1. Cast Android-lyd fra din Android-enhed

 1. Sørg for, at din mobilenhed eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er tilknyttet den samme konto som din højttaler eller skærm.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryk på den enhed, du vil caste lyden til.
 4. Tryk på Cast min lyd  og derefter Cast lyd.

Trin 2. Afspil Android-lyd på din højttaler eller skærm ved hjælp af stemmekommandoer

Se, hvordan du taler med Google Assistent på din højttaler eller skærm, så du kan afspille Android-lyd på din højttaler eller skærm. Bemærk! De fleste kommandoer til at styre afspilning af medier understøttes ikke, når du afspiller Android-lyd på din højttaler eller skærm. 

Handlinger: Sig "Ok Google" eller "Hey Google" efterfulgt af...
Stop med at afspille Android-lyd på Google Home "Stop"
Styr lydstyrken "Skru op/ned", "Maks. lydstyrke"

Trin 3. Juster lydstyrken ved hjælp af stemmen

Juster lydstyrken ved hjælp af disse stemmekommandoer
Handlinger: Sig "Hey Google" efterfulgt af: Din højttaler eller skærm siger eller gør følgende:
Skru op for lyden "Skru op" Øger lydstyrken med 10 %
Skru ned for lyden "Skru ned" Sænker lydstyrken med 10 %
Angiv specifik lydstyrke "Lydstyrke 5" eller "Lydstyrke til 65 %" Indstiller lydstyrken til et bestemt niveau. Skalaen er 1-10 eller 1-100 %.
Skru helt op "Max lydstyrke" Indstiller lydstyrken til niveau 10
Skru helt ned "Minimum lydstyrke" Indstiller lydstyrken til niveau 1
Juster lydstyrke med en bestemt værdi "Skru 10 % op for lyden", "Skru 10 % ned for lyden" Ændrer lydstyrken med den angivne værdi
Hør, hvad den aktuelle lydstyrke er "Hvad er lydstyrken?" Siger, hvad den aktuelle lydstyrke er

Tip! Du kan både ændre lydstyrken på din højttaler eller skærm, når der afspilles mediefiler, når der ikke afspilles mediefiler, eller når mediefiler er sat på pause. Hvis du ændrer lydstyrken, når der ikke afspilles mediefiler, eller når mediefiler er sat på pause, får du en bekræftelse fra din højttaler eller skærm.

Andre måder at justere lydstyrken på, når du caster Android-lyd

På Google Nest- eller Google Home-enheden

Højttalere

Google Home Google Home
Handlinger: Tryk på Google Home sådan her: Billede
Afspil eller stop en alarm eller timer, eller sæt dem på pause Tryk én gang oven på enheden.
Skru op for lydstyrken 

Stryg med uret oven på enheden.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier. Du kan til enhver tid justere lydstyrken for alarmer og timere i Google Home-appen.

Skru ned for lydstyrken

Stryg mod uret oven på enheden.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau. Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Start din anmodning  Hold fingeren nede oven på enheden.
Slå mikrofonen til eller fra

Tryk på mikrofonknappen på bagsiden af enheden.

Bemærk! Hvis mikrofonen slås fra, kan Google Home hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, før du kan interagere med Google Home. 

Gendan enhedens fabriksindstillinger Hold knappen til gendannelse af fabriksindstillingerne nede. Du finder den på bagsiden af Google Home. 
Sluk for strømmen Tag strømkablet ud af Google Home.

Googel Nest Mini Google Nest Mini (2. generation)

Bemærk! Google Nest Mini (2. generation) har et skruehul til vægmontering på bagsiden. Hvis din enhed ikke har et skruehul til vægmontering, er det en Google Home Mini (1. generation).

Handlinger: Tryk på Google Nest Mini sådan her: Billede

Afspil eller stop medier, sæt afspilningen på pause, eller afslut et igangværende telefonopkald

Tryk midt på Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Stop en alarm eller timer, der ringer

Tryk midt på Nest Mini.

Google Nest Mini center tap
Skru op for lydstyrken 

Tryk på højre side af Nest Mini.

10 tryk i alt er maksimal lydstyrke.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Du kan bytte om på styringselementerne ved at åbne Home-appen Google Home app tryk på din enhed Indstillinger Byt om på enhedens kontrolelementer.

Google Nest Mini volume up
Skru ned for lydstyrken 

Tryk på venstre side af Nest Mini. 

10 tryk i alt slår al lyd fra undtagen Google Assistent.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Du kan bytte om på styringselementerne ved at åbne Home-appen Google Home app tryk på din enhed Indstillinger Byt om på enhedens kontrolelementer.

Google Nest Mini volume down
Slå mikrofonen til eller fra

Slå mikrofonen til eller fra ved hjælp af kontakten ved siden af strømkablet. Kontakten lyser orange, når mikrofonen er slået fra.

Bemærk! Hvis mikrofonen slås fra, kan Nest Mini hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, før du kan interagere med Nest Mini ved hjælp af stemmen.

Google Nest Mini mic on-off
Gendan enhedens fabriksindstillinger

Slå mikrofonen fra, og hold derefter fingeren nede på lysene midt på Nest Mini.

Hold den nede i ca. 15 sekunder. 

Google Nest Mini reset
Sluk for strømmen Tag strømstikket ud af Nest Mini. Google Nest Mini unplug
Start din anmodning 

Bemærk! Du kan ikke holde fingeren nede oven på Nest Mini for at starte en anmodning til Google Assistent.

Sig i stedet "Hey Google" for at starte din anmodning.

 
Google Home Mini Google Home Mini (1. generation)
Handlinger: Gør følgende på Google Home Mini: Billede

Afspil eller stop medier, sæt afspilningen på pause, eller afslut et igangværende telefonopkald

Hold fingeren nede på en af siderne på Home Mini.

Stop en alarm eller timer, der ringer

Hold fingeren nede på en af siderne på Home Mini.

Skru op for lydstyrken 

Tryk på højre side af Home Mini.

Tryk til lydstyrke 10 for at skrue op til maksimal lydstyrke.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Skru ned for lydstyrken 

Hold fingeren nede på venstre side af Home Mini. 

10 tryk i alt slår al lyd fra undtagen Google Assistent.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Slå mikrofonen til eller fra

Slå mikrofonen til eller fra ved hjælp af kontakten ved siden af strømkablet. Kontakten lyser orange, når mikrofonen er slået fra.

Bemærk! Hvis mikrofonen slås fra, kan Home Mini Audio hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, før du kan interagere med Home Mini.

Gendan enhedens fabriksindstillinger

Hold knappen til gendannelse af fabriksindstillinger nede. Du finder den under strømkablet på undersiden af din Home Mini. Kig efter en cirkel, der er indridset i basen.

Hold den nede i ca. 12 sekunder.

Sluk for strømmen Tag strømstikket ud af Home Mini.
Start din anmodning 

Bemærk! Du kan ikke holde fingeren nede oven på Home Mini for at starte en anmodning til Google Assistent.

Sig i stedet "Hey Google" for at starte din anmodning.

 

Google Home Max Google Home Max

Handlinger: Gør følgende på Google Home Max: Billede

Afspil eller stop medier, eller sæt afspilningen på pause

Stop en alarm eller timer, der ringer

Afslut et opkald

Vandret position: Tryk på stregen oven på Max.

Lodret position: Tryk på stregen på højre side af Max.

 


Skru op for lydstyrken 

Vandret position: Stryg fra venstre til højre langs stregen oven på Max.

Lodret position: Stryg opad langs stregen på højre side af Max.

 


Skru ned for lydstyrken 

Vandret position: Stryg fra højre til venstre langs stregen oven på Max.

Lodret position: Stryg nedad langs stregen på højre side af Max.

 


Slå mikrofonen til eller fra

Slå mikrofonen til eller fra ved hjælp af kontakten på bagsiden af Max. Når mikrofonen er slået fra, lyser kontakten orange. Du kan ikke bruge din stemme eller Google Home-appen til at slå mikrofonen til eller fra. 

Bemærk! Hvis mikrofonen er slået fra:

 • Google Home kan hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, før du kan interagere med Google Home. 
 • Equalizer i rummet deaktiveres.
Gendan enhedens fabriksindstillinger

Hold knappen til gendannelse af fabriksindstillinger nede. Den sidder over strømkablet på bagsiden af Max. Find den lille grå knap.

Hold den nede i ca. 12 sekunder.

Sluk for strømmen Fjern strømkablet fra Max.  

Google Nest Audio Google Nest Audio

Handlinger: Tryk på Google Nest Audio sådan her: Billede

Afspil eller stop medier, sæt afspilningen på pause, eller afslut et igangværende telefonopkald

Tryk midt på Nest Audio.

Stop en alarm eller timer, der ringer

Tryk midt på Nest Audio.

Skru op for lydstyrken 

Tryk på højre side af Nest Audio.

20 tryk i alt er maksimal lydstyrke.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Skru ned for lydstyrken

Tryk på venstre side af Nest Audio.

20 tryk i alt slår al lyd fra undtagen Google Assistent.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Slå mikrofonen til eller fra

Slå mikrofonen til eller fra ved hjælp af kontakten ved siden af strømkablet. Kontakten lyser orange, når mikrofonen er slået fra.

Bemærk! Hvis mikrofonen slås fra, kan Nest Audio hverken lytte eller svare. Mikrofonen skal være slået til, før du kan interagere med Nest Audio ved hjælp af stemmen.

Gendan enhedens fabriksindstillinger

Slå mikrofonen fra, og hold derefter fingeren nede på lysene midt på Nest Audio.

Hold den nede i ca. 15 sekunder. 

Sluk for strømmen Tag strømstikket ud af Nest Audio.
Start din anmodning 

Bemærk! Du kan ikke holde fingeren nede oven på Nest Audio for at starte en anmodning til Google Assistent.

Sig i stedet "Hey Google" for at starte din anmodning.

 

Nest Wifi point Google Nest Wifi-punkt

Handlinger:

Tryk på Nest Wifi-punktet sådan her:

Billede

Afspil eller stop medier, sæt afspilningen på pause, eller afslut et igangværende telefonopkald

Tryk midt på Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi center tap

Stop en alarm eller timer, der ringer

Tryk midt på Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi center tap

Skru op for lydstyrken 

Tryk på højre side af Nest Wifi-punktet.

10 tryk i alt er maksimal lydstyrke.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Nest Wifi point volume up

Skru ned for lydstyrken 

Tryk på venstre side af Nest Wifi-punktet. 

10 tryk i alt slår al lyd fra undtagen Google Assistent.

Bemærk! Dette justerer kun lydstyrken for medier og Google Assistent. På lydstyrke 0 er lyden slået fra for alle medier, men du kan stadig høre Google Assistent, blot på laveste niveau.Lydstyrken for alarmer og timere justeres ikke.

Nest Wifi point volume down

Slå mikrofonen til eller fra

Slå mikrofonen til eller fra ved hjælp af kontakten ved siden af strømkablet. Kontakten lyser orange, når mikrofonen er slået fra.

Bemærk! Hvis du slår mikrofonen fra, kan Nest Wifi-punktet hverken lytte eller svare. Hvis du vil interagere med dit Nest Wifi-punkt ved hjælp af stemmen, skal mikrofonen være slået til.

Nest Wifi point mic on-off

Sluk for strømmen

Tag strømkablet ud af Nest Wifi-punktet.

Nest Wifi unplug

Start din anmodning 

Bemærk! Du kan ikke starte en anmodning til Google-assistenten ved at holde fingeren nede oven på et Nest Wifi-punkt.

Sig i stedet "Hey Google" for at starte din anmodning.

 

Skærme

Google Nest Hub
Handlinger: Tryk på Google Nest Hub sådan her: Billede
Skru op for lydstyrken Tryk på den øverste lydstyrkeknap på bagsiden af Google Nest Hub.
Skru ned for lydstyrken Tryk på den nederste lydstyrkeknap på bagsiden af Google Nest Hub.

På din skærm er der yderligere funktioner til administration af lydstyrken på flere enheder.Få flere oplysninger om styring af Multiroom.

Google Nest Hub Max
Handlinger: Tryk på Nest Hub Max sådan her: Billede
Skru op for lyden Tryk på den øverste lydstyrkeknap på bagsiden af Nest Hub Max.
Skru ned for lyden Tryk på den nederste lydstyrkeknap på bagsiden af Nest Hub Max.

På din skærm er der yderligere funktioner til justering af lydstyrken på flere enheder. Få flere oplysninger om styring af Multiroom.

I Google Home-appen
 1. Sørg for, at din mobilenhed eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er tilknyttet den samme konto som din højttaler eller skærm.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home app.
 3. Tryk på din enhed, og juster derefter lydstyrken.

Trin 4. Stop med at caste Android-lyd fra din Android-enhed

I notifikationsskuffen:

 1. Træk rullemenuen i notifikationsskuffen på din Android-enhed ned.
 2. Tryk på Afbryd forbindelsen på notifikationsbjælken.

I Google Home-appen:

 1. Sørg for, at din mobilenhed eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk eller er tilknyttet den samme konto som din højttaler eller skærm.
 2. Åbn Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryk på din enhed og derefter Stop cast .
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin: