Styra begränsat innehåll

Du kan blockera explicit musik och videoinnehåll från YouTube, Google Play Musik och andra musik- eller radiotjänster från uppspelning på Google Home och länkade enheter. 

Videosökning på YouTube Music och YouTube

Obs! YouTube Music är endast tillgängligt i USA och Australien. 

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Rulla till enheten som du vill ändra inställningarna för YouTube på.
 3. Tryck på enheten följt av Inställningar följt av Inställningar för YouTube.
 4. Bredvid Begränsat läge på YouTube gör du så här: 
  1. Blockera begränsat innehåll genom att dra reglaget åt höger On
  2. Tillåt begränsat innehåll genom att dra reglaget åt vänster Off

Här finns mer information om begränsat läge på YouTube

YouTube TV

Du kan tillåta endast program med klassificeringarna YT-Y, YT-G, G och PG. 

Obs! YouTube TV är endast tillgängligt på utvalda platser i USA.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Rulla till enheten som du vill ändra inställningarna för YouTube på.
 3. Tryck på enheten följt av Inställningar följt av Inställningar för YouTube.
 4. Bredvid Begränsat läge på YouTube gör du så här: 
  1. Blockera begränsat innehåll genom att dra reglaget åt höger On
  2. Tillåt begränsat innehåll genom att dra reglaget åt vänster Off

Google Play Musik

 1. Öppna webbplatsen Google Play Musik. Obs! Du kan inte justera inställningen i appen Google Play Musik. 
 2. Klicka på Inställningar  uppe till vänster i fönstret.
 3. I avsnittet Allmänt klickar du på kryssrutan bredvid Blockera låtar med explicit innehåll på radio.

Obs! Det här blockerar inte användare med en premiumprenumeration på Google Play Musik från att spela upp specifika låtar eller album med explicit innehåll.

Andra musik- eller radiotjänster

Besök hjälpcentret för Pandora och hjälpcentret för Spotify om du vill veta hur du hanterar begränsat innehåll på dessa tjänster.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?