Styra smarta enheter för hemmet med Google Home

Du kan styra över 30 000 smarta hemenheter inklusive tv-apparater, fjärrkontroller, lampor, hushållsapparater, kontakter, termostater och mycket annat med hjälp av högtalaren eller skärmen från Google Nest eller Google Home. Konfigurera de smarta enheterna för hemmet genom att följa tillverkarens anvisningar, om du inte redan har gjort det.

 Styra enheter med röstkommandon

Utforska Google Assistent-åtgärder som du kan använda för att styra saker i hemmet med hjälp av rösten. Här är några exempel: 

Styra enheter för underhållning

Du kan styra uppspelningen av program eller kanaler på tv:n, få låtar uppspelade i högtalarna, ändra volymen och annat. Se alla Google Assistent-partner som du kan använda för att styra saker i hemmet med hjälp av rösten.
 

Åtgärd:

Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:

Slå på digitalboxen

 • “Slå på [digitalboxens namn]”

Ändra volymen

 • ”Höj volymen på [digitalboxens namn]”
 • ”Sänk volymen med 5 på [digitalboxens namn]”

Spela upp, pausa, spola fram eller spola tillbaka ett tv-program

 • ”Spela upp [tv-program]”
 • ”Pausa [tv-program]”

Spela upp en kanal

 • ”Spela upp [kanal] på tv:n”
 • ”Byt kanal till [x].”

Söka efter och spela upp innehåll

 • ”Sök efter filmer inom [x]”
 • ”Spela upp album/artist/osv. inom [x]”

Sätta på en kanal

 • ”Sätt på [tv-program] på Netflix på tv:n.”

Styra högtalare och ljud- och bildmottagare

 • ”Spela upp [låt] på högtalaren.”
Spela ett spel på Xbox
 • ”Spela [spel] på Xbox”
Styra lampor
Du kan justera ljusstyrkan, tända och släcka lampor och annat. Se alla Google Assistent-partner som du kan använda för att styra saker i hemmet med hjälp av rösten.  
För att:  Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
”Tända/släcka en lampa” ”Tänd <lampans namn>”
Dimma en lampa ”Dimma <lampans namn>”
Öka ljusstyrkan för en lampa ”Gör <lampans namn> ljusare”
Ställa in ljusstyrkan på en viss procent ”Ställ in <lampans namn> på 50 %”
Dimma eller öka ljusstyrkan med en viss procent ”Dimma/öka ljusstyrkan för <lampans namn> med 50 %”
Byta färg på lampan ”Byt färg på <lampans namn> till grönt”
Tända eller släcka alla lampor i ett rum ”Tänd/släck lamporna i <rummets namn>” 
Tända eller släcka alla lampor ”Tänd/släck alla lampor”
Styra termostater
Du kan styra termostater och annat. Se alla Google Assistent-partner som du kan använda för att styra saker i hemmet med hjälp av rösten.
För att:  Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Justera temperaturen

”Höj värmen”

”Sänk temperaturen”

”Höj temperaturen med två grader”  

”Ställ in temperaturen på 22 grader”

Byta mellan läget för uppvärmning och nedkylning

”Slå på nedkylningen”

”Ställ in termostaten på uppvärmning”

”Sätt termostaten på läget värme/kyla”

Styra smarta kontakter och strömbrytare
Du kan styra hushållsapparater därhemma med hjälp av smarta kontakter och strömbrytare. Se alla Google Assistent-partner som du kan använda för att styra saker i hemmet med hjälp av rösten.
För att:  Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Stänga av eller slå på kontakter ”Slå på/stäng av [kontaktens namn]”
Stänga av eller slå på strömbrytare ”Slå på/stäng av [brytarens namn]”

Styra hemsäkerhet 

Du kan styra kameror, säkerhetssystem för hemmet och annat. Se alla Google Assistent-partner som du kan använda för att styra saker i hemmet med hjälp av rösten.
 
Åtgärd: Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Börja streama
 • ”Visa [kamerans namn]”
 • ”Vad visas på [kamerans namn]?”
 • ”[Kamerans namn] på [Chromecast-enhetens namn]”
 • ”Spela upp [kamerans namn] på [Chromecast-enhetens namn]”
 • ”Visa [kamerans namn] på [Chromecast-enhetens namn]”
Sluta streama ”Sluta visa [tv:ns/Chromecast-enhetens namn]”


Så här streamar och styr du säkerhetskameror.

Obs! Det går inte att inaktivera säkerhetssystem med röstkommandon.

Styra hushållsapparater

Du kan styra smarta hushållsapparater som tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, dammsugare och annat. Se alla Google Assistent-partner som du kan använda för att styra saker i hemmet med hjälp av rösten.

Åtgärd: Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Starta dammsugare
 • ”Starta [dammsugarens namn]”
 • ”Börja dammsug”
 • ”Är [dammsugarens namn] igång?”
Stänga av dammsugaren
 • ”Stäng av [dammsugarens namn]”
 • ”Sluta dammsug”

Styra enheter via Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på din enhet.
 3. Styr enheten med hjälp av enhetskortet.

Styra och schemalägga flera enheter med rutiner

Använd en rutin om du vill styra flera enheter med ett enda röstkommando eller schemalägga enheterna så att de aktiveras vid specifika tider och dagar i veckan. Så här konfigurerar och schemalägger du en rutin.  

Lägga till enheten i ett nytt eller befintligt rum

Lägga till enheten i ett befintligt rum

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på enheten följt av InställningarInställningar  Rum  välj ett rum  tryck på Spara.

Lägga till enheten i ett nytt rum

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på enheten följt av InställningarInställningar  Rum  skrolla längst ned och tryck på Lägg till ett anpassat rum  ange rummets namn  tryck på Spara.

Åtgärda ett problem

Kontrollera dessa saker först

 1. Är högtalaren eller skärmen ansluten till ett vägguttag och påslagen?
 2. Är högtalaren eller skärmen och de andra smarta enheterna konfigurerade i samma Wi-Fi-nätverk?
 3. Använder du samma Google-konto på din mobila enhet som i Google Home-appen?
  1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
  2. Tryck på kontot uppe till höger.
  3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det som är länkat till Google Home- eller Google Nest-enheten. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
  Är du i samma rum som högtalaren eller skärmen?  
Jag hittar inte min enhet i inställningen för Hemstyrning i Google Home-appen

Om du antingen a) har lagt till en ny enhet i partnerappen eller b) har uppdaterat eller ändrat en befintlig enhet i partnerappen och inte ser enheten listad i inställningarna för hemstyrning i Google Home-appen testar du att synkronisera enheten för smart hemstyrning med högtalaren eller skärmen.

Synkronisera enheter i Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Inställningar .
 3. Skrolla ned till Tjänster för Google Assistent och tryck på Fler inställningar.
 4. Tryck på Tjänster   Hemstyrning.
 5. Svep nedåt med fingret på skärmen.
 6. En snurrande cirkel visas. När cirkeln försvinner är synkroniseringen klar.
 7. Titta efter enheten i listan för hemstyrning.

Synkronisera enheter med din röst

Åtgärd:  Säg: ”Hey Google” eller ”Ok Google” och
Synkronisera alla enheter ”Synkronisera mina enheter”
Synkronisera en typ av enhet ”Synkronisera mina lampor”

 

Viktigt!

 • Du måste redan ha konfigurerat enheterna i partnerappen (steg 1 ovan). 
 • Om du synkroniserar flera enheter samtidigt kan ett fel uppstå på grund av att tidsgränsen löpt ut.
Google-assistenten kan inte styra enheten

Testa att lösa problemet genom att byta namn på enheten.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på enheten följt av InställningarInställningar  Namn.
 3. Ange ett nytt namn på enheten följt av tryck på Spara.

Tips när du byter namn på en enhet:

 • Använd inte nummer, specialtecken eller rumsnamn.
 • Lägg till ”kontakt” eller ”reglage” i smeknamnet om du namnger lampor som är kopplade till kontakter eller reglage.
 • Undvik namn som liknar varandra (till exempel ”vänster bordslampa” och ”höger bordslampa”).

Relaterat innehåll 

Partner med stöd för Hemstyrning

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?