Styra volymen på högtalare och skärmar

Du kan styra volymen för Google-assistenten, dina medier, timers och alarm på flera olika sätt på Google Nest- och Google Home-enheter.

Styra volymen med rösten

Styr volymen med dessa röstkommandon.
För att: Säg ”Hey Google” följt av: Enheten gör följande:
Höja volymen ”Höj volymen”

Google Home, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max,
Google Nest Mini, Google Home Mini och Google Nest Audio: höjer volymen med 10 % i taget.

Google Home Max: höjer volymen med 5 % i taget.

Sänka volymen ”Sänk volymen”

Google Home, Google Nest Hub, Google Nest Hub Max,
Google Nest Mini, Google Home Mini och Google Nest Audio: höjer volymen med 10 % i taget.

Google Home Max: sänker volymen med 5 % i taget.

Ange en viss volym ”Volym 5”
”Ställ in volymen på 65 %”
Ställer in volymen på en viss nivå. Skalan är 1–10 eller 1–100 %
Ställa in högsta volym ”Högsta volym” Ställer in volymen på nivå 10.
Ställa in lägsta volym ”Lägsta volym” Ställer in volymen på nivå 1.
Ändra volymen med X ”Höj volymen med 10 %”, ”Sänk volymen med 10 %” Ändrar volymen enligt dina anvisningar.
Be om aktuell volymnivå ”Vilken volym är det?” Säger den aktuella volymnivån.

Ställa in volymen genom att trycka

Google Home Google Home
För att: Genom att trycka så här på Google Home: Bild
Höja volymen  Svep medsols på enhetens ovansida. 
Sänka volymen  Svep motsols på enhetens ovansida. 

Googel Nest Mini Google Nest Mini (andra generationen)

Obs! Google Nest Mini (andra generationen) har ett skruvhål för väggmontering på baksidan. Om enheten saknar skruvhål för väggmontering har du en Google Home Mini (första generationen).
För att: Så här trycker du på Google Nest Mini: Bild
Höja volymen 

Tryck på höger sida av Nest Mini.

Sammanlagt 10 tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Google Nest Mini volume up
Sänka volymen 

Tryck på vänster sida på Nest Mini

Sammanlagt 10 tryck stänger av allt ljud.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Google Nest Mini volume down

Google Home Mini Google Home Mini (första generationen)

För att: Så här trycker du på Google Home Mini: Bild
Höja volymen 

Tryck på höger sida av Home Mini.

Sammanlagt 10 tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Sänka volymen 

Tryck på vänster sida av Home Mini. 

Sammanlagt 10 tryck stänger av allt ljud.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Google Home Max Google Home Max
För att: Så här trycker du på Google Home Max: Bild
Höja volymen 

Horisontell placering: Svep från vänster till höger längs linjen ovanpå Max.

Vertikal placering: Svep uppåt längs linjen på höger sida av Max.

 


Sänka volymen 

Horisontell placering: Svep från höger till vänster längs linjen ovanpå Max.

Vertikal placering: Svep nedåt längs linjen på höger sida av Max.

 


Google Nest Audio Google Nest Audio

För att: Tryck så här på Google Nest Audio: Bild
Höja volymen 

Tryck på höger sida på Nest Audio.

Sammanlagt 20 tryck ger högsta volym.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån. Volymen för alarm och timers ändras inte.

Sänka volymen 

Tryck på vänster sida på Nest Audio

Sammanlagt 20 tryck stänger av allt ljud.

Obs! Detta ändrar bara volymen för medier och Google Assistent. På volymnivå 0 är alla medier tysta, men Google-assistenten talar fortfarande på den lägsta nivån. Volymen för alarm och timers ändras inte.

 Google Nest Hub

För att: Så här trycker du på Google Nest Hub: Bild
Höja volymen Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.
Sänka volymen Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Google Nest Hub.
Google Nest Hub Max
Åtgärd: Genom att trycka så här på Nest Hub Max: Bild
Höja volymen Tryck på den övre volymknappen på baksidan av Nest Hub Max.
Sänka volymen Tryck på den nedre volymknappen på baksidan av Nest Hub Max.

 Ställa in volymen i Google Home-appen

  1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren eller skärmen.
  2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
  3. Tryck på högtalaren eller skärmen följt av justera volymen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: