Ställa in och hantera alarm och mediealarm

Du kan ställa in och hantera allmänna alarm, spela upp din favoritmusik eller välja en figur som ett alarm med hjälp av rösten. Alarm ringer i 10 minuter om de inte avslutas eller snoozas.

Du kan stänga av en timer och allmänna alarm eller mediealarm utan att säga ”Hey Google” och i stället bara säga ”Stop”. Den här funktionen är bara tillgänglig på högtalare och skärmar från Google Nest eller Google Home i engelskspråkiga länder.

Obs! Om du har aktiverat Digitalt välmående kan den här funktionen begränsas eller blockeras med Paus, Filter eller Stör ej.

Läs mer om digitalt välmående

Obs!

 • Alarmljud spelas endast upp på högtalare och skärmar. Alarmljud spelas inte upp på andra Cast-enheter (tv:ar, andra högtalare) som är kopplade till högtalaren eller skärmen.
 • Alarmsignalen kan ändras på Nest-skärmar när ett alarm har startats. Det går inte att ändra allmänna alarmsignaler på högtalare.
 • Alarm ringer i tio minuter om de inte stängs av.

Alarm

Allmänna alarm
Du vill:  Säg ”Hey Google” följt av:
Ställa in ett nytt alarm

”Ställ in ett alarm på klockan 6.00 i morgon bitti.”

Så här ställer du in ett alarm genom att trycka (endast Nest-skärmar)

 1. Svep uppåt från skärmens nederkant och tryck på Alarm .
 2. Tryck på Ställ in ett alarm.
 3. Välj när alarmet ska ringa och tryck på Ställ in.
 4. Du kan anpassa alarmet genom att
  • ställa in att alarmet ska upprepas
  • ändra alarmsignalen
  • lägga till ett gryningsalarm
  • spela upp morgonrutinen när alarmet ringer.
 5. Tryck på Klar.

Obs! Du ser vilka alarm som är inställda och kan ändra standardinställningarna för alarm om du sveper uppåt på skärmen och trycker på Alarm och sedan Inställningar

Ställa in ett namngivet alarm ”Ställ in ett alarm på klockan 7.00 som heter Medicin.”
Ställa in ett regelbundet alarm ”Ställ in ett alarm på klockan 7.00 för varje veckodag.”
Fråga om ett alarm ”Vilken tid är mitt alarm inställt på?”
”När ringer alarmet på fredag?”
”Vilken tid ringer alarmet som heter Medicin?”

Fråga om alla alarm

”Vilka alarm har ställts in?”
Avbryta ett alarm ”Avbryt alarmet.”
”Avbryt alarmet som heter Medicin.”
Stoppa ett alarm som ringer

”Stopp.”

Om du vill stoppa ett alarm behöver du inte säga ”Hey Google”. Säg bara ”Stop”. (endast engelska)

Styra med hjälp av tryckningar:

 • Google Home: Tryck på ovansidan.
 • Google Nest Mini (andra generationen) – Tryck på mitten.
 • Google Home Mini (första generationen) – Tryck och håll på valfri sida.
 • Google Home Max – Tryck på linjen på ovansidan eller på höger sida.
 • Google Nest Audio – Tryck på mitten.
 • Google Nest-skärmar – Tryck på Stopp på skärmen.
 • På en Google Nest Wifi-åtkomstpunkt – Tryck på mitten.
Snooza

”Snooza i tio minuter.”
”Snooza.”

Mediealarm

Du kan ställa in så att din favoritmusik spelas upp vid alarm. Välj en låt, artist, genre eller spellista från din standardmusiktjänst i Google Home-appen. Om du har ett premiumkonto från tjänsten kan du även använda premiumalternativen som tjänsten erbjuder.

Obs! Den här funktionen är för närvarande tillgänglig på engelska (USA) på alla högtalare och skärmar och på engelska (Förenade kungariket, Australien, Kanada, Singapore och Indien), spanska, franska (Frankrike och Kanada), italienska, japanska och tyska på alla högtalare liksom på Google Nest Hub Max.

Du vill:  Säg ”Hey Google” följt av:
Ställa in alarm med media, musik eller radio

”Ställ in ett alarm med J-pop-radio på klockan 6.00 i morgon.”
”Ställ in ett alarm med födelsedagsmusik på klockan 7.30 på måndag.”

Ställa in återkommande alarm med media, musik eller radio

”Ställ in ett alarm med musik av Beethoven på klockan 7.00 varje dag.”
Fråga om ett alarm ”Vilken tid är mitt alarm inställt på?”

Fråga om alla alarm

”Vilka alarm har ställts in?”
Avbryta ett alarm ”Avbryt mitt alarm.”
Stoppa ett alarm som ringer

”Stopp.”

Styra med hjälp av tryckningar:

 • Google Home: Tryck på ovansidan.
 • Google Nest Mini (andra generationen) – Tryck på mitten.
 • Google Home Mini (första generationen) – Tryck och håll på valfri sida.
 • Google Home Max – Tryck på linjen på ovansidan eller på höger sida.
 • Google Nest Audio – Tryck på mitten. 
 • Google Nest-skärmar – Tryck på Stopp på skärmen.
Snooza ”Snooza i tio minuter.”
”Snooza.”

Obs! Om högtalaren eller skärmen inte är ansluten till Wi-Fi när mediealarmet ska ringa hörs ett allmänt alarm i stället.

Alarm med seriefigurer

Du kan ställa in roliga alarm med några av dina favoritfigurer för att börja dagen på ett underhållande och enkelt sätt.

Obs! Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig på engelska i Kanada och USA på Google Home, Google Nest Mini (andra generationen), Google Home Mini (första generationen), Google Home Max, Google Nest Audio, Google Nest Hub och Google Nest Hub Max.

Du kan ställa in följande figurer som alarm:

 • Lego City
 • Lego Life
 • Lego Friends
 • Teenage Mutant Ninja Turtles
  • Leonardo
  • Michelangelo
  • Raphael
  • Donatello
  • April O’Neil
 • Hatchimals

Använd Family Link för att skapa ett Google-konto åt ditt barn eller lägga till kontroll i barnets befintliga Google-konto.

Du vill:

Säg ”Hey Google” följt av:

Ställa in alarm med figurer

”Ställ in ett alarm med [figurens namn] på klockan 6.00 i morgon.”

Ställa in ett återkommande alarm med en figur

”Ställ in ett alarm med [figurens namn] på klockan 7.00 varje veckodag.”

Fråga om ett alarm

”Vilken tid är mitt alarm inställt på?”

Fråga om alla alarm

”Vilka alarm har ställts in?”

Avbryta ett alarm

”Avbryt mitt alarm.”

Stoppa ett alarm som ringer

”Stopp.”

Styra med hjälp av tryckningar:

 • Google Home: Tryck på ovansidan.
 • Google Nest Mini (andra generationen) – Tryck på mitten.
 • Google Home Mini (första generationen) – Tryck och håll på valfri sida.
 • Google Home Max – Tryck på linjen på ovansidan eller på höger sida.
 • Google Nest Audio – Tryck på mitten.
 • Google Nest-skärmar – Tryck på Stopp på skärmen.

Snooza

”Snooza i tio minuter.”
"Snooza."

Obs! Om högtalaren eller skärmen inte är ansluten till Wi-Fi när mediealarmet ska ringa hörs ett allmänt alarm i stället.

Gryningsalarm
På Nest-skärmar kan du ställa in en alarmfunktion som väcker dig långsamt. Med ett gryningsalarm blir skärmen gradvis ljusare tills det är dags att vakna.
 1. Ställ in ett alarm genom att säga ”Hey Google, ställ in ett alarm på klockan 6 i morgon bitti” eller genom att svepa uppåt från skärmens nederkant, trycka på Alarm och ställa in en tid.
 2. Välj om du vill att alarmet ska upprepas och välj en alarmsignal.
 3. Aktivera Gryningsalarm.
 4. Tryck på Gryningsalarm om du vill anpassa alarmet:
  • Om du har kompatibla smarta lampor kan du låta lamporna i rummet lysa starkare och starkare när det börjar bli dags att gå upp.
  • Du kan ändra hur lång tid detta ska ta om du vill att det ska gå snabbare eller långsammare.
  • Välj ett förhandsalarm. Med ett förhandsalarm spelas behagliga ljud som fågelkvitter upp under några minuter fram till att alarmet ringer.
 5. Tryck på Klar.

Ändra alarmvolymen

Ändra volymen på allmänna alarm

För högtalare

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren/skärmen från Google Nest/Google Home.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Välj din enhet.
 4. Tryck på Inställningar  uppe till högerföljt av Alarm och timers.
 5. Justera volymen.

För skärmar

 1.  Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som Google Nest-skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Välj din enhet.
 4. Tryck på Inställningar  uppe till höger följt av Ljud följt av Alarm och timers.
 5. Justera volymen.

Ändra volymen på mediealarm

Mediealarm spelas upp i samma volym som medievolymen. Läs mer om hur du ändrar medievolymen med hjälp av rösten eller händerna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: