Ställa in och hantera alarm och mediealarm

Du kan ställa in och hantera allmänna alarm eller spela upp din favoritmusik som ett alarm med hjälp av rösten. Alarm ringer i 10 minuter om de inte avslutas eller snoozas. 

Allmänna alarm

Om du vill göra detta:  Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Ställa in ett nytt alarm ”Ställ in ett alarm på klockan 6 i morgon bitti”
Ställa in ett namngivet alarm ”Ställ in ett alarm på klockan 7 som heter Medicin” 
Ställa in ett regelbundet alarm ”Ställ in ett alarm på klockan 7 för varje veckodag”
Fråga om ett befintligt alarm ”Vilken tid är mitt alarm inställt på?”
”Vilken tid ringer mitt alarm på fredag?”  
”Vilken tid ringer mitt medicinalarm?”
Fråga om alla alarm ”Vilka alarm är på?”
Avbryta ett befintligt alarm ”Avbryt mitt alarm”
”Avbryt mitt medicinalarm”
Stoppa ett ringande alarm

”Stopp”

Styra med hjälp av tryckningar:

 • Google Home: Tryck på ovansidan.
 • Google Home Mini: Tryck på valfri sida.
 • Google Home Max: Tryck på linjen på ovansidan eller den högra sidan. 
Snooza ”Snooza i fem minuter” ”Snooze”

Mediealarm

Du kan ställa in så att din favoritmusik spelas upp vid alarm. Obs! Den här funktionen är för närvarande tillgänglig på engelska i USA.

Om du vill göra detta:  Säg ”Ok Google” eller ”Hej Google” och …
Ställa in ett alarm med media/musik/radio ”Ställ in alarm med media/musik/radio på klockan 6 i morgon bitti”
Ställa in återkommande alarm med media/musik/radio ”Ställ in ett alarm på klockan 7 varje veckodag”
Fråga om ett alarm ”Vilken tid är mitt alarm inställt på?”
Fråga om alla alarm ”Vilka alarm är på?”
Avbryta ett alarm ”Avbryt mitt alarm”
Stoppa ett alarm som ringer

”Stopp”

Styra med hjälp av tryckningar:

 • Google Home – Tryck på ovansidan.
 • Google Home Mini – Tryck länge på valfri sida.
 • Google Home Max – Tryck på linjen på ovansidan eller på höger sida. 
Snooza ”Snooza i tio minuter.” ”Snooza”

Obs!: Om Google Home inte är ansluten till Wi-Fi när mediealarmet ska ringa hörs ett allmänt alarm i stället. 

Ändra alarmvolymen

Ändra volymen på allmänna alarm 

 1. Kontrollera att mobilen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Google Home-enheten.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på enheten du vill ändra alarmvolymen för under Startsida .
 4. Tryck på Inställningar  uppe till höger på enhetskortets meny följt av Alarm och timer.
 5. Justera volymen genom att flytta skjutreglaget.

Ändra volymen på mediealarm 

Mediealarm spelas upp i samma volym som medievolymen. Så här ändrar du medievolymen med hjälp av rösten eller händerna. 

 • Alarmljud spelas endast upp på den interna Google Home-högtalaren. Alarmljud spelas inte upp på andra överföringsenheter (exempelvis tv-apparater och andra högtalare) som är kopplade till Google Home-enheten.
 • Det går inte att ändra alarmtonen för allmänna alarm. 
 • Alarm ringer i tio minuter om de inte stängs av.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?