Angi og administrer alarmer og musikkalarmer

Du kan angi generelle alarmer eller velge musikk ved bare å bruke stemmen. Alarmer spilles av i ti minutter – såfremt de ikke stoppes eller slumres. 

Du kan slå av nedtellinger og generelle alarmer eller musikkalarmer uten å si «Hey Google». Bare si «stopp». Dette er tilgjengelig på Google Home- og Google Nest-høyttalere og -skjermer i engelsktalende land.

Merk: Hvis Digital balanse er slått på, kan denne funksjonen være begrenset eller blokkert av enten Pause, Filtre eller Ikke forstyrr. Du finner mer informasjon om Digital balanse her.

Alarmer

Generelle alarmer

Handling:  Si «Ok Google» eller «Hey Google», og deretter …
Still inn ny alarm «Still inn en alarm for klokken 6 i morgen»
Still inn en navngitt alarm «Still inn en alarm for klokken 7 kalt Medisin» 
Still inn en gjentakende alarm «Still inn en alarm for klokken 7 hver dag»
Spør om en eksisterende alarm «Når er alarmen min stilt inn for?»
«Når er fredagsalarmen min?»  
«Når er medisinalarmen min?»
Spør om alle alarmer «Hvilke alarmer er stilt inn?»
Avbryt eksisterende alarmer «Avbryt alarmen min»
«Avbryt medisinalarmen min»
Stopp alarmer som ringer

«Stopp»

Når du vil stoppe alarmer, trenger du ikke å si «Ok Google». Bare si «Stopp».
(Bare på engelsk)

Sånn kontrollerer du med trykk:

 • Google Home: Trykk på toppen.
 • Google Nest Mini (2. generasjon): Trykk på midten.
 • Google Home Mini (1. generasjon): Trykk og hold på en av sidene.
 • Google Home Max: Trykk på linjen på toppen eller den høyre siden. 
 • Google Nest-skjermer: Trykk på Stopp på skjermen.
 • Google Nest Wifi-punkter: Trykk på midten.
Slumre «Slumre i 10 minutter.» «Slumre»

Musikkalarmer

Musikkalarmer

Du kan angi musikk for alarmer. Velg en sang, artist, sjanger eller spilleliste fra standardtjenesten din for musikk i Google Home-appen. Hvis du har en premium-konto med standardtjenesten for musikk, kan du også bruke premium-alternativene som er tilgjengelige via tjenesten. Du kan ikke bruke musikk lastet opp på Google Play Musikk.

Merk:  Denne funksjonen er foreløpig tilgjengelig på engelsk (USA) på alle Google Nest-høyttalere og -skjermer, og på engelsk (Storbritannia, Australia, Canada, Singapore, India), spansk, fransk (Frankrike og Canada), tysk og japansk på alle Google-høyttalere samt Google Nest Hub Max.

Handling:  Si «Ok Google» eller «Hey Google», og deretter
Still inn medie-, musikk- eller radioalarmer «Still inn en radioalarm med NRK P3 for klokken 6 i morgen» eller «Still inn en alarm med bursdagsmusikk for klokken 7.30 på mandag»
Still inn gjentakende medie-, musikk- eller radioalarmer «Still inn en musikkalarm med Beethoven for klokken 7 hver dag»
Spør om eksisterende alarmer «Når er alarmen angitt for?»
Spør om alle alarmer «Hvilke alarmer er stilt inn?»
Avbryt en eksisterende alarm «Avbryt alarmen min»
Stopp en alarm som ringer

«Stopp»

Sånn kontrollerer du med trykk:

 • Google Home: Trykk på toppen.
 • Google Nest Mini (2. generasjon): Trykk på midten.
 • Google Home Mini (1. generasjon): Trykk og hold på en av sidene.
 • Google Home Max: Trykk på linjen på toppen eller den høyre siden. 
 • Google Nest-skjermer: Trykk på Stopp på skjermen.
Slumre «Slumre i 10 minutter.» «Slumre»

Merk: Hvis høyttaleren eller skjermen ikke er koblet til Wi-Fi når musikkalarmen ringer, spilles det av en generell alarm i stedet.

Endre alarmvolumet

Endre volumet for generelle alarmer

 1. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som Google Nest- eller Home-enheten din.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Velg enheten din.
 4. Øverst til høyre trykker du på Innstillinger  etterfulgt av Alarmer og nedtellinger.
 5. Skyv på glidebryteren for å justere volumet.

Endre volumet for musikkalarmer

Musikkalarmer spilles av med medievolumet. Her ser du hvordan du endrer medievolumet med stemmen eller ved å trykke.

 • Alarmlyder spilles bare av via Google Nest- og Home-høyttalere eller -skjermer. Alarmlyder spilles ikke av på andre Cast-enheter (f.eks. TV-er eller andre høyttalere) som er tilknyttet Google Nest- eller Home-enheten din.
 • Du kan ikke endre alarmtonen for generelle alarmer.
 • Alarmer spilles av i ti minutter hvis de ikke slås av.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?