Skapa en inköpslista

Du kan skapa en inköpslista med Google-assistenten på Google Home. Obs! Du måste inte vara kund hos Google Express för att skapa eller hantera inköpslistor.

Så här köper du varor på listan.(endast USA)

Steg 1. Konfigurera anpassning

Google Home-enheten används av en person

Det går bara att lägga till eller hantera inköpslistor och köpa varor om personliga resultat är aktiverade.  

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home.  Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet och e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar.
 5. Tryck på fliken ASSISTENT.
 6. Välj enhet under Enheter med Google Assistent.
 7. Flytta reglaget till läget På On under Personliga resultat.
Google Home-enheten används av flera personer

Om flera personer använder samma Google Home-enhet måste alla som vill höra information från den personliga kalendern via Google Home länka sitt Google-konto och sin röst till Google Home. Det gäller även personen som konfigurerade Google Home-enheten. Du kan hoppa över de här stegen om du redan har länkat ditt Google-konto och din röst. 

 

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto nere till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet.
 4. Tryck på InställningarSettings icon eller Fler inställningar Nest and then image. fliken Assistent Nest and then image. Voice Match Nest and then image. plus.
 5. Kontrollera att alla enheter som du vill länka rösten till är markerade.
 6. Tryck på Fortsätt Nest and then image. Jag godkänner.
 7. Följ anvisningarna.
 8. Om personliga uppgifter ska kunna användas måste du aktivera personliga resultat. Tryck på Jag godkänner och fortsätt med konfigurationen av Voice Match.
 9. Du kan bjuda in andra att konfigurera Voice Match så att de får skräddarsydda resultat genom att trycka på BJUD IN, välja kontaktmetod och skicka inbjudan. Tryck på Nej tack om du vill hoppa över det här steget.

Skapa en lista (valfritt)

Listor skapas automatiskt när du börjar använda röstkommandon. Du kan även skapa listor manuellt genom att följa stegen nedan. 

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar
 5. Tryck på TJÄNSTER följt av Inköpslista.
 6. Tryck på nedåtfliken Nedåtpil bredvid Min inköpslista följt avLägg till
 7. Ge listan ett namn under Ny lista.
  1. Valfritt: Markera kryssrutan för att göra listan till den primära listan.
 8. Tryck på KLAR

Du kan skapa så många listor du vill. 

Lägga till varor i listan

Med röstkommandon
Vad du kan göra: Säg ”Ok Google” eller ”Hej Google” och …
Lägga till ett objekt på listan ”Skriv upp hushållspapper på inköpslistan.”
Lägga till flera objekt på listan ”Skriv upp hushållspapper och batterier på inköpslistan.”
Fråga vad som står på listan ”Vad står det på min inköpslista?”

Obs! Alla varor som du lägger till med hjälp av rösten läggs till på den primära listan.
Lägga till varor i listor manuellt
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar
 5. Tryck på TJÄNSTER följt av Inköpslista.
 6. Tryck på Lägg till Lägg till vara följt av ange varans namn. 
 7. Tryck på KLAR. Varan läggs till i listan.

Byta namn på listor

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar
 5. Tryck på TJÄNSTER följt av Inköpslista.
 6. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Min inköpslista för att visa dina listor.
 7. Tryck på More menu vid listan du vill byta namn på följt av Byt namn.

 8. Ta bort det nuvarande namnet och ange ett nytt. Tryck på OK.

Visa alla listor

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar
 5. Tryck på TJÄNSTER följt av Inköpslista.
 6. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Min inköpslista för att visa dina listor.

Listorna finns under avsnittet Dina listor.

Bocka av varor på listor

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar
 5. Tryck på TJÄNSTER följt av Inköpslista.
 6. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Min inköpslista för att visa dina listor följt av välj listan som du vill redigera.
 7. Tryck på kryssmarkeringen bredvid varorna du vill bocka av. Varorna visas i avsnittet med avbockade varor i listan.

Dela listor

Dela listor

Du kan dela listor med andra. När du delar en lista kan alla som har åtkomst till den lägga till, ta bort eller köpa varor. Personerna kan också lämna listan.  

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar
 5. Tryck på TJÄNSTER följt av Inköpslista.
 6. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Min inköpslista för att visa dina listor.
 7. Tryck på listan du vill dela följt av delningsknappen .
 8. Ange ett namn eller en e-postadress. Du kan även rulla igenom kontaktlistan. Personen du lägger till visas under Listmedlemmar.  
 9. Tryck på Spara.
 10. Personen får ett e-postmeddelande där de kan godkänna att de går med i den delade listan.
 11. När personen har gått med i den delade listan måste de göra den delade listan till sin primära lista så att de kan visa och hantera den delade listan. 

 

Visa vilka personer listor delas med
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar
 5. Tryck på TJÄNSTER följt av Inköpslista.
 6. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Min inköpslista för att visa alla listor.
 7. Under Delas med visas en lista över personerna som listan delas med.

Ta bort personer från delade listor
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar
 5. Tryck på TJÄNSTER följt av Inköpslista.
 6. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Min inköpslista för att visa alla listor.
 7. Tryck på den delade listan följt av delningsknappen .
 8. Tryck på X bredvid personen du vill ta bort från den delade listan. En bekräftelse på att personen har tagits bort visas.

Ta bort listor

Ta bort varor från listor
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar
 5. Tryck på TJÄNSTER följt av Inköpslista.
 6. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Min inköpslista för att visa dina listor följt av välj listan som du vill redigera.
 7. Tryck på varan och dra den åt vänster. Varan tas bort från listan.
Ta bort listor

Gör följande på listan du vill ta bort:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  längst ned till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på Fler inställningar
 5. Tryck på TJÄNSTER följt av Inköpslista.
 6. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil bredvid Min inköpslista för att visa alla listor.
 7. Tryck på More menu bredvid listan som du vill radera följt av Radera följt av Bekräfta.

Obs! Endast en listägare kan ta bort en lista.

Köpa varor i listan (endast USA)

Läs om hur du köper varor som står på inköpslistan.

Vad är en primär lista?

Alla varor som du lägger till med hjälp av rösten läggs till på den primära listan. 

Så här byter du primär lista: 
 1. Den primära listan är markerad med Primär.

 2. Tryck på More menu bredvid listan du vill göra till primär följt av Ange som primär.

 3. Detta är nu den lista som uppdateras när du använder röstkommandon.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?