Skapa en inköpslista

Du kan skapa en inköpslista med Google-assistenten på Google Home. Obs! Du måste inte vara kund hos Google Shopping för att kunna skapa eller hantera inköpslistor.

Så här köper du varor som står på listan. (endast USA)

 

Obs! Om du har aktiverat Digitalt välmående kan den här funktionen begränsas eller blockeras med Paus, Filter eller Stör ej. Du hittar mer information om Digitalt välmående här.

 

Steg 1. Konfigurera anpassning

Google Home-enheten används av en person

Det går bara att lägga till eller hantera inköpslistor och köpa varor om personliga resultat är aktiverade.  

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet och e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar. 
 5. Tryck på fliken ASSISTENT.
 6. Välj enhet under Enheter med Google Assistent.
 7. Flytta reglaget till läget På On under Personliga resultat.
Google Home-enheten används av flera personer

Om flera personer använder samma Google Home-enhet måste alla som vill höra information från sin personliga kalender via Google Home länka sitt Google-konto och sin röst till Google Home. Det gäller även personen som konfigurerade Google Home-enheten. Du kan hoppa över de här stegen om du redan har länkat ditt Google-konto och din röst. 

 

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på ditt konto högst upp till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det som är länkat till Google Home- eller Google Nest-enheten. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4. Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Skrolla ned till Tjänster för Google Assistent och tryck på Fler inställningar.
 6. Tryck på Assistent  Voice Match  Lägg till enheter.
 7. Kontrollera att alla enheter som du vill länka rösten till är markerade.
 8. Tryck på Fortsätt  Nästa Jag godkänner.
 9. Följ anvisningar i appen.
 10. Om personliga uppgifter ska kunna användas måste du aktivera personliga resultat. Tryck på Jag godkänner och fortsätt med konfigurationen av Voice Match.
 11. Du kan bjuda in andra att konfigurera Voice Match så att de får skräddarsydda resultat genom att trycka på bjud in, välja kontaktmetod och skicka inbjudan. Tryck på Nej tack om du vill hoppa över det här steget.

Skapa en lista (valfritt)

Listor skapas automatiskt när du börjar använda röstkommandon. Du kan även skapa listor manuellt genom att följa stegen nedan. 

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar. 
 5. Tryck på Inköpslista under TJÄNSTER.
 6. Tryck på nedåtpilen bredvid Min inköpslista Nedåtpil följt avLägg till
 7. Ge listan ett namn under Ny lista.
  1. Valfritt: Markera kryssrutan för att göra listan till den primära listan.
 8. Tryck på KLAR. 

Du kan skapa hur många listor du vill. 

Lägga till varor på listan

Med rösten
För att: Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:
Lägga till ett objekt på listan ”Skriv upp hushållspapper på inköpslistan.”
Lägga till flera objekt på listan ”Skriv upp hushållspapper och batterier på inköpslistan.”
Fråga vad som står på listan ”Vad står det på min inköpslista?”

Obs! Alla varor som du lägger till med rösten läggs till på den primära listan.
Lägga till varor på listor manuellt
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar. 
 5. Tryck på följt av Inköpslista under TJÄNSTER.
 6. Tryck på Lägg till varaLägg till följt av varans namn. 
 7. Tryck på KLAR. Varan läggs till på listan.

Byta namn på listor

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar. 
 5. Tryck på följt av Inköpslista under TJÄNSTER.
 6. Tryck på nedåtpilen bredvid Min inköpslista Nedåtpil för att visa dina listor.
 7. Tryck på More menu  följt av Byt namn bredvid listan du vill byta namn på.

 8. Ta bort det nuvarande namnet och ange ett nytt. Tryck på OK.

Visa alla listor

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar. 
 5. Tryck på följt av Inköpslista under TJÄNSTER.
 6. Tryck på nedåtpilen bredvid Min inköpslista Nedåtpil för att visa dina listor.

Listorna finns under avsnittet Dina listor.

Bocka av varor på listor

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar. 
 5. Tryck på följt av Inköpslista under TJÄNSTER.
 6. Tryck på nedåtpilen  bredvid Min inköpslista Nedåtpilför att visa dina listor följt av välj listan som du vill redigera.
 7. Markera kryssrutan bredvid varorna du vill bocka av. Varorna läggs under listans avsnitt med markerade varor.

Dela listor

Dela listor

Du kan dela listor med andra. När du delar en lista kan alla som har åtkomst till den lägga till, ta bort eller köpa varor. Personerna kan också lämna listan.  

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar följt av Tjänster följt av Inköpslista.
 5. Tryck på nedåtpilen bredvid Min inköpslista Nedåtpil för att visa dina listor.
 6. Tryck på listan du delar följt av delningsknappen .
 7. Ange ett namn eller en e-postadress. Du kan även rulla igenom kontaktlistan. Personen du lägger till visas under Listmedlemmar.  
 8. Tryck på Spara.
 9. Personen får ett e-postmeddelande där han eller hon kan gå med på att ingå i den delade listan.
 10. När personen har gått med i den delade listan måste han eller hon göra den till sin primära lista för att kunna visa och hantera den. 

 

Visa vilka personer listor delas med
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar. 
 5. Tryck på följt av Inköpslista under TJÄNSTER.
 6. Tryck på nedåtpilen  bredvid Min inköpslista Nedåtpil för att visa alla listor.
 7. Under Delas med visas en lista över personerna som listan delas med.

Ta bort personer från delade listor
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar. 
 5. Tryck på följt av Inköpslista under TJÄNSTER.
 6. Tryck på nedåtpilen  bredvid Min inköpslista Nedåtpil för att visa alla listor.
 7. Tryck på den delade listan följt av delningsknappen .
 8. Tryck på X bredvid personen du vill ta bort från den delade listan. En bekräftelse på att personen har tagits bort visas.

Ta bort listor

Ta bort varor från listor
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar. 
 5. Tryck på följt av Inköpslista under TJÄNSTER.
 6. Tryck på nedåtpilen  bredvid Min inköpslista Nedåtpilför att visa dina listor följt av välj listan som du vill redigera.
 7. Tryck på varan och dra den åt vänster. Varan tas bort från listan.
Ta bort listor

Gör följande på listan du vill ta bort:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är det konto som är länkat till Google Home Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet eller e-postadressen.
 4. Tryck på InställningarInställningar eller Fler inställningar. 
 5. Tryck på följt av Inköpslista under TJÄNSTER.
 6. Tryck på nedåtpilen  bredvid Min inköpslista Nedåtpil för att visa alla listor.
 7. Tryck på More menu följt av Radera följt av Bekräfta bredvid listan du vill ta bort.

Obs! Endast en listägare kan ta bort en lista.

Köpa varor på listan (endast USA)

Läs om hur du köper varor som står på inköpslistan.

Vad är en primär lista?

Alla varor som du lägger till med hjälp av rösten läggs till på den primära listan. 

Så här byter du primär lista: 
 1. Den primära listan är markerad med Primär.

 2. Tryck på More menu bredvid listan du vill göra till primär följt av Ange som primär.

 3. Detta är nu den lista som uppdateras när du använder röstkommandon.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?