Skapa en inköpslista

Du kan skapa en inköpslista med Google-assistenten på högtalaren eller skärmen från Google Nest eller Google Home. Obs! Du måste inte vara kund hos Google Shopping för att skapa eller hantera inköpslistor.

Obs! Om du har aktiverat Digitalt välmående kan den här funktionen begränsas eller blockeras med Paus, Filter eller Stör ej.

Läs mer om digitalt välmående

Steg 1. Konfigurera anpassning

En person som använder en högtalare eller skärm

Det går bara att lägga till eller hantera inköpslistor och köpa varor om personliga resultat är aktiverade.

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 3. Tryck på kontot uppe till höger på skärmen.
 4. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.

 5. Återgå till startskärmen Home.
 6. Tryck på enheten.
 7. Tryck på Inställningar  uppe till höger följt avIgenkänning och delning följt av Igenkänning och anpassning följt av aktivera Tillåt personliga resultat.
Flera personer använder högtalaren eller skärmen

Om flera användare använder samma högtalare eller skärm måste alla som vill höra information från den personliga kalendern på sin enhet länka sitt Google-konto och sin röst till högtalaren eller skärmen. Detta gäller även personen som konfigurerade högtalaren eller skärmen. Du kan hoppa över de här stegen om du redan har länkat ditt Google-konto och din röst.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4. Tryck på Assistent-inställningar  Voice Match  Lägg till enheter.
 5. Kontrollera att alla enheter som du vill länka rösten till är markerade.
 6. Tryck på Nästa  Jag godkänner.
 7. Följ anvisningarna i appen.
 8. Om personliga uppgifter ska kunna användas måste du aktivera personliga resultat. Tryck på Jag godkänner och fortsätt med att konfigurera Voice Match.
 9. Du kan bjuda in andra att konfigurera Voice Match så att de får skräddarsydda resultat. Gör så här: tryck på Bjud in  välj kontaktmetod och skicka inbjudan. Tryck på Nej tack om du vill hoppa över det här steget.

Skapa en lista (valfritt)

Listor skapas automatiskt när du börjar använda röstkommandon. Du kan även skapa listor manuellt genom att följa stegen nedan:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4. Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listorObs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Tryck på menyn Menu bredvid Min inköpslista följt av Skapa ny lista.
 7. Ge den nya listan ett namn. Valfritt: Markera kryssrutan om du vill att detta ska vara den primära listan.
 8. Tryck på Skapa.

Du kan skapa så många listor du vill.

Lägga till varor i listan

Med rösten
Du vill: Säg ”Hey Google” följt av:
Lägga till ett objekt på listan ”Skriv upp hushållspapper på inköpslistan”
Lägga till flera objekt på listan ”Skriv upp hushållspapper och batterier på inköpslistan”
Fråga vad som står på listan ”Vad står det på min inköpslista?”

Obs! Allt som du lägger till med rösten läggs till på den primära listan.
Lägga till varor på listor manuellt
 1.  Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4. Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listorObs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Om du har flera listor väljer du den du vill använda. Tryck på Menu uppe till vänster följt av listan du vill använda.
 7. Tryck på Lägg till vara Lägg till.
 8. Skriv namnet på den vara som ska läggas till på inköpslistan och tryck på Klar.

Byta namn på listor

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4.  Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listorObs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Tryck på menyn Menu bredvid Min inköpslista så att listorna visas.
 7. Tryck på More menu bredvid listan du vill byta namn på följt av Byt namn.
 8. Ta bort det nuvarande namnet och ange ett nytt. Tryck på OK.

Visa alla listor

 1.  Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4.  Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listorObs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Tryck på menyn Menu bredvid Min inköpslista så att listorna visas.

Listorna finns under Dina listor.

Bocka av varor på listor

 1.  Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4.  Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listorObs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Tryck på menyn Menu bredvid Min inköpslista så att listorna visas följt av välj listan du vill redigera.
 7. Markera kryssrutan bredvid varorna du vill bocka av. Varorna läggs in bland de avbockade varorna i listan.

Dela listor

Dela listor

Du kan dela listor med andra. När du delar en lista kan alla som har åtkomst till den lägga till eller ta bort varor på den. De kan även lämna listan.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4.  Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listorObs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Tryck på menyn Menu bredvid Min inköpslista så att listorna visas.
 7. Tryck på listan du delar följt av delningsknappen .
 8. Ange ett namn eller en e-postadress. Du kan även skrolla igenom kontaktlistan. Personen du lägger till visas under Listmedlemmar.
 9. Tryck på Spara.
 10. Personen får ett e-postmeddelande där de kan godkänna att de går med i den delade listan.
 11. Den som har gått med i en delad lista måste göra den till sin primära lista innan han eller hon kan öppna och hantera den.
Se vilka personer listor delas med
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4.  Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listorObs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Tryck på menyn Menu bredvid Min inköpslista så att listorna visas.
 7. Under Delas med hittar du en lista över personerna som listan delas med.
Ta bort personer från delade listor
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4.  Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listor. Obs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Tryck på menyn Menu bredvid Min inköpslista så att listorna visas.
 7. Tryck på den delade listan följt av delningsknappen .
 8. Tryck på X bredvid personen du vill ta bort från den delade listan. Du får en bekräftelse på att personen har tagits bort.

Ta bort listor

Ta bort varor från listor
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4.  Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listorObs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Tryck på menyn Menu bredvid Min inköpslista så att listorna visas följt av välj listan du vill redigera.
 7. Tryck på varan och svep den åt vänster. Varan tas bort från listan.
Ta bort listor
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4.  Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listorObs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Tryck på menyn Menu bredvid Min inköpslista så att listorna visas.
 7. Tryck på More menu följt av Radera bredvid listan du vill ta bortföljt av Bekräfta.

Obs! Det är bara listans ägare som kan ta bort en lista.

Vad är en primär lista?

Allt som du lägger till med hjälp av rösten läggs till på den primära listan.

Så här ändrar du den primära listan:
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på kontot uppe till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till högtalaren eller skärmen. Du byter konto genom att trycka på ett annat konto eller på Lägg till ytterligare ett konto.
 4.  Återgå till startskärmen och tryck på Inställningar .
 5. Scrolla ned till Tjänster och tryck på Anteckningar och listorObs! Välj en app att öppna listan med om du uppmanas till det.
 6. Tryck på menyn Menu bredvid Min inköpslista så att listorna visas.
 7. Tryck på More menu bredvid listan du vill göra till primär följt av Ange som primär.
 8. Detta är nu den lista som uppdateras när du använder röstkommandon.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: