Få kalender- och händelseinformation

Lägga till kalenderhändelser eller få dagens schema med Google-assistenten på Google Home. 

Kalendrar som du kan använda 

Google Kalendrar som stöds:

 • Den primära Google-kalendern som tillhör ägarna av de Google-konton och röster som är länkade till Google Home.
 • Delade kalendrar eller familjekalendrar från Google – Ytterligare Google-kalendrar som har skapats av eller delas med ägarna av de Google-konton och röster som är länkade till Google Home. Detta utesluter de Google-kalendrar som inte stöds nedan. 

Kalendrar som inte stöds: 

 • Andra Google-kalendrar —  Födelsedags-, väder- och semesterkalendrar.
 • G Suite-kalendrar – Kalendrar som har skapats i en G Suite-domän.
 • Importerade kalendrar – Kalendrar som har importerats från webbadresser och iCal-kalendrar.
 • Kalendrar utan läs- eller skrivåtkomst för händelser. Exempelvis en kalender som endast innehåller information om huruvida du är ledig eller upptagen. 

Steg 1. Konfigurera anpassning

Google Home-enheten används av en person

Det går bara att lägga till och höra kalenderinformation om personliga resultat är aktiverade. 

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home.  Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet.
 4. Tryck på Inställningar  eller Fler inställningar följt av Assistent.
 5. Tryck på Google Home-enheten du vill ändra inställningarna för under Assistent-enheter.
 6. Skjut reglaget för personliga resultat till läget På On.
Google Home-enheten används av flera personer

Om flera personer använder samma Google Home-enhet måste alla som vill höra information från den personliga kalendern på Google Home konfigurera Voice Match. Det gäller även personen som konfigurerade Google Home-enheten. Du kan hoppa över de här stegen om du redan har länkat ditt Google-konto och din röst. 

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto nere till höger.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home. Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet.
 4. Tryck på InställningarSettings icon eller Fler inställningar Nest and then image. fliken Assistent Nest and then image. Voice Match Nest and then image. plus.
 5. Kontrollera att alla enheter som du vill länka rösten till är markerade.
 6. Tryck på Fortsätt Nest and then image. Jag godkänner.
 7. Följ anvisningarna.
 8. Om personliga uppgifter ska kunna användas måste du aktivera personliga resultat. Tryck på Jag godkänner och fortsätt med konfigurationen av Voice Match.
 9. Du kan bjuda in andra att konfigurera Voice Match så att de får skräddarsydda resultat genom att trycka på BJUD IN, välja kontaktmetod och skicka inbjudan. Tryck på Nej tack om du vill hoppa över det här steget.

Steg 2. Lägg till delade Google-kalendrar

Du kan få händelser från delade Google-kalendrar som stöds upplästa när du har lagt till dem i Google Home.

Lägga till delade Google-kalendrar
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Konto  nere till höger på startskärmen.
 3. Kontrollera att Google-kontot som visas är kontot som är länkat till Google Home.  Du byter konto genom att klicka på triangeln till höger om kontonamnet.
 4. Tryck på Inställningar  eller Fler inställningar följt av ​fliken Tjänster följt av Kalender.
 5. Under Dina kalendrar är den primära Google-kalendern som är kopplad till Google-kontot och rösten som är länkad till Google Home markerade som standard.
 6. Markera kryssrutan bredvid andra delade kalendrar du vill höra händelser för.
 7. (Valfritt, endast engelska) Under Standardkalender som händelser skapas i väljer du den Google-kalender du vill lägga till händelser i med hjälp av röstkommandon. Obs! Du ser bara kalendrar som du har skrivåtkomst till.

Steg 3. Lägg till en händelse med rösten

Vad du kan göra: Säg ”Ok Google” eller ”Hej Google” och …

Lägga till en kalenderhändelse 

Obs! Assistenten kan be dig att specificera titel, datum
och starttid för händelsen. Standardlängden är en timme. 

”Lägg till <händelse> i kalendern”

”Schemalägg <händelse> på lördag klockan 20.00”

”Lägg till <händelse> som heter  Min födelsedagsmiddag”

Viktigt! Du kan inte ta bort, ställa in eller ändra händelser, lägga till inbjudningar eller ange en plats med röstkommandon. Det gör du i appen Google Kalendern eller på datorn.Om du vill lägga till en händelse som varar hela dagen säger du ”Hela dagen” som starttid.

Steg 4. Fråga om händelseinformation 

Åtgärd: Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av:

Lyssna på information om
en kommande händelse eller ett möte

”När/vad/var är min/mitt första händelse/möte?”

”När/vad/var är min/mitt nästa händelse/möte/
program/kalender?”
Lyssna på information om flera händelser/
möten/program/kalendrar​


Obs! Du hör information
om de tre första schemalagda händelserna 
”Säg alla händelser för den 1 augusti”

”Vad står på programmet för dagen?”

”Vad står i kalendern på fredag?”
Obs! Google Nest Hub har endast stöd för dags- och veckovyn av kalendern. Heldagshändelser kan också visas på Hub när du ber om det.

Felsökning

Kontrollera att personliga resultat är aktiverade. Inställningen krävs för att du ska få information från kalendern.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?