Ställa in och hantera timer och sovtimer

Ställ in och hantera en timer för matlagning, matchtider, tvätten eller varför inte läggdags? Det är användbart i köket, men kan även användas i vardagsrummet, sovrummet och på andra ställen.

Allmänna timer

Timerljud spelas bara upp på den interna Google Home-högtalaren och inte på andra överföringsenheter (exempelvis tv-apparater och andra högtalare) som är kopplade till Google Home-enheten.

Om du vill göra detta: Säg ”Ok Google” eller ”Hey Google” följt av: Detta säger eller gör Google Home:
Ställa in en timer,
Ställa in en timer och ett namn
”Ställ in en timer på en minut”
”Ställ in timern på 10 minuter för pizzan”
Ställer in en timer på en minut
Ställer in en timer med det angivna namnet
Ta reda på hur lång tid återstår på en timer,
Ta reda på hur lång tid återstår på en namngiven timer

”Hur lång tid är det kvar?”

”Hur lång tid är det kvar på pizzan?”

Säger återstående tid för namngiven timern
Avbryta en timer,
Avbryta en namngiven timer
”Avbryt timer”
”Avbryt timern för pizzan”
Avbryter timer
Avbryter namngiven timer
Stoppa en ringande timer

”Stopp”

Obs! Du kan trycka på ovansidan av Google Home för att stoppa en timer.

Det går inte att trycka på ovansidan av Google Home Mini för att stoppa en timer. Du måste använda ett röstkommando i stället. 

Stoppar timer
Pausa timer ”Pausa timer” Pausar timer
Starta timern igen ”Starta timern igen”
”Återuppta timern”
Startar timern igen från tiden då den pausades

Sovtimer

Du kan ställa in en sovtimer som stänger av musik som spelas på Google Home. Det går att ställa in en sovtimer per Google Home-enhet. 

Vad du kan göra:  Säg ”Ok Google” och …
Ställa in en sovtimer ”Ställ in en sovtimer på 30 minuter”
”Ställ in en sovtimer på klockan 9.30”
Ställa in en sovtimer på en längd

”Spela musik/artist/genre/spellista i <längd>”
”Stoppa musik/artist/genre/spellista om <längd>”
”Stoppa uppspelningen om <längd>”

Ställa in en sovtimer på en tid ”Spela musik/artist/genre/spellista till klockan <klockslag>”
”Stoppa musik/artist/genre/spellista klockan <klockslag>”
”Stoppa uppspelningen klockan <klockslag>”
Uppdatera en sovtimer

Obs! Om du skapar en ny sovtimer ersätts den nuvarande. 
Använd något av röstkommandona ovan

Avbryta en musiktimer

Obs! Röstkommandon avbryter endast musiktimern. Musiken fortsätter att spelas. 

”Avbryt sovtimern”
Fråga om återstående tid på en timer ”Hur mycket tid är kvar på sovtimern?”
 

Styra timerns volym med rösten

Vad du kan göra: Säg ”Ok Google” och … Vad Google Home säger eller gör:
Höj volymen ”Höj volymen”,  ”Högre” Höjer volymen med 10 % i taget
Sänka volymen ”Sänk volymen”, ”Lägre” Sänker volymen med 10 % i taget
Ange en viss volym ”Volym 5”/”Sätt volymen på 65 %” Ställer in volymen på en viss nivå. Skalan är 1–10 eller 1–100 %
Högsta volym ”Högsta volym” Ställer in volymen på nivå 10
Lägsta volym ”Lägsta volym” Ställer in volymen på nivå 1
Ändra volymen med X ”Höj volymen med 10 %”, ”Sänk volymen med 10 %” Ändrar volymen enligt dina anvisningar
Be om aktuell volymnivå ”Vilken volym är det?” Säger den aktuella volymnivån
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?