Konfigurer og administrer nedtellinger og tider til hvilemodus

Konfigurer og administrer nedtellinger for matlaging, dataspilling, klesvasken eller leggetid. Dette passer perfekt på kjøkkenet, men kan også brukes i stuen, på soverommet og flere andre steder. 

Merk: Du kan slå av nedtellinger og alarmer uten å si «Hey Google». Bare si «Stopp». Dette er tilgjengelig på Google Home- og Google Nest-høyttalere og -skjermer i engelsktalende land.

Merk: Hvis Digital balanse er slått på, kan denne funksjonen være begrenset eller blokkert av enten Pause, Filtre eller Ikke forstyrr. Du finner mer informasjon om Digital balanse her.

Generelle nedtellinger

Lydvarsler for nedtellinger spilles bare av via den interne Google Nest- eller Google Home-høyttaleren og ikke på andre Cast-enheter (f.eks. TV-er eller andre høyttalere) som er tilknyttet Google Nest- eller Google Home-enheten.

Handling: Si «Ok Google» eller «Hey Google» og deretter … Da gjør høyttaleren eller skjermen dette:
Start en nedtelling,
Start en navngitt nedtelling
«Start en nedtelling på 1 minutt»
«Start en nedtelling på 10 minutter for pizza»
Starter en nedtelling på 1 minutt
Starter en navngitt nedtelling
Finn ut hvor mye tid som er igjen for en nedtelling,
Finn ut hvor mye tid som er igjen for en navngitt nedtelling

«Hvor mye tid er det igjen?»

«Hvor mye tid er det igjen for nedtellingen for pizzaen min?»

Sier hvor mye tid det er igjen for den navngitte nedtellingen
Avbryt en nedtelling,
Avbryt en navngitt nedtelling
«Avbryt nedtellingen»
«Avbryt nedtellingen for pizza»
Avbryter nedtellingen
Avbryter den navngitte nedtellingen
Stopp en nedtelling som ringer

«Stopp»

Når du vil stoppe nedtellinger, trenger du ikke å si «Ok Google». Bare si «Stopp» (fungerer bare på engelsk).

Sånn kontrollerer du med trykk:

  • Google Home: Trykk på toppen.
  • Google Home Mini: Trykk og hold på en av sidene.
  • Google Nest Mini: Trykk på midten.
  • Google Home Max: Trykk på linjen på toppen eller den høyre siden. 
  • Google Nest-skjermer: Trykk på Stopp på skjermen.
Stopp en nedtelling
Sett en nedtelling på pause «Sett nedtellingen på pause» Setter nedtellingen på pause
Gjenoppta en nedtelling «Gjenoppta nedtellingen»
«Gjenoppta nedtellingen»
Gjenopptar nedtellingen fra tidspunktet den ble stoppet på

Tid til hvilemodus

Du kan angi en tid til hvilemodus for å slå av musikken som spilles på høyttaleren eller skjermen din. Du kan angi én tid til hvilemodus per enhet. 

Handling:  Si «Ok Google» og deretter …
Angi tid til hvilemodus «Angi tid til hvilemodus til 30 minutter»
«Angi tid til hvilemodus klokken 21.30»
Angi tid til hvilemodus etter varighet

«Spill musikk/artist/sjanger/spilleliste i <varighet>»
«Stopp musikk/artist/sjanger/spilleliste om <varighet>»
«Stopp avspillingen om <varighet>»

Angi tid til hvilemodus etter tidspunkt «Spill musikk/artist/sjanger/spilleliste til <tidspunkt>»
«Stopp musikk/artist/sjanger/spilleliste klokken <tidspunkt>»
«Stopp avspillingen klokken <tidspunkt>»
Oppdater en tid til hvilemodus

Merk: Hvis du oppretter en ny tid til hvilemodus, blir den eksisterende slettet. 
Bruk en av talekommandoene ovenfor.

Avbryt musikknedtellingen

Merk: Dette fører bare til at musikknedtellingen avbrytes. Musikken stoppes ikke. 

«Avbryt tiden til hvilemodus»
Spør hvor mye tid som er igjen av nedtelllingen «Hvor mye tid er det igjen til hvilemodus?»
 

Kontrollér nedtellingsvolumet med stemmen

Slik gjør du det: Si «Ok Google» og så dette: Da gjør høyttaleren eller skjermen dette:
Øk volumet «Skru opp lyden», «høyere», «volum opp»

Google Home, Google Nest Hub,
Google Nest Hub Max, Google Nest
Mini og Google Home Mini:
Øker volumet i trinn på 10 %

Google Home Max: Øker
volumet i trinn på 5 %

Reduser volumet «Skru ned lyden», «lavere», «volum ned» Google Home, Google Nest Hub,
Google Nest Hub Max, Google Nest
Mini og Google Home Mini:
Reduserer volumet i trinn på 10 %

Google Home Max: Reduserer
volumet i trinn på 5 %
Angi et bestemt volumnivå «Volumnivå fem / endre volumet til 65 %» Volumet angis til et bestemt nivå. Skalaen er 1–10 eller 1–100 %
Angi maksimalt volum «Maksimalt volum» Volumet endres til nivå 10
Angi minimalt volum «Minimalt volum» Volumet endres til nivå 1
Endre volumet med X «Øk volumet med 10 %», «reduser volumet med 10 %» Volumet endres i henhold til det du sa
Finn ut det nåværende volumnivået «Hva er volumnivået?» Du hører det nåværende volumnivået
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?