Indstil og administrer timere og dvaletimere

Indstil og administrer en timer til madlavning, spilletid, tøjvask og endda søvn. Det er en rigtigt god funktion i køkkenet, men den kan også være nyttig i stuen, soveværelset og meget mere.

Generelle timere

Underretningslyde fra timere afspilles kun via den interne Google Home-højttaler og ikke andre Cast-enheder som f.eks. fjernsyn og andre højttalere, der er knyttet til Google Home-enheden.

Hvis du vil gøre følgende: Skal du sige "Ok Google" eller Hey Google" efterfulgt af... Hvad Google Home siger eller gør:
Indstille en timer,
Indstille en timer med et navn
"Indstil en timer til 1 minut"
"Indstil en timer på 10 minutter for pizza"
Indstiller timer til 1 minut
Indstiller timer med bestemt navn
Se resterende tid for timer,
Se resterende tid for timer med navn

"Hvor lang tid er der tilbage?"

"Hvor lang tid er der tilbage af min pizza?"

Siger, hvor lang tid der er tilbage af timer med bestemt navn
Annullere en timer,
Annullere en timer med navn
"Annuller timer"
"Annuller timer for pizza"
Annullerer timeren
Annullerer timer med bestemt navn
Stoppe timeralarmen

"Stop"

Bemærk! Du kan trykke oven på Google Home for at stoppe en timer.

Du kan ikke trykke oven på Google Home Mini for at stoppe en timer. Her skal du bruge talekommandoen. 

Stopper timeren
Sætte timer på pause "Sæt timer på pause" Sætter timeren på pause
Genoptage timer "Genoptag timer"
"Genstart timer"
Genoptager timeren fra det tidspunkt, hvor den blev sat på pause

Dvaletimere

Du kan indstille en dvaletimer til at slukke for musik, der afspilles på Google Home. Du kan indstille én dvaletimer pr. Google Home-enhed. 

Hvis du vil gøre følgende:  Skal du sige "Ok Google" efterfulgt af...
Indstil en dvaletimer "Indstil en dvaletimer til 30 minutter"
"Indstil en dvaletimer til klokken 9.30"
Indstil dvaletimer efter varighed

"Afspil musik/kunstner/genre/playliste i <varighed>"
"Stop musik/kunstner/genre/playliste i <varighed>"
“Stop afspilning i <varighed>"

Indstil dvaletimer efter tid "Afspil musik/kunstner/genre/playliste indtil <tidspunkt>"
"Stop musik/kunstner/genre/playliste klokken <tidspunkt>"
"Stop afspilning klokken <tidspunkt>"
Opdater en dvaletimer

Bemærk! Hvis du opretter en ny dvaletimer, erstattes den eksisterende dvaletimer. 
Brug en af talekommandoerne ovenfor

Annuller musiktimer

Bemærk! Dette annullerer kun musiktimeren. Din musik fortsætter med at spille. 

"Annuller dvaletimeren"
Spørg om resterende tid på timer "Hvor meget tid er der tilbage af dvaletimeren?"
 

Juster lydstyrken for timeren ved hjælp af talekommandoer

Hvis du vil gøre følgende: Skal du sige "Ok Google" efterfulgt af: Hvad Google Home siger eller gør:
Skru op for lyden "Skru op", "Højere" Øger lydstyrken med 10 %
Skru ned for lyden "Skru ned", "Lavere" Sænker lydstyrken med 10 %
Angiv specifik lydstyrke "Lydstyrke fem/lydstyrke til 65 %" Indstiller lydstyrken til et bestemt niveau. Skalaen er 1-10 eller 1-100 %.
Skru helt op "Max lydstyrke" Indstiller lydstyrken til niveau 10
Skru helt ned "Minimum lydstyrke" Indstiller lydstyrken til niveau 1
Skift lydstyrke med en bestemt værdi "Forøg lydstyrken med 10 %", "Sænk lydstyrken med 10 %" Ændrer lydstyrken med den angivne værdi
Hør, hvad den aktuelle lydstyrke er "Hvad er lydstyrken?" Siger, hvad den aktuelle lydstyrke er
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?