Varför har mitt lokala IP-nätverk ändrats till 192.168.85.0/24?

Det här händer när du ansluter en ny WiFi-åtkomstpunkt till en befintlig WiFi-åtkomstpunkt. Det kan också hända när du ansluter en WiFi-åtkomstpunkt till en router som distribuerar DHCP-adresser i IP-nätverket 192.168.86.0/24. I båda dessa fall ändras det lokala IP-nätverket för WiFi-åtkomstpunkten till 192.168.85.0/24.

Det här händer eftersom WAN-porten behöver en annan IP-adress än LAN-delnätet. Vad är det för skillnad mellan WAN och LAN?

Ändra det lokala IP-nätverket till 192.168.86.0/24

Om du vill byta tillbaka till 192.168.86.0/24 måste du återställa WiFi-åtkomstpunkten till standardinställningarna.

Obs! Det lokala nätverket ändras inte tillbaka till 192.168.86.0/24 om du ändrar WAN-IP-adressen eller kopplar bort från WiFi-åtkomstpunkten som är ”uppströms” (d.v.s. mellan modemet och den andra WiFi-åtkomstpunkten).

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?