IPv6

Vad är IPv6?

Internet Protocol version 6 (IPv6) är en avancerad nätverksstandard som gör avsevärt många fler unika IP-adresser tillgängliga för enheter än vad som var fallet med den äldre standarden (IPv4). Eftersom det redan finns miljarder enheter på internet och antalet fortsätter att öka i snabb takt, kan den äldre IPv4-standarden inte ge tillräckligt många unika adresser för nya enheter.

Ytterligare fördelar med IPv6

 • Effektivare paketdirigering tack vare ett system för prefixallokering som gör att data kan skickas effektivare mellan routrar på internet.
 • Mer flexibla regler för adressers omfattning, vilket ger stöd för fler användningsfall för alla slags nätverk.
 • Effektivare bearbetning av minnesstacken i nätverksprogram tack vare att fragmenteringen inte längre görs i routern och att information som inte är obligatorisk nu skiljs ut som sekundära huvuden. 
 • Inbyggt stöd för avancerade säkerhetsmekanismer som IPsec.
 • Direktkommunikation mellan klientdatorer (peer-to-peer) är nu möjlig överallt i världen tack vare att det inte längre finns något behov av nätverksadressöversättning (NAT).
 • Bättre möjligheter att skalförändra nätverkshanteringen än med tillståndsbaserade protokoll (som DHCP för IPv4) tack vare adresskonfigurering på klientsidan. 
 • Många av de grundläggande anslutningsåtgärderna i IPv6 använder multicastkommunikation, vilket innebär att en klient kan vara inställd på att aktiveras endast när kommunikation av en viss typ tas emot. Detta ger bättre möjligheter att spara energi utan plattformsberoende funktioner som Wake-on-LAN.

Så fungerar IPv6 med Google Nest Wifi och Google Wifi

Google Nest Wifi och Google Wifi använder en dual stack-implementering, vilket innebär att IPv4-trafik och IPv6-trafik kan samexistera i samma nätverk (både trådbundna och trådlösa). Google Nest Wifi och Google Wifi har inte stöd för IPv6-övergångsprotokoll som 6to4 eller 6rd. Google Nest Wifi och Google Wifi har inte heller stöd för IPv4 via IPv6 eller IPv6 +.

Samtliga led nedan måste ha stöd för IPv6 för att det ska fungera:

 • Internetleverantören (som måste ha stöd för IPv4 också – vi stöder inte anslutningar enbart via IPv6)
 • Klientenheterna 
 • Operativsystemet och apparna som körs på klientenheterna

När IPv6 är aktiverat på Google Nest Wifi eller Google Wifi använder den DHCPv6-protokollet på sin WAN-port för att begära en adress från din internetleverantör. Om internetleverantören stöder DHCPv6-protokollet och tillhandahåller adresser för routrar, får routern en egen IPv6-adress. 

Om internetleverantören inte tillhandahåller adresser för routrar får routern sin adress med hjälp av en process som kallas StateLess Address AutoConfiguration (SLAAC eller ”slack”). Routern begär även ett IPv6-prefix från internetleverantören. Detta används för att skicka IPv6-routermeddelanden till klienterna i det lokala nätverket för härledning av egna adresser.

Om internetleverantören tillhandahåller ett användningsbart prefix skickar Google Nest Wifi och Google Wifi IPv6-routermeddelanden till klienterna i det lokala nätverket för val och validering av egna IPv6-adresser med hjälp av proceduren SLAAC (eller ”slack”).

Aktivera IPv6

I Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av Inställningar  följt av Avancerade nätverksinställningar.
 3. Aktivera IPv6.
 4. Tryck på Spara .

I Google Wifi-appen

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på fliken Inställningar och åtgärder  följt av Nätverk och allmänt.
 3. Under Nätverk trycker du på Avancerade nätverksinställningar följt av IPv6.
 4. Aktivera IPv6.
 5. Tryck på Spara.

Hitta routerns eller den primära Wifi-åtkomstpunktens IPv6-prefix

IPv6-prefixet motsvarar en WAN-adress i IPv4. Det tillhandahålls av internetleverantören. Resten av adressen tilldelas sedan utifrån prefixet i routrar och klienter och hela den 128 bitar långa IPv6-adressen genereras. Prefixet kopplas bara till routern eller den primära Wifi-åtkomstpunkten i ett mesh-nätverk. Ytterligare åtkomstpunkter sätter ihop sina egna adresser med hjälp av SLAAC.

I Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Google Nest Wifi-routern eller den primära Wifi-åtkomstpunkten följt av Inställningar .
 3. Ditt IPv6-prefix (IP-adress) finns under Wi-Fi-information.

I Google Wifi-appen

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på Nätverk  följt av Enheter.
 3. Välj önskad enhet och tryck på fliken Information.​

Hitta IPv6 IP-adresser för en ansluten enhet

En ansluten enhets IPv6-adresser visas på enhetens informationssida. (Det kan ta upp till 1 minut innan adresserna visas.) Obs! Varje enhet kan ha flera IPv6-adresser.

I Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av Enheter.
 3. Visa information om enheten genom att trycka på den.

I Google Wifi-appen

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på Nätverk  följt av Enheter.
 3. Välj önskad enhet och tryck på fliken Information.​

Anpassad DNS-server för IPv6

Du kan ställa in en anpassad DNS-server för IPv6 i Google Wifi-appen.

Google Nest Wifi- och Google Wifi-funktioner med IPv6 

Räckviddstest för IPv6

Google Nest Wifi och Google Wifi kör regelbundet anslutningstest i bakgrunden för att säkerställa en stabil IPv6-anslutning. Då testas IPv6-anslutningen från Wifi-enheterna till Googles infrastruktur. Testresultatet kan variera, och beroende på hur stabilt internetleverantörens IPv6-nätverk är kan IPv6-anslutningen inaktiveras. Testerna körs automatiskt och försök görs att återställa IPv6-tjänsten igen.

IPv6-portvidarebefordran eller portöppning

Portvidarebefordran används med NAT i IPv4-nätverk. IPv6-nätverk använder inte NAT för portvidarebefordran. IPv6-adresser använder inte reserverade IP-adresser i DHCP (även kallade statiska IP-adresser) och det krävs inte heller för IPv4-anslutningar. Läs mer om hur du konfigurerar portvidarebefordran eller portöppning.

IPv6 i gästnätverk

Google Nest Wifi och Google Wifi har stöd för IPv6 i alla lokala nätverksanslutningar, inklusive trådbundna lokala nätverk och privata trådlösa lokala nätverk. Google Nest Wifi och Google Wifi har även stöd för gästnätverk via IPv6, men internetleverantören måste tillhandahålla ett nätverksprefix som är kortare än 64 bitar om delnätsadresseringen ska fungera. Om internetleverantörens prefix är 64 bitar långt kommer IPv6 inte att vara tillgängligt i gästnätverket.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: