Wi-Fi för gäster

Wi-Fi för gäster är ett separat nätverk för dina gäster. Gästerna kan använda internet och utvalda delade enheter, t.ex. en Chromecast, smart-tv, trådlös högtalare eller skrivare. Läs mer om Google Nest Wifi och integritet och Google Home och gäster.

Konfigurera Wi-Fi för gäster

Med Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av tryck på Konfigurera under Wi-Fi för gäster.
 3. Aktivera Gästnätverk.
 4. Ange nätverkets namn och det lösenord som gästerna ska använda.

  • Använd inte samma namn eller lösenord som för det vanliga Wi-Fi-nätverket.
 5. Under Delade enheter väljer du vilka enheter som gästerna får använda.
 6. Tryck på Spara.

Med Google Wifi-appen

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på fliken Inställningar och åtgärder  följt av Wi-Fi för gäster följt av Nästa.
 3. Ange nätverkets namn och det lösenord som gästerna ska använda följt av Nästa.
 4. Välj vilka enheter som gästerna får använda.
 5. Tryck på Skapa.

 Obs! Wi-Fi för gäster kan inte konfigureras med Google Wifi-åtkomstpunkter som är i bryggläge.

Inaktivera Wi-Fi för gäster

Med Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av Wi-Fi för gäster.
 3. Inaktivera Gästnätverk.

Med Google Wifi-appen

Det går inte att helt ta bort gästnätverket men gäster kan inte ansluta till nätverket om du inte aktiverar det igen.

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på fliken Inställningar och åtgärder  följt av Wi-Fi för gäster.
 3. Tryck på Redigera  Redigera .
 4. Tryck på reglaget för Gästnätverk för att inaktivera det. 
 5. Tryck på Spara

Redigera Wi-Fi för gäster

Du kan ändra gästnätverkets namn, lösenordet och vilka enheter som delas med gästerna.

Med Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av Wi-Fi för gäster.
 3. Redigera uppgifterna om gästnätverket.
 4. Tryck på Spara.

Med Google Wifi-appen

Obs! Om du konfigurerade Google Wifi-enheten med Google Home-appen ska du ändra i Google Home-appen. Endast ägare eller ansvariga för Google Wifi-åtkomstpunkterna kan ändra inställningarna i Google Wifi-appen. 

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på fliken Inställningar och åtgärder  följt av Wi-Fi för gäster.
 3. Tryck på Redigera Redigera .
 4. Redigera uppgifterna om gästnätverket.
 5. Tryck på Spara

Dela lösenordet för Wi-Fi för gäster

Med Google Nest Wifi eller Google Wifi kan du enkelt se och dela ditt Wi-Fi-lösenord för gäster via sms, e-post och andra appar eller på Google Nest-skärmen.

Dela Wi-Fi-lösenordet för gäster via Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av tryck på Visa lösenord under Wi-Fi för gäster.
 3. Tryck på det sätt du vill dela på: Kopiera, Meddelande eller E-post.

Dela Wi-Fi-lösenordet för gäster via Google Wifi-appen

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på fliken Inställningar och åtgärder  följt av Wi-Fi för gäster följt av Dela.
 3. Välj en app att dela lösenordet med.

Dela Wi-Fi-lösenordet för gäster på en Google Nest-skärm

 1. Svep nedåt från skärmens överkant på en Nest-skärm.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av Wi-Fi för gäster.
 3. Namnet på Wi-Fi-nätverket för gäster och lösenordet visas.

Så här döljer du gästlösenordet på skärmen:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi .
 3.  Tryck på Visa lösenord under Gästnätverk följt av Redigera Redigera.
 4. Avmarkera Visa lösenordet för gästnätverket på skärmar med Google Assistent.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?