Wi-Fi for gjester

Wi-Fi for gjester er et eget nettverk bare for gjestene dine. Gjestene kan komme på nettet og bruke delte enheter du velger, for eksempel Chromecast, smart-TV, trådløs høyttaler eller skriver. Finn ut mer om personvernet ditt med Google Nest Wifi samt gjester og Google Home.

Konfigurer Wi-Fi for gjester

Med Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wi-Fi  etterfulgt av under «Wi-Fi for gjester», og trykk på Konfigurer.
 3. Slå på Gjestenettverk.
 4. Skriv inn et nettverksnavn og passord som gjestene dine skal bruke.

  • Velg et navn og passord som er forskjellig fra hoved-Wi-Fi-nettverket ditt.
 5. Velg enhetene du vil gjestene skal kunne bruke, under «Delte enheter».
 6. Trykk på Lagre.

Med Google Wifi-appen

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på Innstillinger og handlingsfanen  etterfulgt av Wi-Fi for gjesteretterfulgt av Neste.
 3. Skriv inn et nettverksnavn og passord som gjestene skal bruke etterfulgt av Neste.
 4. Velg enheter du vil gjestene dine skal kunne bruke.
 5. Trykk på Opprett.

 Merk: Wi-Fi for gjester kan ikke konfigureres hvis Google Wifi-punktene dine er i bromodus.

Slå av Wi-Fi for gjester

Med Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wi-Fi  etterfulgt av Wi-Fi for gjester.
 3. Slå av Gjestenettverk.

Med Google Wifi-appen

Du kan ikke fjerne gjestenettverket helt, men gjestene kan ikke koble seg til det før du har slått det på igjen.

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på Innstillinger og handlinger-fanen  etterfulgt av Wi-Fi for gjester.
 3. Trykk på Endre Rediger.
 4. Trykk på «Gjestenettverk» for å slå det av. 
 5. Trykk på Lagre

Endre Wi-Fi for gjester

Du kan endre navnet på gjestenettverket, passordet og hvilke enheter som deles med gjestene dine.

Med Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wi-Fi  etterfulgt av Wi-Fi for gjester.
 3. Endre detaljene for gjestenettverket ditt.
 4. Trykk på Lagre.

Med Google Wifi-appen

Merk: Hvis du har konfigurert Google Wifi-enheten din i Google Home-appen, bruker du Google Home-appen for å gjøre endringer. Bare eieren eller administratorene av Google Wifi-punktene dine kan endre innstillingene i Google Wifi-appen. 

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på Innstillinger og handlinger-fanen  etterfulgt av Wi-Fi for gjester.
 3. Trykk på Endre Rediger .
 4. Endre detaljene for gjestenettverket ditt.
 5. Trykk på Lagre

Del passordet for Wi-Fi for gjester

Med Google Nest Wifi eller Google Wifi kan du enkelt se og dele passordet for Wi-Fi for gjester med gjestene dine via tekstmelding, e-post og andre apper eller på Google Nest-skjermen.

Del passordet for Wi-Fi for gjester fra Google Home-appen

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wi-Fi  etterfulgt av under «Wi-Fi for gjester», og trykk på Vis passord.
 3. Trykk på Kopiér, Melding eller E-post for å dele.

Del passordet for Wi-Fi for gjester fra Google Wifi-appen

 1. Åpne Google Wifi-appen .
 2. Trykk på Innstillinger og handlinger-fanen  etterfulgt av Wi-Fi for gjester  etterfulgt av Del.
 3. Velg en app for å dele passordet ditt.

Del passordet for Wi-Fi for gjester på Google Nest-skjermer

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen på en Nest-skjerm.
 2. Trykk på Wi-Fi  etterfulgt av Wi-Fi for gjester.
 3. Navnet og passordet for Wi-Fi-nettverket for gjester vises.

Slik skjuler du gjestepassordet ditt fra skjermen:

 1. Åpne Google Home-appen Google Home app.
 2. Trykk på Wi-Fi .
 3.  Under «Gjestenettverk» trykker du på Vis passord etterfulgt av Rediger Rediger.
 4. Fjern avmerkingen for Vis passordet for gjestenettverket på Assistent-kompatible skjermer.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?