Sånn korrigerer du forsinkelser i gruppeavspilling

For at gruppeavspilling skal bli bra, må lyden fra alle høyttalerne i gruppen spilles av synkronisert. På grunn av høyttalernes unike design kan det oppstå vedvarende forsinkelse i avspillingen for ulike høyttalermodeller som er kompatible med Chromecast Audio- og Google Home-enheter. Hvis avspillingen på én høyttaler er forsinket, kan det hende gruppeavspillingen ikke høres synkronisert ut.

For å sørge for at gruppeavspillingen blir bra, har enhetene en innstilling for å korrigere vedvarende forsinkelse på høyttalere.

Viktig: For de fleste høyttalere er den vedvarende forsinkelsen så kort at gruppeavspillingen blir synkronisert uten at det er nødvendig å justere noe mer. IKKE juster korrigeringen i gruppeforsinkelse med mindre du merker en betydelig og konsekvent forsinkelse. Du finner mer informasjon under «Tips for korrigering av gruppeforsinkelse» nedenfor.

Merk: Det er bare gruppeavspillingen som påvirkes av innstillingen for korrigering av gruppeforsinkelse. Denne innstillingen har ingen effekt når du caster til én høyttaler.

Sånn korrigerer du forsinkelse i gruppeavspilling

STERKT ANBEFALT: Forsinkelse i gruppeavspilling bør bare korrigeres mens musikk castes til gruppen. Da kan du høre endringene du har gjort, umiddelbart.

 1. Sørg for at mobilenheten eller nettbrettet du bruker, er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket eller knyttet til den samme kontoen som Chromecasten, høyttaleren eller skjermen.
 2. Åpne Google Home-appen Google Home-appen.
 3. På startskjermen trykker du på enheten du vil korrigere forsinkelsen i gruppeavspilling for.
 4. Trykk på Innstillinger .
 5. Sånn justerer du gruppeforsinkelser: 
  1. Se etter Korrigering av gruppeforsinkelse. Innstillingen viser den nåværende forsinkelsen. For å justere forsinkelsen, trykk på Korrigering av gruppeforsinkelse.
 6. Stå mellom høyttalerne som ikke er synkronisert (eller ca. midt mellom dem), og juster volumnivåene deres sånn at du hører lyden fra begge to omtrent på samme nivå. (Under «Tips for korrigering av gruppeforsinkelse» nedenfor finner du gode fremgangsmåter for justering av forsinkelse.)
 7. Flytt glidebryteren til venstre eller høyre for å korrigere forsinkelsen i lyden fra høyttaleren.

Merk: En innstilling for korrigering av gruppeforsinkelse i lyden fra høyttaleren blir brukt på alle gruppene høyttaleren er en del av. Hvis du kobler denne Chromecast Audio-enheten til en annen høyttaler, kan det hende at den forrige innstillingen for korrigering av gruppeforsinkelse er feil. Sørg for å tilbakestille innstillingen til en forsinkelse på «0» igjen, og hør om det er nødvendig med ytterligere korrigering.

Tips for korrigering av gruppeforsinkelse

Hvordan vet jeg om jeg bør korrigere gruppeforsinkelser?

Still deg selv følgende spørsmål for å avgjøre om du bør korrigere gruppeforsinkelser:

 1. Er den usynkroniserte avspillingen konsekvent under ulike økter for gruppeavspilling (eller skjedde det bare under én økt)?
 2. Er den usynkroniserte avspillingen konsekvent under øktene for gruppeavspilling (eller var det bare et midlertidig problem)?
 3. Kan den usynkroniserte avspillingen høres i store deler av hjemmet ditt (eller bare i et bestemt område)?
 4. Fører den usynkroniserte avspillingen til at du ikke kan nyte musikken?

Hvis du svarer «ja» på spørsmål (1) og (2), har en av høyttalerne dine en inherent forsinkelse som kan korrigeres.
Hvis du også svarer «ja» på spørsmål (3) og (4), bør du prøve å korrigere gruppeforsinkelsen.

Hvordan vet jeg hvilken høyttaler jeg bør korrigere?

Du bør alltid øke korrigeringen av gruppeforsinkelsen for høyttaleren som spilles av sist. 
Sånn finner du den:

 1. Cast til gruppen og prøv å finne ut hvilken høyttaler som spilles av sist (dette fungerer bra hvis forskjellen er stor).
 2. Velg en av høyttalerne og begynn å øke korrigeringen av forsinkelsen. Hvis synkroniseringen forbedres, fortsetter du med den aktuelle høyttaleren. Hvis synkroniseringen blir verre, stiller du forsinkelsen tilbake til «0» og bytter til en av de andre høyttalerne.
Hvordan vet jeg hva som er den riktige justeringen?

Sånn sørger du for at justeringen blir riktig:

 1. Forsinkelse i gruppeavspillingen bør bare korrigeres mens musikk castes til gruppen. Da kan du høre endringene du har gjort, umiddelbart.
 2. Hvis det er mer enn to høyttalere i gruppen, begynner du med å velge to høyttalere som ikke er synkronisert, og kutter lyden på de andre.  
 3. Stå midt mellom høyttalerne som ikke er synkronisert (eller så nær midt mellom dem som mulig), og juster volumnivåene for dem, sånn at du hører lyden fra begge to omtrent på samme nivå. 
 4. Begynn å øke korrigeringen av forsinkelsen på høyttaleren som spilles av sist, til avspillingen er synkronisert. Du kan se hvordan du kan finne denne høyttaleren, i tips 2 ovenfor.
 5. Gjenta disse trinnene hvis du har behov for å gjøre ytterligere justeringer. 
Hva er en vanlig forsinkelse for høyttaleren/lydplanken/mottakeren jeg har?

Forsinkelsene på høyttalerne varierer fra modell til modell.

Nedenfor ser du vanlige forsinkelser for bestemte kategorier:

 • Høyttalere: 0–40 ms – men vanligvis ingen forsinkelse
 • Lydplanker: 0–80 ms – inherente forsinkelser er vanlig
 • Mottakere: 0–70 ms – inherente forsinkelser er vanlig

Merk: Verdiene ovenfor er vanlige. Enkelte modeller kan ha forsinkelser som er utenfor det vanlige området.

Merk: Høyttalergrupper kan bare opprettes på telefoner og nettbrett. Chrome-nettleseren har ikke støtte for denne funksjonen. Men du kan likevel caste til grupper fra Chrome.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene: