Använda banden på 2,4 och 5 GHz

Dina WiFi-åtkomstpunkter gör det enkelt för dig genom att automatiskt välja bandet som ger dig bäst Wi-Fi.

Dina WiFi-åtkomstpunkter använder samma namn för både 2,4 och 5 GHz-nätverken. Det innebär att ditt Wi-Fi-nätverk använder båda radiobanden. Kom ihåg att dina personliga enheter (t.ex. smartphone, surfplatta eller laptop) bara ansluter till ett band i taget, även om båda kan användas. Google Wifi försöker välja det band som ger bäst prestanda för enheten.

Denna metod skiljer sig från många routrar. Vissa andra routrar har två separata Wi-Fi-nätverk (ett för 2,4 GHz-bandet och ett annat för 5 GHz-bandet), vilket kräver att du manuellt ansluter till bandet du vill ha. Vi tror att Google Wifi-metoden ger en bättre och lättare upplevelse.

En sak till: Alla enheter är olika och har egna regler (baserat på t.ex. signalstyrka och överbelastning) för vilket band som är bäst. Det kan alltså hända att din mobil ansluter till 2,4 GHz-bandet, medan din laptop ansluter till 5 GHz-bandet. I slutänden beror det på enheten vilket band som används. Bandstyrningsfunktionen i Google Wifi guidar de anslutna enheterna till det band som ger bäst prestanda för den enheten.

Hur väljer enheten band?

Personliga enheter som bara stöder 2,4 GHz-bandet (t.ex. äldre mobiler) ansluts automatiskt till det bandet. De flesta dubbelbandsenheter som stöder både 2,4 GHz och 5 GHz väljer automatiskt ett band baserat på olika faktorer som signalstyrka.

En påminnelse: Dina WiFi-åtkomstpunkter använder samma namn för både 2,4- och 5 GHz-banden. Vi tror att det förenklar Wi-Fi-upplevelsen.

Hur smarta hemenheter påverkas av valet av frekvensband

Vissa smarta hemenheter använder bara 2,4 GHz-bandet och visas inte om mobilen använder 5 GHz-bandet. Läs enhetens bruksanvisning om du vill välja frekvensband. 

TIPS! 2,4 GHz-bandets vågor har längre räckvidd än 5 GHz-bandets. Om mobilen inte ger möjlighet att byta Wi-Fi-band kan du testa att flytta dig längre bort från Wifi-åtkomstpunkten tills mobilen väljer 2,4 GHz-bandet. Fortsätt sedan med att konfigurera de smarta hemenheterna. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?