Så används 2,4 GHz-bandet och 5 GHz-bandet med Google Nest Wifi och Google Wifi

Dina Google Nest Wifi- och Google Wifi-åtkomstpunkter gör det enkelt för dig genom att automatiskt välja bandet som ger dig bäst Wi-Fi.

Google Wifi- eller Nest Wifi-nätverket använder samma namn för både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden. Båda radiobanden är aktiva samtidigt. Men kom ihåg att dina personliga enheter (t.ex. smartphone, surfplatta eller laptop) bara ansluter till ett band i taget. Beroende på enhetens kapacitet försöker Google Nest Wifi och Google Wifi välja det band som ger bäst prestanda för enheten.

Denna metod skiljer sig från många routrar. Vissa andra routrar har två separata Wi-Fi-nätverk (ett för 2,4 GHz-bandet och ett annat för 5 GHz-bandet), vilket kräver att du manuellt ansluter till bandet du vill ha. 

Alla trådlösa enheter är olika och har egna regler (baserade på t.ex. signalstyrka och överbelastning) för vilket band som är bäst. Det kan alltså hända att din telefon ansluter till 2,4 GHz-bandet, medan din laptop ansluter till 5 GHz-bandet. I slutänden beror det på enheten vilket band som används. Funktionen för bandstyrning på Google Nest Wifi och Google Wifi försöker dirigera de anslutna enheterna till bandet med bäst prestanda för respektive enhet.

Hur väljer enheten band?

Enheter som bara stöder 2,4 GHz-bandet (t.ex. äldre telefoner) ansluts automatiskt till 2,4 GHz-bandet. De flesta dubbelbandsenheter som stöder både 2,4 och 5 GHz väljer automatiskt ett band baserat på olika faktorer som signalstyrka och vägledning från mesh-Wi-Fi-systemet.

Så påverkas smarta hemenheter av frekvensbandet

Vissa smarta hemenheter använder bara 2,4 GHz-bandet och visas inte om telefonen använder 5 GHz-bandet. Läs enhetens bruksanvisning om du vill välja frekvensband. 

TIPS! 2,4 GHz-bandets vågor har längre räckvidd än 5 GHz-bandets. Om telefonen inte ger möjlighet att byta Wi-Fi-band kan du testa att flytta dig längre bort från routern och åtkomstpunkterna tills telefonen väljer 2,4 GHz-bandet. Fortsätt sedan med att konfigurera de smarta hemenheterna. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: