Retourzendingen en garanties voor Nest Wifi, Google Wifi en OnHub

Retourbeleid

Ben je niet tevreden met de Nest Wifi of Google Wifi die je hebt gekocht, neem dan contact met ons op zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Als je besluit dat Nest Wifi of Google Wifi toch niet iets voor jou is, kun je het apparaat terugbrengen of terugsturen naar de verkoper bij wie je het hebt gekocht. In de meeste gevallen kun je je aankoop binnen 30 dagen retourneren. Kijk op je kassabon of betalingsbewijs voor informatie over het retourbeleid van de betreffende verkoper.

Garantie

Nest Wifi router and pointGoogle Nest Wifi-router en -punt

Als er verschillen zijn tussen deze online Beperkte Garantie en de beperkte garantie die is inbegrepen in de verpakking van je product, vervangt deze online Beperkte Garantie de voorwaarden van de in de verpakking inbegrepen garantie.

Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing als je een consument bent en je het Google-product ('Google-product') hebt gekocht in de Verenigde Staten of Canada.

Wat valt er onder deze garantie en hoelang is deze geldig? Google garandeert dat een nieuw Google-product (inclusief inbegrepen onderdelen) bij normaal gebruik in overeenstemming met de door Google gepubliceerde gebruikersdocumentatie, gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door jou in de oorspronkelijke verpakking, vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap.

Als het een gereviseerd Google-product betreft, garandeert Google dat het Google-product (inclusief inbegrepen onderdelen) bij normaal gebruik in overeenstemming met de door Google gepubliceerde gebruikersdocumentatie gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door jou in de oorspronkelijke verpakking, vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap (deze garanties worden gezamenlijk onze 'Beperkte Garantie' genoemd).

Wat doet Google? (DIT IS JE ENIGE VERHAAL) Als zich een defect voordoet dat is gedekt door deze Beperkte Garantie en je het Google-product retourneert binnen de periode van de Beperkte Garantie (één (1) jaar voor nieuwe Google-producten en negentig (90) dagen voor gereviseerde Google-producten), zal Google naar eigen goeddunken en voor zover wettelijk toegestaan het Google-product repareren met gebruik van nieuwe of gereviseerde onderdelen, het Google-product vervangen door een nieuw of gereviseerd Google-product dat functioneel ten minste gelijk is aan dat van jou, of de retournering van het Google-product accepteren in ruil voor een terugbetaling van het aankoopbedrag dat je hebt betaald voor je Google-product. Als Google je Google-product repareert of vervangt, blijft de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode van toepassing op het gerepareerde of vervangende Google-product. Alle geretourneerde onderdelen waarvoor je een vervanging hebt ontvangen, worden eigendom van Google. Reparatie of vervanging kan leiden tot verlies van gegevens. Niets in deze Beperkte Garantie beperkt of beïnvloedt je wettelijke rechten met betrekking tot het Google-product.

DE HIERVOOR BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE WAARBORG DIE GOOGLE VERSTREKT VOOR JE GOOGLE-PRODUCT, EN HET HIERVOOR BESCHREVEN VERHAAL IS DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID DIE JE HEBT. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST GOOGLE ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN, WETTELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT JE GOOGLE-PRODUCT DIE VOORTVLOEIEN UIT GEDRAG OF ANDERSZINS UITDRUKKELIJK AF, UITGEZONDERD DAT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID IN DUUR BEPERKT ZIJN TOT DE HIERVOOR BESCHREVEN PERIODE VAN DE UITDRUKKELIJKE WAARBORG (RESPECTIEVELIJK ÉÉN (1) JAAR OF NEGENTIG (90) DAGEN VOOR EEN NIEUW OF GEREVISEERD GOOGLE-PRODUCT).

Sommige staten, provincies of gebieden staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie. Dit betekent dat de bovenstaande beperking mogelijk niet op jou van toepassing is.

Wat dekt deze garantie niet? Deze Beperkte Garantie is alleen geldig en afdwingbaar op locaties waar het Google-product wordt verkocht en is alleen van toepassing als je het Google-product hebt aangeschaft bij Google of zijn geautoriseerde resellers. Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing op hardwarecomponenten (en niet op software-elementen) van het Google-product en is niet van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door 1) normale slijtage, 2) ongelukken, 3) verkeerd gebruik (waaronder het niet opvolgen van productdocumentatie), 4) verwaarlozing, 5) demontage, 6) aanpassingen, 7) onderhoud door niet door Google geautoriseerde technici, en 8) externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, waterschade, blootstelling aan scherpe voorwerpen, blootstelling aan overmatige krachten, schommelingen in de aan het Google-product geleverde elektrische stroom en extreme temperaturen of omgevingsomstandigheden. Deze Beperkte Garantie biedt geen garantie dat het gebruik van het Google-product ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.

JE BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GOOGLE, ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN PARTNERS EN ZIJN AANGESLOTEN ENTITEITEN (GEZAMENLIJK: 'GOOGLE-PARTIJEN') VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOLGENS ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (ZIJ HET EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), SCHENDING OF VERZUIM VAN EEN GARANTIE OF ANDERSZINS) VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE DIE JE ONDERVINDT IN VERBAND MET JE GOOGLE-PRODUCT OF DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF GEGEVENSVERLIES, ONGEACHT OF EEN GOOGLE-PARTIJ OF ZIJN VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. JE BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GOOGLE-PARTIJEN MET BETREKKING TOT JE GOOGLE-PRODUCT OF DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET MEER BEDRAAGT DAN HET BEDRAG DAT JE GOOGLE DAADWERKELIJK HEBT BETAALD VOOR HET GOOGLE-PRODUCT.

Sommige staten, provincies of gebieden staan geen uitsluiting of beperking toe van incidentele schade of gevolgschade. Dit betekent dat de bovenstaande beperking mogelijk niet op jou van toepassing is.

Hoe dien je een claim in?Als je een claim wilt indienen op grond van de Beperkte Garantie, neem je contact op met de productsupport van Google op g.co/nest/contact. Als je support wilt krijgen, moet je je naam, contactgegevens en het serienummer van je Google-product opgeven. Je kunt ook worden gevraagd een aankoopbewijs te overleggen.

Andere beperkingen: Geen enkele leverancier, verkoper, geautoriseerde reseller, werknemer of vertegenwoordiger van Google of zijn aangesloten entiteiten of een derde partij is gemachtigd om deze Beperkte Garantie aan te passen, uit te breiden of aan te vullen. Als een voorwaarde van deze Beperkte Garantie onwettig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de resterende voorwaarden van deze Beperkte Garantie van kracht.

Hoe de wetgeving van een staat, provincie of gebied en andere wetten op jou van toepassing zijn: Deze garantie verleent je specifieke wettelijke rechten en mogelijk heb je ook andere rechten die per jurisdictie verschillen.

Deze Beperkte Garantie wordt verleend door Google LLC, een onderneming naar het recht van de staat Delaware met als hoofdvestiging 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

G953-00932-01 REV C

Google Wifi pointGoogle Wifi

Beperkte garantie voor Google-hardware | VS/CANADA

[Als er verschillen zijn tussen deze online Beperkte garantie en de beperkte garantie die is inbegrepen in de verpakking van je product, vervangt deze online Beperkte garantie de voorwaarden van de in de verpakking inbegrepen garantie.]

Deze Beperkte garantie is alleen van toepassing als je het Google-apparaat ('Apparaat') in de Verenigde Staten of Canada hebt gekocht.

Wat valt er onder deze garantie en hoelang is deze geldig? Google garandeert dat een nieuw Apparaat (inclusief eventuele bijgeleverde onderdelen) bij normaal gebruik in overeenstemming met de gepubliceerde gebruikersdocumentatie van Google gedurende één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door jou in de oorspronkelijke verpakking, vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap. Als het een gereviseerd Apparaat betreft, garandeert Google dat het Apparaat (inclusief eventuele bijgeleverde onderdelen) bij normaal gebruik in overeenstemming met de door Google gepubliceerde gebruikersdocumentatie gedurende negentig (90) dagen na de oorspronkelijke aankoop door jou in de oorspronkelijke verpakking, vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap (deze garanties worden gezamenlijk onze 'Beperkte garantie' genoemd).

Wat doet Google? (DIT IS JE ENIGE VERHAAL) Als zich een defect voordoet dat is gedekt op grond van deze Beperkte garantie en je je Apparaat retourneert tijdens de periode van de Beperkte garantie (één (1) jaar voor een nieuw Apparaat en negentig (90) dagen voor een gereviseerd Apparaat), zal Google naar eigen goeddunken en voor zover wettelijk is toegestaan je Apparaat repareren met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen, je Apparaat vervangen door een nieuw of gereviseerd Apparaat dat functioneel ten minste gelijk is aan dat van jou, of de retournering van je Apparaat accepteren in ruil voor een terugbetaling van het aankoopbedrag dat je hebt betaald voor je Apparaat. Als Google je Apparaat repareert of vervangt, blijft de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode van toepassing op het gerepareerde of vervangende Apparaat. Alle geretourneerde onderdelen waarvoor je een vervanging hebt ontvangen, worden eigendom van Google. Reparatie of vervanging kan leiden tot verlies van gegevens. Niets in deze Beperkte garantie beïnvloedt of beperkt je wettelijke rechten met betrekking tot je Apparaat.

DE HIERVOOR BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE WAARBORG DIE GOOGLE BIEDT VOOR JE APPARAAT EN HET BOVENSTAANDE VERHAAL IS JE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST GOOGLE UITDRUKKELIJK ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN, WETTELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT JE APPARAAT DIE VOORTVLOEIEN UIT GEDRAG OF ANDERSZINS UITDRUKKELIJK AF, UITGEZONDERD DAT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID IN DUUR BEPERKT ZIJN TOT DE HIERVOOR BESCHREVEN PERIODE VAN DE UITDRUKKELIJKE WAARBORG (RESPECTIEVELIJK ÉÉN (1) JAAR OF NEGENTIG (90) DAGEN VOOR EEN NIEUW OF GEREVISEERD APPARAAT).

Sommige staten, provincies of gebieden staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie. Dit betekent dat de bovenstaande beperking mogelijk niet op jou van toepassing is.

Wat dekt deze garantie niet? Deze Beperkte garantie is alleen geldig en afdwingbaar op locaties waar het Apparaat wordt verkocht en is alleen van toepassing als je het Apparaat bij Google of bij zijn geautoriseerde resellers hebt aangeschaft. Deze Beperkte garantie is alleen van toepassing op hardwarecomponenten (en niet op software-elementen) van het Apparaat en is niet van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door 1) normale slijtage, 2) ongelukken, 3) verkeerd gebruik (waaronder het niet opvolgen van productdocumentatie), 4) verwaarlozing, 5) demontage, 6) aanpassingen, 7) onderhoud door niet door Google geautoriseerde technici, en 8) externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, waterschade, blootstelling aan scherpe voorwerpen, blootstelling aan overmatige krachten, schommelingen in de aan het apparaat geleverde elektrische stroom en extreme temperaturen of omgevingsomstandigheden. Deze Beperkte garantie biedt geen garantie dat het gebruik van het Apparaat ononderbroken of zonder fouten verloopt.

JE BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GOOGLE, ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN PARTNERS EN ZIJN AANGESLOTEN ENTITEITEN (GEZAMENLIJK: 'GOOGLE-PARTIJEN') VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOLGENS ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (ZIJ HET EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), SCHENDING OF VERZUIM VAN EEN GARANTIE OF ANDERSZINS) VOOR ENIGE INDIRECTE INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE DIE JE ONDERVINDT IN VERBAND MET JE APPARAAT OF DEZE VOORWAARDEN, INCLUSIEF GEGEVENSVERLIES, ONGEACHT OF EEN GOOGLE-PARTIJ OF ZIJN VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. JE BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GOOGLE-PARTIJEN MET BETREKKING TOT JE APPARAAT OF DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET MEER BEDRAAGT DAN HET BEDRAG DAT JE GOOGLE DAADWERKELIJK VOOR JE APPARAAT HEBT BETAALD.

Sommige staten, provincies of gebieden staan geen uitsluiting of beperking toe van incidentele schade of gevolgschade. Dit betekent dat de bovenstaande beperking mogelijk niet op jou van toepassing is.

Hoe dien je een claim in? Als je een claim wilt indienen op grond van de Beperkte garantie, vind je support voor je apparaat op g.co/wifi/support.Je moet daarbij je naam, contactgegevens en het serienummer van je Apparaat opgeven. Je kunt ook worden gevraagd een aankoopbewijs te overleggen.

Andere beperkingen: Geen enkele leverancier, verkoper, geautoriseerde reseller, werknemer of vertegenwoordiger van Google of zijn aangesloten entiteiten of een derde partij is gemachtigd om deze Beperkte garantie aan te passen, uit te breiden of aan te vullen. Als een voorwaarde van deze Beperkte garantie onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende voorwaarden van deze Beperkte garantie volledig van kracht.

Hoe de wetgeving van een staat, provincie of gebied en andere wetten op jou van toepassing zijn: Deze garantie verleent je specifieke wettelijke rechten en mogelijk heb je ook andere rechten die per jurisdictie verschillen.

Deze Beperkte garantie wordt verleend door Google LLC, een onderneming naar het recht van de staat Delaware met als hoofdvestiging 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

OnHub deviceOnHub

OnHub heeft een toonaangevende garantie van 2 jaar. Meer informatie over de garantie op je TP-LINK of ASUS OnHub.


Weet je niet zeker welk OnHub-model je hebt?
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen: