Åtgärda problem med att ha två Wi-Fi-nätverk aktiverade samtidigt

Det är inte nödvändigtvis ett problem att ha två Wi-Fi-nätverk aktiverade samtidigt. För de flesta påverkar två aktiverade Wi-Fi-nätverk inte prestandan. Däremot kan det vara ett problem om du spelar onlinespel eller använder regler för portvidarebefordran och UPnP. Läs mer om att ha två Wi-Fi-nätverk aktiverade samtidigt.

Om två aktiverade Wi-Fi-nätverk orsakar problem för dig har du några alternativ:

Ge ditt Google Wifi-nätverk ett annat namn (REKOMMENDERAS)

Om det är för krångligt att aktivera bryggläge (se nedan) kan du byta namn på Google Wifi-nätverket (läs hur det går till) eller på nätverket från den andra routern. Det spelar ingen roll vilken du ändrar, nätverksnamnen behöver bara vara olika. Se sedan till att du ansluter dina enheter till Google Wifi-nätverket.
Ta bort internetleverantörens router från ditt nätverk (REKOMMENDERAS)

Om routern är fristående från modemet stänger du av och kopplar ut den och ansluter ditt modem direkt till WiFi-åtkomstpunkten. Det borde lösa problemet.

Om routern sitter ihop med modemet aktiverar du bryggläge på din kombinerade modem/router-enhet. Så här gör du:

  1. Anslut en dator direkt till routern med en Ethernet-kabel.
  2. Logga in på kombinationsenheten och leta reda på inställningarna för att aktivera bryggläge.
  3. Det kan hända att du måste öppna en webbläsare och ange routerns IP-address i adressfältet för att komma åt routerns inställningar. Så här:

     

Detaljerna kan skilja sig åt mellan enheter. Många internetleverantörer och tillverkare tillhandahåller anvisningar om hur du ska göra.

Aktivera bryggläge på din primära WiFi-åtkomstpunkt (REKOMMENDERAS INTE)

Obs! Bryggläge fungerar bara om du använder en enda Google WiFi-åtkomstpunkt. Om du skapar ett mesh-nätverk med flera WiFi-åtkomstpunkter kan din primära WiFi-åtkomstpunkt inte vara i bryggläget.

Alla ytterligare WiFi-åtkomstpunkter är alltid i bryggläge som standard, men vi rekommenderar inte att du gör din primära WiFi-åtkomstpunkt till en brygga. Det beror på att den primära WiFi-åtkomstpunkten måste göra vissa saker för att kontrollera inställningar och kommunikation inom ditt Wi-Fi-nätverk. Om den är i bryggläge förlorar du en del av funktionerna i Google Wifi:

  • Möjligheten att ange en prioriterad enhet är inte tillgänglig
  • Det går inte att redigera DNS
  • Det går inte att redigera WAN-inställningarna
  • Wi-Fi för gäster
  • Uppgift om Wi-Fi-nätverkets hastighet vid nätverkskontroller. (Uppgifterna om nedladdning och uppladdning fungerar däremot fortfarande.)

Bryggläget inaktiverar dessutom många av säkerhetsåtgärderna i Google Wifi. Detta beror på att din router uppströms (modem/router-kombinationen i ovanstående scenario) sköter saker som DNS-styrning, paketinspektion och programkorrigering.

Google Wifis automatiska säkerhetsuppdateringar maximerar din integritet och säkerhet. Skyddsfunktionerna blir mest effektiva – och i vissa fall bara effektiva – när all trafik passerar genom din primära WiFi-åtkomstpunkt (i stället för en annan router).

Om du har en tredjepartsrouter kan du koppla en primär WiFi-åtkomstpunkt till den och sedan göra en ”mesh” med ytterligare WiFi-åtkomstpunkter nedströms. Här kan du läsa mer.

Vill du ändå göra din primära WiFi-åtkomstpunkt till en brygga? Ok, gör så här:

1. Öppna appen Google Wifi.

2. Tryck på fliken Inställningar och sedan på Nätverksinställningar.

3. Tryck på Avancerade nätverk > Enhetsläge > Din WiFi-åtkomstpunkt > Bryggläge.

4. Tryck på Spara.

Du kan inte sätta din primära WiFi-åtkomstpunkt i bryggläge om din WAN-IP-adress är en offentlig IP-adress. Det måste finnas en annan router mellan ditt modem och din primära WiFi-åtkomstpunkt om det ska gå att aktivera bryggläget. Om den primära WiFi-åtkomstpunktens WAN-port har en offentlig IP-adress innebär det att den är direkt ansluten till modemet. I det här scenariet är alternativet Bryggläge inte tillgängligt i appen.

Ytterligare frågor

Vad innebär det att två Wi-Fi-nätverk är aktiverade samtidigt (Double NAT)?

Om du ansluter två routrar kan Wi-Fi-täckningen i ditt hem utökas. Men när du har två routrar – var och en med sitt eget privata Wi-Fi-nätverk – kan dina personliga enheter ha svårt att kommunicera med varandra. Det kallas för Double NAT.

Låt oss exempelvis säga att du vill skriva ut en bild trådlöst från datorn. Om du har två Wi-Fi-nätverk kan det hända att datorn finns på ett nätverk medan skrivaren är på det andra. Om båda nätverken är privata kan datorn inte berätta för skrivaren att du ska skriva ut bilden.

Double NAT/två aktiverade Wi-Fi-nätverk samtidigt

Det kan också leda till prestandaproblem om du spelar onlinespel eller använder regler för portvidarebefordran och UPnP.

Bryggläget åtgärdar det genom att låta flera routrar dela ett enda Wi-Fi-nätverk. Så här kan det se ut:

Bryggläge

Det är inte nödvändigtvis ett problem att ha två Wi-Fi-nätverk aktiverade samtidigt. För de flesta påverkar två aktiverade Wi-Fi-nätverk inte prestandan. Däremot kan det vara ett problem om du spelar onlinespel eller använder regler för portvidarebefordran och UPnP.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?