Portvidarebefordran och portöppning

När portvidarebefordran (IPv4) och portöppning (IPv6) har aktiverats kan trafik utifrån (internet) passera genom brandväggen i Google Wifi och nå en specifik enhet i ditt hemnätverk. Oroa dig inte: det här händer bara när du slår på portvidarebefordran och bara med en enhet du väljer.

Läs mer om när du behöver portvidarebefordran, portöppning och NAT-loopback.

Konfigurera portvidarebefordran och portöppning

1. Öppna appen Google Wifi.

2. Tryck på fliken och sedan på Nätverk och allmänt.

3. Tryck på Avancerade nätverk.

4. Tryck på Hantera portar.

6. Välj fliken IPv4 eller IPv6 beroende på vilken typ av IP-adress du vidarebefordrar.

6. Välj önskad enhet från listan och tryck på Nästa.

6. För IPv4: Ange startporten för WAN och sedan portintervallet.
     För IPv6: Ange portintervallet.

Obs! Vissa enheter föreslår vilka portar som ska användas, medan andra låter dig välja. Om du inte vet vilka portar som ska vidarebefordras kontaktar du enhetens tillverkare eller läser i handboken.

7. Välj antingen TCP, UDP eller TCP och UDP. Det här är olika protokoll som används för att skicka data över internet.

8. Tryck på Klar.

När behöver jag portvidarebefordran och portöppning?

Vanligtvis skyddar en router ditt nätverk från omvärlden genom att begränsa extern åtkomst till ditt interna nätverk. (Den externa åtkomsten är mycket begränsad – bara tillräcklig för att du ska kunna använda internet.)

Vissa enheter och program som IP-kameror och onlinespel behöver däremot en anslutning från det externa internet som inte hindras av en brandvägg. I de flesta fall konfigureras portvidarebefordran automatiskt mellan din WiFi-åtkomstpunkt och dina enheter med UPnP. Fortsätt läsa om du vill konfigurera portar manuellt.

Du vill förstås inte att alla dina enheter ska ha en öppen anslutning, eftersom det inte är säkert. Lösningen är portvidarebefordran. Portvidarebefordran säger till routern att skicka anslutningen till en viss enhet (som du väljer) när en anslutningsbegäran kommer via en viss port (som du väljer). Dina andra enheter påverkas inte av den här regeln. Läs mer om hur du konfigurerar portvidarebefordran.

NAT-loopback

Med NAT-loopback kan enheter på ditt privata Wi-Fi-nätverk (som en laptop eller IP-kamera) kommunicera med ett offentligt nätverk (WAN). Det låter dem ”dela” en anslutning med varandra. Det betyder att du kan se dina enheter med portvidarebefordran från ditt hemma-Wi-Fi.

Om du vill använda NAT-loopback ställer du bara in lämpliga regler för portvidarebefordran för önskad enhet, så är det klart.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?