Portvidarebefordran och portöppning

När portvidarebefordran (IPv4) och portöppning (IPv6) har aktiverats kan trafik utifrån (internet) passera genom Google Nest Wifis eller Google Wifis brandvägg och nå en specifik enhet i ditt hemnätverk. 

Läs mer om när du behöver portvidarebefordran, portöppning och NAT-loopback.

Konfigurera portvidarebefordran och portöppning

I Google Home-appen

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wi-Fi  följt av Inställningar  följt av Avancerade nätverksinställningar.
 3. Tryck på Hantera portar följt av Skapa nya regler för porthantering.
 4. Välj fliken IPv4 eller IPv6 beroende på vilken typ av IP-adress du vidarebefordrar. 
 5. Välj önskad enhet från listan och tryck på Nästa.
 6. Lägg till interna och externa portar.
  1. För IPv4: Välj en intern port som används av enheten i det lokala nätverket och en extern port för WAN. Du kan ange en port # eller ett intervall ####-####. 
   • Obs! När du anger ett portintervall måste interna och externa intervall överensstämma. Detta gäller inte för enskild portvidarebefordran.
  2. För IPv6: Ange portintervallet.
   • Obs! Vissa enheter föreslår vilka portar som ska användas, medan andra låter dig välja. Om du inte vet vilka portar som ska vidarebefordras kontaktar du enhetens tillverkare eller läser i handboken.
 7. Välj antingen TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Diagram Protocol) eller TCP och UDP. Det här är olika protokoll som används för att skicka data över internet.
 8. Tryck på Klar.

I Google Wifi-appen

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på fliken Inställningar och åtgärder  följt av Nätverk och allmänt.
 3. Tryck på Avancerade nätverksinställningar följt av Hantera porta följt av Skapa nya regler för porthantering .
 4. Välj fliken IPv4 eller IPv6 beroende på vilken typ av IP-adress du vidarebefordrar. 
 5. Välj önskad enhet från listan och tryck på Nästa.
 6. Lägg till interna och externa portar.
  1. För IPv4: Välj en intern port som används av enheten i det lokala nätverket och en extern port för WAN. Du kan ange en port # eller ett intervall ####-####. 
   • Obs! När du anger ett portintervall måste interna och externa intervall överensstämma. Detta gäller inte för enskild portvidarebefordran.
  2. För IPv6: Ange portintervallet.
   • Obs! Vissa enheter föreslår vilka portar som ska användas, medan andra låter dig välja. Om du inte vet vilka portar som ska vidarebefordras kontaktar du enhetens tillverkare eller läser i handboken.
 7. Välj antingen TCP, UDP eller TCP och UDP. Det här är olika protokoll som används för att skicka data över internet.
 8. Tryck på Klar.
När behöver jag portvidarebefordran och portöppning?

Vanligtvis skyddar en router ditt nätverk från omvärlden genom att begränsa extern åtkomst till ditt interna nätverk.

Vissa enheter och program som IP-kameror och onlinespel behöver däremot en anslutning från det externa internet som inte hindras av en brandvägg. I de flesta fall konfigureras portvidarebefordran (för IPv4) och portöppning (för IPv6) automatiskt mellan dina Wifi-enheter och anslutna enheter med UPnP

Du vill förstås inte att alla dina enheter ska ha en öppen anslutning, eftersom det inte är säkert. Lösningen är portvidarebefordran. Portvidarebefordran säger till routern att skicka anslutningen till en viss enhet (som du väljer) när en anslutningsbegäran kommer via en viss port (som du väljer). Dina andra enheter påverkas inte av den här regeln. Läs mer om hur du konfigurerar portvidarebefordran.

NAT-loopback

Med NAT-loopback kan enheter på ditt privata Wi-Fi-nätverk (som en laptop eller IP-kamera) kommunicera med ett offentligt nätverk (WAN). Det låter dem ”dela” en anslutning med varandra. Det betyder att du kan se dina enheter med portvidarebefordran från ditt hemma-Wi-Fi.

Om du vill använda NAT-loopback ställer du in lämpliga regler för portvidarebefordran för önskad enhet. Sedan är det klart.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: