Enheterna är anslutna till en annan routers Wi-Fi-nätverk

Om en eller flera av dina WiFi-åtkomstpunkter och en annan närbelägen router sänder samma Wi-Fi-nätverksnamn kan det hända att din personliga enhet är ansluten till den andra routerns nätverk och inte till WiFi-åtkomstpunkten (eller WiFi-åtkomstpunkterna). Detta kan inträffa om du använde ett befintligt nätverksnamn när du konfigurerade en eller flera WiFi-åtkomstpunkter. Om du har två routrar med samma Wi-Fi-namn kan det hända att enheten inte vet vilken den ska använda.

Här hittar du några lösningar:

Inaktivera Wi-Fi på kombinationsenheten för modem och router

Om WiFi-åtkomstpunkten är ansluten till kombinationsenheten för modem och router måste du inaktivera Wi-Fi-anslutningen på kombinationsenheten.

Inaktivera Wi-Fi genom att ansluta en dator direkt till kombinationsenheten med en Ethernet-kabel. Logga in på kombinationsenheten och leta reda på inställningarna för att stänga av Wi-Fi-anslutningen. Det kan hända att du måste öppna en internetwebbläsare och ange routerns IP-adress i adressfältet för att komma åt inställningarna. Så här:

Detaljerna kan skilja sig åt mellan enheter. Många internetleverantörer och tillverkare tillhandahåller anvisningar om hur du ska göra.

När du inaktiverat Wi-Fi på kombinationsenheten för modem och router ska den mobila enheten ansluta till WiFi-åtkomstpunkten (eller WiFi-åtkomstpunkterna) automatiskt. Om enheten inte ansluter automatiskt testar du att flytta reglaget för Wi-Fi till AV och sedan till PÅ igen.

Koppla från din andra router (den som inte är en Google Wifi-router)

Obs! Det här gäller endast fristående routrar. Om du använder en kombinationsenhet för modem och router ska du inte koppla från den, eftersom du fortfarande behöver använda modemdelen. Följ i stället anvisningarna ovan.

Gör så här:

  1. Koppla loss både strömsladden och Ethernet-kabeln från den gamla routern (inte WiFi-åtkomstpunkten).
  2. Kontrollera att WiFi-åtkomstpunkten är ordentligt ansluten till modemet och ett eluttag.

Nu ska den mobila enheten ansluta till Google Wifi-nätverket automatiskt.

Döp om Wi-Fi-nätverket

Byt namn på Google Wifi-nätverket eller på din andra router.

Obs! Om du byter nätverksnamn måste du återansluta alla enheter (dator, mobil, surfplatta o.s.v.) till det nya Wi-Fi-nätverket manuellt.

Byta Wi-Fi-nätverksnamn på den andra routern

Om du vill byta den andra routerns nätverksnamn ansluter du en dator direkt till den med en Ethernet-kabel. Logga in på kombinationsenheten och leta reda på inställningarna för att stänga av Wi-Fi-anslutningen. Det kan hända att du måste öppna en internetwebbläsare och ange routerns IP-adress i adressfältet för att komma åt inställningarna. Så här:

Detaljerna kan skilja sig åt mellan enheter. Många internetleverantörer och tillverkare tillhandahåller anvisningar om hur du ska göra.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?