Starta om WiFi-åtkomstpunkten

Ibland går det att starta om routern för att lösa vanliga problem. Det finns två sätt att starta om WiFi-åtkomstpunkten: via strömsladden eller appen Google Wifi.

Via strömsladden

  1. Koppla bort strömsladden från WiFi-åtkomstpunkten.
  2. Vänta i 10–20 sekunder tills den är helt avstängd.
  3. Anslut strömsladden till WiFi-åtkomstpunkten igen.
  4. Vänta i 1–2 minuter tills den är helt påslagen.

Via appen Google Wifi

1. Öppna appen Google Wifi.

2. Tryck på fliken  och tryck sedan på Nätverk och allmänt.

3. Tryck på WiFi-åtkomstpunktens namn på fliken Nätverk.

4. Tryck på Starta om nätverk och bekräfta.

Det tar några minuter och internetanslutningen avbryts en kort stund.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?