Visa WiFi-åtkomstpunkter och anslutna enheter

Du kan se hur många WiFi-åtkomstpunkter och personliga enheter som är anslutna till Wi-Fi-nätverket på fliken Nätverk i appen Google Wifi. Du kan kontrollera WiFi-åtkomstpunkternas anslutningsstyrka och hur mycket data varje ansluten enhet (till exempel en laptop, mobil eller surfplatta) använder.

Visa WiFi-åtkomstpunkternas anslutningsstyrka

I appen visas anslutningsstyrkan för alla WiFi-åtkomstpunkter i systemet och du kan när som helst köra ett mesh-test.

1. Öppna appen Google Wifi.

2. Tryck på fliken och tryck sedan på ikonen för enheter.

3. Både WiFi-åtkomstpunkterna och anslutningsstyrkan visas. Du kan även se när det senaste mesh-testet genomfördes.

4. Om du vill testa anslutningen igen trycker du på Testa mesh.

Visa anslutna enheter och dataanvändning

I appen Google Wifi visas hur mycket data din WiFi-åtkomstpunkt laddar ned och laddar upp för närvarande och upp till 60 dagar bakåt i tiden.

1. Öppna appen Google Wifi.

2. Tryck på fliken och tryck sedan på ikonen för enheter.

3. På skärmen Nätverk visar siffrorna bredvid Enheter din totala internettrafik (WAN) till och från WiFi-åtkomstpunkten.

4. Under nätverksnamnet finns en lista över alla enheter som är anslutna till Wi-Fi-nätverket. Bredvid varje enhet står dess dataanvändning – hur mycket data som har laddats ned från och laddats upp till internet på enheten.

Tryck på en enhet i listan om du vill visa uppgifter som användardiagram, IP-adress och MAC-adress.

Obs! I appen visas information om alla enheter som är anslutna via Wi-Fi eller anslutna direkt till WiFi-åtkomstpunkten med en Ethernet-kabel.

5. Tryck på en specifik enhet om du vill visa ytterligare uppgifter. På fliken Användning finns det ett diagram som visar hur mycket data som använts på enheten under den valda tidsramen. På fliken Information hittar du uppgifter om enheten, till exempel anslutningsstatus, IP-adress och MAC-adress.

Visa historik för dataanvändning

Med Google Wifi kan du se din dataanvändning inom fem olika tidsramar: i realtid, i dag och de senaste 7, 30 eller 60 dagarna.

Gör så här:

  1. Öppna appen Google Wifi.
  2. Tryck på fliken och tryck sedan på ikonen för enheter.
  3. Tryck på tidsramen högt upp och välj önskad period.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?