Wifi-åtkomstpunkten är offline/lampan lyser orange

Här är några steg som hjälper dig att få ditt Wi-Fi-nätverk online.

Kontrollera Ethernet-kabeln

Ibland kan lösa, bortkopplade eller skadade kablar orsaka anslutningsproblem.

 1. Kontrollera att den medföljande Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till Wifi-åtkomstpunktens WAN-port (den nedre porten bredvid ikonen .) Kontrollera att den andra änden av Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till modemet.
 2. Kontrollera att modemet är påslaget och kablarna är ordentligt anslutna.
 3. Kontrollera att modemet är anslutet till internet.

Starta om Google Wifi och modemet

Vissa anslutningsproblem går att lösa genom att stänga av och sätta på modemet. Så här startar du om modemet:

 1. Koppla bort strömmen från Google Wifi och ditt modem.
 2. Vänta tills alla LED-lampor på båda enheterna är avstängda. Det bekräftar att enheterna inte längre har ström.
 3. Anslut strömmen endast till modemet.
 4. Vänta tills modemet har startat helt och alla indikatorlampor lyser. Detta kan ta cirka två minuter.
 5. Anslut strömmen till Google Wifi och vänta tills den har startat helt. Det kan ta upp till en minut.
 6. Om du håller på att konfigurera Google Wifi stänger du appen Google Wifi och öppnar den på nytt för att försöka konfigurera den.
Du kan behöva starta om modemet trots att det verkar fungera. Modem fås vanligen från internetleverantören för att skapa en anslutning till internettjänsten.

Ring internetleverantören

Om du fortfarande har problem med anslutningen ska du kontakta din internetleverantör. Fråga leverantören om

 • internetinställningarna har ändrats (t.ex. en ny statisk IP-adress eller nya användarnamn/lösenord för PPPoE)
 • det finns en driftstörning i ditt område
 • det har skett några andra ändringar i nätverkstjänsten.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?