Google Nest Wifi och integritet

Vi är medvetna om att du anförtror oss dina uppgifter när du använder våra produkter. Därför är vi mycket måna om att skydda dem.

Om du använder Google Nests enheter och tjänster för uppkopplade hem kommer Google att hantera denna data i enlighet med Googles sekretesspolicy och på det sätt som beskrivs i artikeln Vanliga frågor om integritet: Google Nests enheter och tjänster för uppkopplade hem. Läs även Googles åtagande gällande integritet i hemmet.

I den här artikeln beskriver vi vilka sekretessval du har när det gäller Google Wifi- och Nest Wifi-enheter och tjänster.

Senast ändrad: 15 oktober 2019 (visa arkiverade versioner)

Information som samlas in

Uppgifterna som samlas in av Google Wifi-enheten, Nest Wifi-enheten, Google Wifi-appen och Wi-Fi-funktionerna i Google Home-appen hjälper oss att göra det så smidigt som möjligt för dig att använda Wi-Fi. Det är viktigt att nämna att varken Google Wifi-appen, Wi-Fi-funktionerna i Google Home-appen, Google Wifi-enheten eller Nest Wifi-enheten spårar de webbplatser du besöker eller samlar in innehåll från trafiken i nätverket. Google Wifi- och Nest Wifi-enheterna samlar däremot in data som Wi-Fi-kanal, signalstyrka och enhetstyp, vilket är relevanta uppgifter för att optimera Wi-Fi-anslutningens prestanda. Googles policyer och användarvillkor gäller som vanligt för alla tjänster från Google som du använder (t.ex. Gmail eller Google Sök), oavsett om du använder dem i ett Google Wifi- eller Nest Wifi-nätverk eller inte.

Med hjälp av enkla kontroller i sekretessinställningarna i Google Wifi-appen kan du hantera tre av datatyperna som samlas in; molntjänster, statistik för Wifi-åtkomstpunkter och statistik för appar. Nedan hittar du exempel på vilken data som hanteras med hjälp av dessa kontroller. Obs! Kontrollerna är tillgängliga från Google Wifi-appen endast om du har en fristående Google Wifi-enhet som inte har återställts till standardinställningarna eller parkopplats med en Nest Wifi-enhet.

Om du väljer att migrera Google Wifi-enheten till Google Home-appen, eller om du har en Nest Wifi-enhet, kan du hantera två av datatyperna som samlas in i Google Home-appen – molntjänster och statistik för Wifi-åtkomstpunkter. Nedan hittar du exempel på vilken data som hanteras med hjälp av dessa kontroller. 

Observera att några funktioner kanske inte fungerar om du inaktiverar vissa sekretessinställningar och att viss information (t.ex. kopplingen mellan ditt Google-konto och Google Wifi- eller Nest Wifi-nätverket) lagras av Google även om du inaktiverar alla sekretesskontroller.

Molntjänster
 • Uppgifter som sänds från dina anslutna enheter. Om telefonen till exempel sänder ut namnet Johans iPhone upptäcks detta av Google Wifi och Nest Wifi och Johans iPhone visas i listan över anslutna enheter i Google Wifi-appen eller Google Home-appen.
 • Härledda uppgifter om anslutna enheter. Google Wifi och Nest Wifi undersöker hur enheter ansluter till nätverket. På så sätt kan Google Wifi- eller Nest Wifi-nätverket avgöra när vissa typer av enheter ansluter till det. Om telefonen exempelvis inte sänder ut något namn men Google Wifi och Nest Wifi ser att telefonen har tillverkats av Motorola visas Motorola i listan över anslutna enheter i Google Wifi-appen eller Google Home-appen. Härledda signaler kan till exempel vara tillverkarens OUI, ordningen på DHCP-alternativen eller ordningen på Wi-Fi-alternativen i avsöknings- och kopplingsförfrågningar.

  Obs! Även om Google Wifi och Nest Wifi använder MAC-adressen för att ta reda på dessa uppgifter lagrar enheterna inte några MAC-adresser i molnet. MAC-adresserna lagras i stället lokalt i Google Wifi- och Nest Wifi-enheterna och hämtas endast vid behov av Google Wifi-appen och Google Home-appen.

 • Nätverksstatus. Detta visar om enheten är ansluten till nätverket för närvarande, dess tilldelade IP-adress och dess signalstyrka.
 • Datanvändning. Tidigare dataförbrukning Detta gör det möjligt för dig att se vilka enheter som förbrukar nätverksresurserna.
 • Nätverksinställningar. Dessa är krypterade och lagras på ett säkert sätt i molnet. Undantaget är ditt Wi-Fi-lösenord, som bara lagras i Google Wifi- eller Nest Wifi-enheten. Tack vare lagringen av dessa inställningar i molnet kommer du alltid åt dem, oavsett om Google Wifi- eller Nest Wifi-nätverket är online eller inte.
 • Automatisk kanalväljare. Google Wifi och Nest Wifi samlar in information om din trådlösa miljö. Google Wifi- och Nest Wifi-enheterna söker efter andra routrar i närheten, samlar in deras signalstyrka, användning av Wi-Fi-kanal och uppsättningen 802.11-standarder som stöds. Google Wifi- och Nest Wifi-enheterna samlar inte in innehållet som kommuniceras.
  Med hjälp av dessa uppgifter kan Google Wifi och Nest Wifi förbättra Wi-Fi-prestandan för användare och deras grannar genom att minska störningar (som beror på kanalöverbelastning). Uppgifterna gör det möjligt för Google Wifi och Nest Wifi att avgöra om det finns bättre kanaler att använda och då automatiskt byta till de kanalerna.

  Obs! I enlighet med artikeln Styra om åtkomstpunkt används av Googles platstjänster samlas data inte in från nätverksnamn som slutar på _nomap.

Statistik över Wifi-åtkomstpunkter
 • Anonym data om användning. Detta hjälper oss att förbättra alla Google Wifi- och Nest Wifi-produkter. De typer av data vi samlar in är exempelvis sammanställda antal WAN-typsanvändningar (DHCP, statisk IP, PPPoE) och genomsnittlig nedladdningstid för uppdateringsnyttolaster.
 • Felrapporter. Dessa informerar oss om när programvaran för Google Wifi och Nest Wifi inte fungerar som den ska, så att vi kan förhindra att det händer i framtiden. Rapporterna kan innehålla information som stackspårning, typ av krasch och vilken programvaruversion du använder.
 • Information om Wifi-åtkomstpunktens prestanda. Till detta räkas hur lång tid det tar att starta samt CPU- och minnesanvändning.
Appstatistik 
(endast Google Wifi-appen)
 • Anonym användning av Google Wifi-appen. Till exempel hur ofta varje funktion används eller vilken skärm som visas. Det hjälper oss att förbättra Google Wifi-appen. Läs mer om datasäkerheten i Google Analytics.
 • Kraschrapporter för Google Wifi-appen. Till detta räknas information om hur ofta appen kraschar och vad som orsakade kraschen. Informationen lagras även i Google Analytics och hjälper oss att förbättra upplevelsen av Google Wifi-appen.
 

Vill du välja bort några av de ovanstående kategorierna?

Nest Wifi och Google Assistent

Google-assistenten är integrerad i Nest Wifi-åtkomstpunkten. Läs mer om data som samlas in av enheter som fungerar med Assistent och de kontroller som är tillgängliga för dig:

Skicka feedback

Om du använder Google Wifi-appen kan du välja om du vill skicka feedback till oss. Följande information delas med Google när du skickar feedback eller en diagnostisk rapport via Google Wifi-appen:

 • Enhetsloggar för Google Wifi. Till dessa räknas meddelanden från operativsystemet och processer på kärnnivå. Loggarna rensas innan de skickas till Google för att ta bort personliga uppgifter, till exempel MAC-adresser, e-postadresser, webbadresser och unika identifierare.
 • Obs! När du använder alternativet Skicka feedback (till skillnad från Skicka diagnostisk rapport) inkluderas även loggarna för Google Wifi-appen.

Du kan även välja att skicka feedback till oss via Google Home-appen. Om du använder Google Home-appen och skickar feedback kan du läsa mer om den information du delar med Google här.

Så här får du hjälp av molntjänsterna

Det mesta av den data som samlas in av Google Wifi och Nest Wifi används för molntjänster, vilket är en grupp funktioner som Google Wifi och Nest Wifi använder för att ditt nätverk ska fungera som bäst. Data samlas in från Google Wifi- och Nest Wifi-enheter, Google Wifi-appen och Wifi-funktioner i Google Home-appen så att du ska få en smart trådlös upplevelse. I och med detta kan vi ge dig information om nätverket i realtid och vi kan använda molntjänstberoende funktioner, t.ex. följande:

 • Nätverkskontroller: Testa internetanslutningens ned- och uppladdningshastigheter för att få statistik och kontrollera att allt fungerar som det ska.
 • Fler insiktskort: Få uppdateringar om nätverkets prestanda för varje Google Wifi- eller Nest Wifi-enhet. Med insiktskort får du veta när nätverket är offline eller inte fungerar optimalt, samtidigt som du får anvisningar om hur du åtgärdar problemet.
 • Lista över anslutna enheter: Visa hur många enheter som har anslutits till nätverket, vilka dessa enheter är och hur mycket data var och en av dem har använt.
 • Automatisk kanalväljare: Google Wifi och Nest Wifi samlar in information om den omgivande spektrala miljön och använder den för att se vilken av de trådlösa kanalerna som har bäst prestanda. I takt med att trådlösa miljöer blir alltmer trafikerade (på grund av att fler grannar aktivt använder trådlösa nätverk) blir det ännu viktigare att välja den bästa kanalen.
 • Rörelsestyrning: Med hjälp av rörelsestyrning kan du aktivera den prioriterade enheten genom att vinka med handen över OnHub från ASUS. När rörelsestyrningen är aktiverad prioriteras den förvalda enheten automatiskt under en förinställd tidsperiod.
 • Stabilare Wi-Fi för gäster: Skapa ett särskilt nätverk bara för gäster. Gästerna kan använda internet och upptäcka streamingenheter som du har gjort tillgängliga från det huvudsakliga Wi-Fi-nätverket.
 • Skräddarsytt Wi-Fi via enhetsklassificering: Om vi förstår detaljerna kring dina enheter blir det enklare för oss att optimera Google Wifi och Nest Wifi så att de presterar på bästa möjliga sätt. Wi-Fi är inte en typ av anslutning där en inställning passar alla, så i syfte att anpassa Wi-Fi-anslutningen måste vi förstå vilka möjligheter och funktioner de enheter som ansluter till ditt Google Wifi- och Nest Wifi-nätverk har.

Data delas i enlighet med Googles sekretesspolicy. Vi kan till exempel dela anonymiserad data (t.ex. diagnostiska kraschrapporter och sammanställd statistik) för att förbättra Google Wifi, Nest Wifi, Google Wifi-appen, Google Home-appen samt för supportändamål. Vi delar inte dina personliga uppgifter från Google Wifi- eller Nest Wifi-enheter, Google Wifi-appen eller Wi-Fi-funktionerna i Google Home-appen i reklamsyfte utan ditt samtycke. Obs! När du interagerar med Google Wifi och Nest Wifi via assistenten kan vi använda interaktionerna som underlag för att avgöra vad du är intresserad av i syfte att anpassa annonser.

Ändra sekretessinställningarna

Google Home-appen

Så här ändrar du sekretessinställningarna för Nest Wifi eller Google Wifi (endast tillgängligt om du hanterar din Google Wifi-enhet i Google Home-appen):
 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Välj Wi-Fi .
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Sekretessinställningar.
 5. Flytta reglaget till på eller av.

Google Wifi-appen

 1. Öppna Google Wifi-appen.
 2. Tryck på fliken och sedan på Nätverk och allmänt.
 3. Tryck på Sekretess.
 4. Flytta reglaget till PÅ eller AV för de olika alternativen och tryck sedan på Spara.

Kvarhållning av data

Om det är du som äger Wi-Fi-nätverket och återställer Google Wifi eller Nest Wifi till standardinställningarna händer följande:

 • Inställningar och data raderas från enheten. Om detta görs från appen tas enheten dessutom bort från Google-kontot.
 • Data som har samlats in för att tillhandahålla molntjänsterna länkas inte längre till kontot.
 • All data om Google Wifi- och Nest Wifi-enheter, i Google Wifi-appen och om Wi-Fi-funktioner i Google Home-appen relaterade till ditt Google-konto raderas i enlighet med Googles sekretesspolicy.

När Google Wifi hanteras via Google Wifi-appen: om det är du som äger Wi-Fi-nätverket och du raderar Google-kontot händer följande:

 • Google Wifi-enheten återställs till standardinställningarna. Om den inte är online vid det aktuella tillfället återställs den till standardinställningarna nästa gång den är online.
 • All data om Google Wifi-enheter och i Google Wifi-appen relaterade till Google-kontot raderas i enlighet med Googles sekretesspolicy.

När Google Wifi eller Nest Wifi hanteras via Google Home-appen: om du har en Google Wifi- eller Nest Wifi-enhet hemma och du raderar ditt Google-konto kan du läsa mer om vad som händer nedan:

 • Så lagrar Google data som vi samlar in
 • Sökhistorik och röstinspelningar för Google Home: Läs Radera data på sidan Datasäkerhet och sekretess på Google Home
 • Aktivitet med Google-assistenten: Läs Radera aktivitet med Google Assistent

DNS-inställningar

Även om Google Wifi och Nest Wifi inte spårar webbplatserna du besöker kan DNS-leverantören kanske koppla din webbtrafik till din offentliga IP-adress. Google Wifi och Nest Wifi ställer in Googles offentliga DNS som DNS-leverantör som standard. (Du kan ändra detta i de avancerade nätverksinställningarna i Google Wifi-appen eller i Google Home-appen beroende på vilken du använder.) Google kopplar inte information från Google Public DNS till ditt Google-konto. Läs mer om Googles offentliga DNS och dess sekretesspraxis.

Uppdateringar och ändringar

Vi arbetar ständigt med nya funktioner och kontroller som hjälper dig att få ut mer av Google Wifi och Nest Wifi. För att implementera sådana nya funktioner är det möjligt att vi måste ändra hur vi samlar in, lagrar och använder data.

Vi avser att förklara skillnaden mellan hur den här typen av funktioner samlar in, lagrar eller använder data jämfört med vad vi har beskrivit här.

Om vi ändrar något i den här artikeln (vilket endast bör ske i sällsynta fall) visas en ändringshistorik på den här sidan, så att du kan läsa om vad som har ändrats och varför.

Visa arkiv

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?