Återställa standardinställningarna

Om du återställer standardinställningarna för en Wifi-åtkomstpunkt raderas alla aktuella inställningar och data. Denna data raderas permanent. När du har återställt standardinställningarna måste du konfigurera Wifi-åtkomstpunkten på nytt. Läs mer om när du kan behöva återställa standardinställningarna. 

Du kan återställa standardinställningarna via Google Wifi-appen eller med knappen vid basen på Wifi-åtkomstpunktens baksida. Läs mer om vad som händer vid de olika typerna av återställning.  

Obs! En återställning kan ta flera minuter och avbryter internetanslutningen, oavsett metod. När återställningen är klar måste du konfigurera enheten på nytt.

Hur återställer jag standardinställningarna på en Wifi-åtkomstpunkt?

Du kan återställa enhetens standardinställningar på två sätt: via appen eller med knappen på maskinvaran. Olika typer av data raderas beroende på vilken metod du väljer.

Obs! En återställning kan ta flera minuter och avbryter internetanslutningen, oavsett metod. När återställningen är klar måste du konfigurera enheten på nytt.

Återställa standardinställningarna via appen (rekommenderas)

Om du återställer en Wifi-åtkomstpunkt via appen raderas alla inställningar och all data från Wifi-åtkomstpunkten, Google Wifis molntjänster och Google Wifi-appen. Åtgärden tar även bort Wi-Fi-åtkomstpunkterna från ditt Google-konto.

 1. Öppna appen Google Wifi.
 2. Tryck på fliken Nätverk och allmänt.
 3. Tryck på Wifi-åtkomstpunkt(er) under avsnittet Nätverk.
 4. Tryck på Återställ standardinställningar. Bekräfta på nästa skärm genom att trycka på Återställ standardinställningar.
Återställa standardinställningarna via knappen på maskinvaran

Om du återställer standardinställningarna med knappen på maskinvaran raderas alla befintliga inställningar och all data från enheten. All data som Google har samlat in och analyserat för molntjänster blir däremot kvar. (Google raderar din molndata automatiskt efter sex månader.) Du kan alltid ta bort denna data genom att återställa standardinställningarna via appen.

Steg 1. Hitta knappen som återställer fabriksinställningarna

Google Wifi: Knappen för återställning av standardinställningarna finns på enhetens baksida.

Steg 2. Koppla ur Wifi-åtkomstpunkten och tryck sedan länge på återställningsknappen

 

Google Wifi

 1. Koppla ur Wifi-åtkomstpunkten från strömkällan. 
 2. Håll ned knappen för återställning till standardinställningarna. Anslut strömsladden igen samtidigt som du håller inne knappen. Fortsätt hålla knappen intryckt i omkring tio sekunder. Wifi-åtkomstpunkten blinkar vitt och sedan blått. När den blinkar blått kan du släppa knappen.
 3. Wifi-åtkomstpunkten fortsätter att blinka blått i cirka 45 sekunder innan den börjar lysa med fast blått sken. Det kan ta upp till tio minuter.
 4. När det är klart och om Wifi-åtkomstpunkten har internetanslutning pulserar den med blått sken för att visa att den är klar för konfigurering.

Obs! Om du trycker för länge på knappen (mer än 15 sekunder) börjar enheten blinka orange och då återställs inte standardinställningarna. Om detta händer kopplar du ur enheten och försöker igen. 

OnHub

 1. Unplug your OnHub from the power source.
 2. Use the end of a paper clip to press and hold the factory reset button. While holding down the button, plug the power cable back in. Continue pressing the factory reset button for about 10 seconds.
 3. This starts the reset process, which can take up to 10 minutes. Do not remove power during this process.
 4. When complete, your Wifi point will pulse blue.

Note: If you hold the button too long (>15 seconds), the device will start flashing red and not factory reset, in this case, please unplug and try again. 

Efter en återställning av standardinställningarna med knappen på maskinvaran visas den återställda Wifi-åtkomstpunkten fortfarande i appen. Läs mer om hur du tar bort en WiFi-åtkomstpunkt från appen.
Vad händer vid en återställning av standardinställningarna?

Återställning via appen: Wifi-åtkomstpunktens standardinställningar återställs. Data från Wifi-åtkomstpunkten och Google Wifi-appen (inklusive aktuella inställningar och all information som används för molntjänster från Google Wifi) raderas. Wifi-åtkomstpunkten tas också omedelbart bort från Google-kontot.


Återställning med knappen på maskinvaran: Information från Wifi-åtkomstpunkten raderas, men inte data från appen eller molnet. Google raderar automatiskt app- och molndata efter sex månader. Om du vill radera uppgifterna omedelbart återställer du standardinställningarna med appen i stället.

Obs! Om en enhet är offline i över sex månader raderar Google automatiskt din molndata. När du kopplar in Wifi-åtkomstpunkten igen måste du konfigurera den på nytt.
När ska jag återställa standardinställningarna?

Det kan vara bra att återställa standardinställningarna när du vill

 • ge bort Wifi-åtkomstpunkten
 • lämna tillbaka enheten
 • radera all information från Wifi-åtkomstpunkten
 • rensa gammal data och konfigurera Wifi-åtkomstpunkten på nytt.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?