Återställa standardinställningarna på Google Nest Wifi och Google Wifi

Om du återställer standardinställningarna på en Google Nest Wifi- eller Google Wifi-enhet raderas alla aktuella inställningar och all data. Denna data raderas permanent. När du har återställt standardinställningarna måste du konfigurera routern och åtkomstpunkterna på nytt. 

Att återställa standardinställningarna kan vara bra om du vill

 • ge routern eller åtkomstpunkten till någon annan
 • lämna tillbaka enheten
 • radera all information från routern eller åtkomstpunkten
 • börja om och konfigurera routern eller åtkomstpunkten från början.

Du kan återställa en Google Nest Wifi- eller Google Wifi-enhet så här:

 • Med Google Home-appen: 
  • För alla enheter som konfigurerats i Home-appen.
  • Återställ standardinställningarna och ta bort all data från Google Home-appen och molntjänsterna.
 • Med Google Wifi-appen: 
  • För Google Wifi-nätverk som enbart består av Google Wifi- och OnHub-enheter som inte har konfigurerats i Google Home-appen.
  • Återställ standardinställningarna och ta bort all data från Google Wifi-appen och molntjänsterna.
 • Med återställningsknappen på enheten.
  • Om enheten inte är tillgänglig i Google Home- eller Google Wifi-appen.

Obs! Att återställa standardinställningarna kan ta flera minuter och internetanslutningen avbryts under tiden. När återställningen är klar måste du konfigurera enheten på nytt.

Vad händer när standardinställningarna återställs?

Återställning med appen (rekommenderas): Routerns eller åtkomstpunktens standardinställningar återställs. Data på routern eller Wifi-åtkomstpunkterna samt i Google Home- eller Google Wifi-appen (inklusive aktuella inställningar och information som används i molntjänster) raderas. Dessutom tas routern eller åtkomstpunkterna omedelbart bort från Google-kontot.

Återställning med knappen på maskinvaran: Informationen raderas från routern eller åtkomstpunkten, men inte i appen eller molnet. Google raderar automatiskt app- och molndata efter sex månader. Om du vill radera uppgifterna omedelbart återställer du standardinställningarna med appen i stället. Enheten och nätverket visas fortfarande i appen när du har återställt standardinställningarna på maskinvaran. Om du vill ta bort enheten och det tidigare nätverket från appen följer du anvisningarna för att återställa standardinställningarna med appen för enheten.  

Obs! Om en enhet är offline i över sex månader raderar Google automatiskt din molndata. När du kopplar in enheten igen måste du konfigurera den på nytt.

Återställa standardinställningarna på routern och alla åtkomstpunkter med Google Home-appen

Om du återställer enheterna med appen raderas alla inställningar och all data från Wifi-routern och åtkomstpunkterna, molntjänsterna och Google Home-appen. Dessutom tas routern och Wifi-åtkomstpunkterna bort från Google-kontot.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på Wifi   Inställningar Settings gear  Återställ nätverkets standardinställningar OK.

Obs! Routern är den enhet som du konfigurerade först och som är ansluten till modemet. Om du bara vill återställa routern läser du om återställningsknappen på maskinvaran nedan. 

Återställa åtkomstpunktens standardinställningar med Google Home-appen

Om du återställer åtkomstpunkten med appen raderas alla inställningar och all data från åtkomstpunkten, molntjänsterna och Google Home-appen. Dessutom tas routern och åtkomstpunkterna bort från Google-kontot.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app.
 2. Tryck på åtkomstpunktens namn  Inställningar Settings gear  Återställ Wifi-åtkomstpunktens standardinställningar  Återställ standardinställningarna.

Återställa åtkomstpunkternas standardinställningar med Google Wifi-appen

Om du återställer Google Wifi-åtkomstpunkterna med appen raderas alla inställningar och all data från Wifi-åtkomstpunkterna, molntjänsterna och Google Wifi-appen. Dessutom tas Wifi-åtkomstpunkterna bort från Google-kontot.

 1. Öppna Google Wifi-appen .
 2. Tryck på fliken Inställningar och åtgärder   Nätverk och allmänt.
 3. Tryck på Wifi-åtkomstpunkt(er) under Nätverk.
 4. Tryck på Återställ standardinställningar. Bekräfta på nästa skärm genom att trycka på Återställ standardinställningarna.
 5. Wifi-åtkomstpunkterna blinkar blått en stund och börjar sedan lysa med fast blått sken. Återställningen kan ta upp till tio minuter. Det går inte att lägga till Wifi-åtkomstpunkterna i det nya nätverket förrän återställningen är klar.
 6. När det är klart står det Återställningen är klar i appen och Google Wifi-åtkomstpunkterna blinkar långsamt blått. Det betyder att de är klara att konfigurera.

Obs! Om du vill återställa standardinställningarna på en enskild Wifi-åtkomstpunkt läser du om återställningsknappen på maskinvaran nedan. 

Återställa routern eller åtkomstpunkten med återställningsknappen på enheten

Nest Wifi router Google Nest Wifi-router

Återställningsknappen sitter på routerns undersida. Titta efter en cirkel som etsats in på undersidan.

 1. Håll återställningsknappen intryckt i tio sekunder. Lampan blinkar först gult och börjar sedan lysa gult. Släpp knappen när lampan lyser gult.
 2. Då påbörjas återställningen, som kan ta upp till tio minuter. Dra inte ur kontakten medan återställningen pågår.
 3. När återställningen är klar blinkar lampan på routern vitt.
 4. Enheten visas fortfarande i Google Home- eller Google Wifi-appen när återställningen är klar. Om du vill ta bort den därifrån följer du anvisningarna för att återställa standardinställningarna med appen. När du gör om konfigureringen måste du skapa ett nytt nätverk och lägga till alla åtkomstpunkter på nytt.

Obs! Om du trycker för länge på knappen (mer än 15 sekunder) börjar enheten blinka gult och då återställs inte standardinställningarna. Dra i så fall ur kontakten, låt enheten vara utan ström i en minut och sätt i kontakten igen. Försök sedan igen. 

Om du återställer standardinställningarna med knappen på maskinvaran raderas alla inställningar och all data från enheten. All data som Google har samlat in och analyserat för molntjänster blir däremot kvar. Google raderar din molndata automatiskt efter sex månader. Du kan alltid ta bort denna data genom att återställa standardinställningarna med Google Home-appen, även om nätverket är offline.

Nest Wifi point Google Nest Wifi-åtkomstpunkt

Återställningsknappen sitter på åtkomstpunktens undersida. Titta efter en cirkel som etsats in på undersidan.

 1. Håll åtkomstpunktens återställningsknapp intryckt. 
 2. Efter cirka fem sekunder påbörjas återställningen av standardinställningarna på enheten. Fortsätt att hålla knappen intryckt i cirka tio sekunder, tills du hör ett ljud som signalerar att enheten återställs. 
 3. Enheten visas fortfarande i Google Home- eller Google Wifi-appen när återställningen är klar. Om du vill ta bort den och ditt tidigare nätverk därifrån följer du anvisningarna för att återställa standardinställningarna med appen.

Om du återställer standardinställningarna med knappen på maskinvaran raderas alla inställningar och all data från enheten. All data som Google har samlat in och analyserat för molntjänster blir däremot kvar. Google raderar din molndata automatiskt efter sex månader. Du kan alltid ta bort denna data genom att återställa standardinställningarna med Google Home-appen.

Google Wifi point Google Wifi-åtkomstpunkt

Återställningsknappen sitter på enhetens baksida.

 1. Dra ur kontakten till nätadaptern från åtkomstpunkten. 
 2. Håll återställningsknappen på enhetens baksida intryckt. Sätt i sladden igen med knappen intryckt. Fortsätt att hålla knappen intryckt i omkring tio sekunder. Åtkomstpunkten blinkar vitt och sedan blått. När den blinkar blått kan du släppa knappen.
 3. Åtkomstpunkten blinkar blått i ytterligare cirka 45 sekunder och börjar sedan att lysa med fast blått sken. Återställningen kan ta upp till tio minuter.
 4. Vänta i upp till 10 minuter tills återställningen av enheten är helt klar.
 5. När återställningen är klar börjar åtkomstpunkten att blinka med pulserande blått sken. Det betyder att den är klar att konfigurera.
 6. Enheten visas fortfarande i Google Home- eller Google Wifi-appen när återställningen är klar. Om du vill ta bort den och ditt tidigare nätverk därifrån följer du anvisningarna för att återställa standardinställningarna med appen. Om du återställer den primära åtkomstpunkten (routern) måste du konfigurera ett nytt nätverk och lägga till alla åtkomstpunkter på nytt.

Obs! Om du trycker för länge på knappen (mer än 15 sekunder) börjar enheten blinka orange och då återställs inte standardinställningarna. Dra i så fall ur kontakten och försök igen. 

Om du återställer standardinställningarna med knappen på maskinvaran raderas alla inställningar och all data från enheten. All data som Google har samlat in och analyserat för molntjänster blir däremot kvar. Google raderar din molndata automatiskt efter sex månader. Du kan alltid ta bort denna data genom att återställa standardinställningarna med Google Home- eller Google Wifi-appen.

OnHub device OnHub

 1. Dra ur kontakten till nätadaptern från OnHub.
 2. Här sitter återställningsknappen.
  • OnHub från TP-Link: Vrid det yttre höljet moturs och lyft på det. Återställningsknappen sitter ovanför strömporten.
  • OnHub från ASUS: Återställningsknappen sitter ovanför USB-porten på enhetens baksida.
 3. Tryck in återställningsknappen med ett gem och håll den intryckt. Sätt i sladden igen med knappen intryckt. Fortsätt hålla återställningsknappen intryckt i omkring tio sekunder.
 4. Då påbörjas återställningen, som kan ta upp till tio minuter. Dra inte ur kontakten under tiden.
 5. Ett pulserande blått sken visar när det är klart.
 6. Enheten visas fortfarande i Google Wifi-appen när återställningen är klar. Om du vill ta bort den och ditt tidigare nätverk därifrån följer du anvisningarna för att återställa standardinställningarna med appen. När du gör om konfigureringen måste du skapa ett nytt nätverk och lägga till alla åtkomstpunkter på nytt.

Obs! Om du trycker för länge på knappen (mer än 15 sekunder) börjar enheten blinka rött och då återställs inte standardinställningarna. Dra i så fall ur kontakten och försök igen. 

Relaterade artiklar

Konfigurera Google Nest Wifi
Konfigurera en Wifi-åtkomstpunkt
Starta om en Wifi-åtkomstpunkt
Vad betyder det när lampan byter färg eller blinkar?
Kontakta supporten för Wifi

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?