Långsamt Wi-Fi

Långsamt Wi-Fi är det värsta som finns. Så vi sätter igång med att göra det snabbare.

Ditt Wi-Fi kan vara långsamt av flera anledningar:

För långt avstånd till WiFi-åtkomstpunkten

Läget är det viktiga. Ju närmare WiFi-åtkomstpunkten din enhet är, desto bättre prestanda har ditt Wi-Fi.

Läs vår artikel om var du ska placera WiFi-åtkomstpunkter för mer hjälp.

För många enheter

När en enhet ansluter till ditt Wi-Fi-nätverk måste den konkurrera med andra enheter om bandbredden (internethastigheten). En TV som strömmar Netflix, en dator som laddar ned en film, en spelsession på Xbox Live – alla vill de ha den snabbaste anslutningen. Men bandbredden är begränsad. Den räcker inte till, vilket leder till en långsammare anslutning.

Hur löser jag det?

  • Kontrollera att alla oanvända enheter är avstängda och inte tar bandbredd genom stora nedladdningar.
  • Ange en prioriterad enhet och ge mer bandbredd till en enhet som du väljer.
  • Ring din internetleverantör och uppgradera abonnemanget för att få mer bandbredd.
Problem med modem

Vissa problem med att ansluta till internet kan lösas om du startar om modemet. Det kan också göra långsamma anslutningar snabbare och lösa vanliga problem med trådlösa anslutningar. Även om modemet verkar fungera korrekt kan du behöva starta om det för att upprätta en säker anslutning till WiFi-åtkomstpunkten. Det är ett utmärkt första steg vid felsökningen.

Så här startar du om modemet:

  1. Koppla ur strömkabeln från modemet.
  2. Vänta i två minuter.
  3. Anslut strömkabeln till modemet igen.
  4. Vänta på att modemet startar upp och internetlampan blir grön och kontrollera sedan om anslutningshastigheten har förbättrats.
Andra närliggande routrar orsakar störningar

Om en eller flera trådlösa routrar sänder Wi-Fi nära åtkomstpunkten kan det orsaka störningar. Resultatet kan bli sämre Wi-Fi-prestanda för dig.

Om en annan router använder samma Wi-Fi-nätverksnamn som din WiFi-åtkomstpunkt kan problemen bli mycket värre. I bästa fall betyder det att dina enheter kan hoppa mellan din WiFi-åtkomstpunkt och den andra routern, i värsta fall kan dina enheter kanske inte ansluta. Hoppsan!

Oroa dig inte! Vi har några lösningar. Se nedan.

Inaktivera Wi-Fi på den andra routern

En lösning är att stänga av Wi-Fi på din andra router (den som inte är WiFi-åtkomstpunkt). Kontrollera lamporna på routerns framsida – de flesta routrar har en lampa som anger om trådlösa radiosignaler är aktiva eller inaktiva. Lampikonen kan se ut så här:

Du stänger av Wi-Fi genom att öppna routerns inställningar och inaktivera det trådlösa alternativet. Det kan hända att du behöver öppna routerns inställningar i en webbläsare. Kontrollera att du är ansluten till den andra routern, inte Google Wifi. Öppna sedan en webbläsare och ange routerns IP-adress i adressfältet. Så här:

Detaljerna kan skilja sig åt mellan enheter. Om du fick routern från din internetleverantör kan du få hjälp av dem att stänga av Wi-Fi. Många internetleverantörer och tillverkare tillhandahåller anvisningar om hur du ska göra.

Flytta routrarna längre ifrån varandra

Om du vill använda både Google Wifi och en annan router för att öka din totala Wi-Fi-täckning ska du se till att routrarna står långt ifrån varandra. Det ska faktiskt vara ett rejält avstånd mellan dem (om de bara står ett par meter ifrån varandra blir täckningen inte bättre). Detta är knepigt eftersom routrarna måste kopplas ihop. Som en lösning kan du använda en lång Ethernet-kabel eller något mer avancerat som en powerline-nätverksadapter.

Annat att tänka på:

  • Om inte den ena av routrarna är i bryggläge kommer du att ha två helt separata nätverk hemma. (Det betyder att enheter i ett nätverk inte kan kommunicera med enheter i det andra nätverket.)
  • Om nätverksnamnen är desamma på båda routrarna måste lösenordet också vara samma. Annars kanske enheten (t.ex. en laptop eller mobil) inte kan ansluta, beroende på vilket av nätverken den försöker använda. De flesta enheter tillåter bara ett lösenord per nätverksnamn, så nätverket vars lösenord du inte har sparat kommer inte att fungera.

 

Problem med WiFi-åtkomstpunkter

Ibland kan en omstart av WiFi-åtkomstpunkten lösa anslutningsproblem. Oroa dig inte, ingen data raderas av det. Alla inställningar finns kvar. Om du vill starta om WiFi-åtkomstpunkten kan du koppla från strömsladden och sätta i den igen eller starta om via Google Wifi-appen:

1. Öppna appen Google Wifi.

2. Tryck på fliken  och sedan på Nätverk och allmänt.

3. Tryck på WiFi-åtkomstpunktens namn under Nätverk.

4. Tryck på Starta om nätverk och bekräfta.

Det tar några minuter för WiFi-åtkomstpunkten att starta om. Internetanslutningen avbryts en kort stund.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?