Hva betyr lyset?

Lyset i midten av Google Wifi-punktet gir deg kontinuerlig oversikt over den generelle tilstanden til nettverket. Forskjellige farger og blinking indikerer Wifi-punktets tilstand til enhver tid.

Finn ut hvordan du endrer lysstyrken

Nedenfor finner du en oversikt over de forskjellige lysfargene og hva de betyr.

Farge Betydning Dette kan du gjøre
Ikke noe lys Wifi-punktet har ikke strøm, eller lyset er slått av i appen.

Kontrollér at strømkabelen er riktig koblet til Wifi-punktet og en fungerende stikkontakt.

Hvis Wifi-punktet ditt allerede er konfigurert og lyset er av, kan du sjekke innstillingene for lysstyrke i appen. 

Hvis du fortsatt ikke ser lys, kan du ta kontakt med brukerstøtten.

 

Lyser hvitt Wifi-punktet er på nettet, og alt er i orden.

Du er på nettet. Ha det gøy!

Merk: For OnHub er dette lyset blågrønt. 

   Blinker blått Wifi-punktet er klart for konfigurering eller laster ned en oppdatering.

Konfigurer Wifi-punktet i appen. Lyset blir blågrønt når Wifi-punktet er på nettet.

Hvis du laster ned en oppdatering, venter du til nedlastingen er fullført. Hvis lyset ikke blir blågrønt, starter du Wifi-punktet på nytt.

   Lyser blått Wifi-punktet tilbakestilles til fabrikkstandard. Dette kan ta opptil ti minutter. Når Wifi-punktet er ferdig tilbakestilt, startes det på nytt og blinker blått – dette indikerer at det er klart for konfigurering.
   Blinker oransje Wifi-punktet har ingen Internett-tilkobling. Sjekk at Ethernet-kabelen er riktig koblet til det primære Wifi-punktet og modemet. 
   Blinker rødt Wifi-punktet har et problem. Tilbakestill Wifi-punktet til fabrikkstandard. Hvis det fortsetter å blinke rødt, tar du kontakt med brukerstøtten.

Relaterte artikler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?