To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center

การแก้ปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้แอป Nest

อ่านข้อมูลด้านล่างนี้เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่พบได้ทั่วไปเมื่อลงชื่อเข้าใช้แอป Nest

เกิดปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google

หากคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google” ให้ลองใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่น เราขอแนะนำให้ใช้ Google Chrome

หากใช้ Chrome แล้วยังพบปัญหาอยู่

สำหรับปัญหาอื่นๆ ในการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ให้ใช้เครื่องมือแก้ปัญหาการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

ลงชื่อเข้าใช้บัญชีไม่ได้

หากลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ให้ใช้เครื่องมือแก้ปัญหาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ไม่ได้

หากลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Nest ที่ไม่ได้ย้ายข้อมูลแล้วพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ คุณอาจได้รับข้อความว่า “อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”

1. ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลที่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าสะกดอีเมลถูกต้อง หากมีหลายอีเมล ให้ตรวจสอบว่าคุณใช้อีเมลที่ลงชื่อสมัครใช้บัญชีของคุณ 

2. ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง ระบบจะพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ในรหัสผ่าน ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าคุณใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กเหมือนกันทุกครั้ง

3. ตรวจสอบสถานะ Nest Service หากมีบริการขาดหาย คุณจะต้องรอให้บริการกลับมาทำงานอีกครั้งก่อนจึงจะลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้

4. รีเซ็ตรหัสผ่าน เลือกลืมรหัสผ่านแล้วทำตามวิธีการ คุณจะได้รับอีเมลเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน

หากไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน อาจเป็นไปได้ว่าคุณป้อนอีเมลผิด ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณป้อนอีเมลที่ลงชื่อสมัครใช้บัญชีของคุณ

เห็นว่ามีวงแหวนหมุนหรือหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ที่ว่างเปล่า

หากคุณลงชื่อเข้าใช้แต่บ้าน Nest ไม่โหลดขึ้นมาแล้วเห็นว่ามีวงแหวนหมุนหรือหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ที่ว่างเปล่า หรือพบปัญหาอื่นในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้

1. ตรวจสอบสถานะ Nest Service หากมีบริการขาดหาย คุณจะต้องรอให้บริการกลับมาทำงานอีกครั้งก่อนจึงจะลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้

2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีด้วยเว็บเบราว์เซอร์อื่นหรือใช้แอป Nest หากการใช้เบราว์เซอร์อื่นช่วยแก้ปัญหานี้ให้คุณได้ ให้แก้ปัญหาการตั้งค่าในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่อาจทำให้คุณลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้

3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอุปกรณ์อื่น ลองใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่มีแอป Nest หรือใช้คอมพิวเตอร์แล้วไปที่ home.nest.com หากคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้จากที่ทำงาน ให้ลองใช้เครือข่าย Wi-Fi อื่น หรือปิด Wi-Fi แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยอินเทอร์เน็ตมือถือแทน

สำคัญ: หากคุณลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่งได้ แต่ลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์อีกเครื่องไม่ได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าและตัวเลือกเมนูสำหรับอุปกรณ์ที่มีปัญหา การตั้งค่าบางอย่างของเบราว์เซอร์ เครือข่าย โทรศัพท์ หรือเราเตอร์อาจทำให้คุณลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
1633396