Ändra inställningarna för rutinerna Hemma och Borta

Obs! Dessa anvisningar gäller enheter du hanterar i Google Home-appen. I vårt hjälpcenter hittar du anvisningar om hur du ändrar inställningarna för Home/Away Assist i Nest-appen.

Konfigurera rutinerna Hemma och Borta för hemmet

Så här konfigurerar du rutinerna Hemma och Borta för första gången:

 1.  Öppna Google Home-appen Google Home app  tryck på Konfigurera rutinerna Hemma och Borta.
 2. Tryck på Hemma eller Borta.
 3. Välj de enheter och inställningar du vill ska ändras av rutinerna. 
  1. Välj de som du vill ska ändras när den första personen kommer hem.
  2. Välj de som du vill ska ändras när ingen är hemma.
 4. (Valfritt) Välj de enheter du vill använda för att avgöra om någon är hemma. 
 5. (Valfritt) Konfigurera användning av telefonens plats för närvarodetektering. 
  1. Du måste ange din hemadress och bekräfta den genom att placera en nål på en karta.

Hantera vad enheterna gör när du går hemifrån och kommer hem

Ändra vilka enheter som kan starta rutinen Hemma eller Borta

Läs artikeln Konfigurera och hantera rutiner om du vill ha anvisningar om hur du konfigurerar enheter med närvarodetektering så att de kan avgöra när du kommer och går.

Lägga till en enhetsåtgärd

 1. Öppna Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Rutiner  på startskärmen.
 3. Välj Hemma eller Borta under Hushållets rutiner.
 4. Tryck på Lägg till åtgärd .
 5. Tillgängliga enheter visas. Markera kryssrutan bredvid den enhet du vill lägga till åtgärder för. Du kan även välja flera enheter som har minst en delad åtgärd, till exempel två eller fler smarta lampor.
  • Obs! Om inga enheter visas finns det inga enheter som går att lägga till i rutinen. Du meddelas av appen.
 6. Tryck på Nästa.
 7. Tillgängliga åtgärder för var och en av enheterna visas. Det visas även en beskrivning av de olika åtgärderna i appen. Välj åtgärder du vill ska utföras av enheten.
 8. Tryck på Lägg till åtgärd.
 9. Tryck på Spara för att spara eventuella ändringar.
  • Du kan även trycka på  högt upp på skärmen om du inte vill att ändringarna ska sparas.

Ta bort enhetsåtgärder

 1. Öppna Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Rutiner  på startskärmen.
 3. Välj Hemma eller Borta under Hushållets rutiner.
 4. Tryck på Redigera .
 5. Tryck på Ta bort  bredvid enheterna som du vill ta bort alla enheter för.
 6. Tryck på Spara för att spara eventuella ändringar.
  • Du kan även trycka på  högt upp på skärmen om du inte vill att ändringarna ska sparas.

Redigera en enhetsåtgärd

 1. Öppna Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Rutiner  på startskärmen.
 3. Välj Hemma eller Borta under Hushållets rutiner.
 4. Välj en enhet du vill redigera.
 5. De enhetsåtgärder du kan lägga till, ta bort eller ändra visas.
 6. När du har gjort ändringarna trycker du på Spara och sedan på Spara igen.
  • Du kan även trycka på  högt upp på skärmen om du inte vill att ändringarna ska sparas.

Ändra vilka telefoner som hjälper till att avgöra när du går hemifrån eller kommer hem

Aktivera eller inaktivera telefonens plats för närvarodetektering

 1. Öppna Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Inställningar ikon för Nest-inställningar på startskärmen.
 3. Välj Närvarodetektering.
 4. Tryck på reglaget bredvid Tillåt att telefonernas platser används av hemmet för att aktivera eller inaktivera telefonens plats för närvarodetektering.

Närvarodetektering och hur du hanterar data

Aktivera och inaktivera platsdelning för telefonen

Obs! Alla medlemmar i hemmet kan när som helst ändra denna inställning på sina telefoner. Du kan inte aktivera eller inaktivera platsdelning för en telefon som tillhör en annan medlem i hemmet.

 1. Öppna Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Inställningar ikon för Nest-inställningar på startskärmen.
 3. Välj Närvarodetektering.
 4. Aktivera eller inaktivera platsdelning på telefonen genom att klicka på reglaget bredvid Du under Telefoner.
  • Om du redan har aktiverat plats på en telefon inaktiveras inställningen på den första telefonen om du inaktiverar den på en annan telefon. Det går bara att dela platsen för en telefon per person i taget.
  • Om du redan delar telefonens plats via Nest-appen aktiveras inställningen i Nest-appen om du aktiverar den i Home-appen. Du kan endast dela telefonens plats via en app i taget.

Radera närvarohistorik

Läs artikeln Om närvarodetektering och hur du hanterar data om du vill ha anvisningar om hur du raderar närvarohistorik.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: