Avisering

To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K. Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center.

Ändra inställningarna för rutinerna Hemma och Borta

Rutinerna Hemma och Borta är rutiner för hushållet som kan starta när ingen är hemma eller när någon kommer hem. De fungerar tillsammans med enheter som du hanterar i Google Home-appen.

Obs! Alla medlemmar i hushållet kan se när de här rutinerna körs. Rutiner är avsedda för att göra vardagen smidigare och ska inte användas i nödsituationer eller i säkerhetssyften. Skapa inte rutiner som kan leda till skador om de inte startas eller stoppas. För vissa rutiner krävs en fungerande internetanslutning, wifi och tillgängliga tjänster från både Google och de tredje parter som tillverkar enheterna som styrs med rutinerna. Rutiner kanske inte alltid fungerar och Google ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av detta.

Konfigurera rutinerna Hemma och Borta för hemmet

Så här konfigurerar du rutinerna Hemma och Borta för första gången:

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Automatiseringar ..
 3. Tryck på Hemma eller Borta under Hushållsrutiner.
 4. Ställ in rutinerna Hemma och Borta genom att välja vilka enheter och inställningar du vill ändra när någon kommer hem eller när alla är borta.
 5. (Valfritt) Konfigurera användning av telefonens plats för närvarodetektering. För att göra detta måste du ange din hemadress och bekräfta den genom att placera en nål på en karta.
 6. (Valfritt) Välj andra enheter som du vill använda för att avgöra om någon är hemma.

Hantera vad enheterna gör när du åker hemifrån och kommer hem

Lägga till en enhetsåtgärd

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Automatiseringar ..
 3. Välj Hemma eller Borta under Hushållsrutiner.
 4. Tryck på Lägg till åtgärd .
 5. Tillgängliga enheter visas. Markera kryssrutan bredvid den enhet du vill lägga till åtgärder för. Du kan även välja flera enheter som har minst en delad åtgärd, till exempel två eller fler smarta lampor.
  • Obs! Om inga enheter visas finns det inga enheter som går att lägga till i rutinen.
 6. Tryck på Nästa.
 7. Tillgängliga åtgärder för var och en av enheterna visas. Välj de åtgärder du vill ska utföras av enheten.
 8. Tryck på Lägg till åtgärd.
 9. Tryck på Spara för att spara eventuella ändringar.
  • Du kan även trycka på Stäng upptill på skärmen för att ignorera eventuella ändringar.

Ta bort enhetsåtgärder

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Automatiseringar ..
 3. Välj Hemma eller Borta under Hushållsrutiner.
 4. Välj den enhetsåtgärd som du vill ta bort.
 5. Tryck på Ta bort åtgärd.
 6. Tryck på Spara för att spara eventuella ändringar.
  • Du kan även trycka på Stäng upptill på skärmen för att ignorera eventuella ändringar.

Redigera en enhetsåtgärd

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Automatiseringar ..
 3. Välj Hemma eller Borta under Hushållsrutiner.
 4. Välj en enhet du vill redigera.
 5. De enhetsåtgärder du kan lägga till, ta bort eller ändra visas.
 6. När du har gjort dina ändringar trycker du på Spara och sedan på Spara igen.
  • Du kan även trycka på Stäng upptill på skärmen för att ignorera eventuella ändringar.

Hantera närvarodetektering

Ändra vilka enheter som startar rutinen Hemma eller Borta.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Inställningar  följt av Närvarodetektering.
 3. Välj de enheter som du vill använda för närvarodetektering. Dessa enheter hjälper till att avgöra om alla är borta eller om någon är hemma.

Aktivera eller inaktivera telefonens plats för närvarodetektering

När du tillåter att hemmet använder telefonens plats kan medlemmar i hemmet välja att låta sina telefoner hjälpa till med närvarodetektering.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Inställningar följt av Närvarodetektering.
 3. Aktivera eller inaktivera Tillåt att telefonernas platser används av hemmet.

Läs om hur du förbättrar närvarodetekteringen med hjälp av telefonens plats.

Aktivera och inaktivera platsdelning för telefonen

När du aktiverar platsdelning för telefonen kan det hjälpa med närvarodetektering.

 1. Om du inte redan har gjort det så ställer du in så att telefonens platstjänster alltid är aktiverade för Google Home-appen. Vänd dig till telefonens tillverkare för anvisningar.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck på Inställningar  följt av Närvarodetektering.
 4. Leta reda på telefonen under Din plats.
  • Om det är första gången trycker du på Aktivera platsåtkomst följt av och följer anvisningarna.
  • Efter första gången trycker du på telefonens reglage för att aktivera eller inaktivera platsdelning.

Obs!

 • Alla medlemmar i hemmet kan när som helst ändra denna inställning på sina telefoner.
 • Du kan inte aktivera eller inaktivera platsdelning för en telefon som tillhör en annan medlem i hemmet.
 • Varje enskild medlem i hemmet kan bara dela en telefons plats i taget. Om du först aktiverar platsdelning för en telefon och sedan aktiverar den för en andra telefon kommer platsdelningen automatiskt att inaktiveras för den första telefonen.
 • Du kan dela telefonens plats i Home-appen eller Nest-appen, men inte i båda samtidigt. Om du först aktiverar platsåtkomst i en app och sedan aktiverar den i en annan kommer platsåtkomsten automatiskt att inaktiveras i den första appen.

Radera närvarohistorik

Läs artikeln Om närvarodetektering och hur du hanterar data för anvisningar om hur du raderar närvarohistorik.

Inaktivera rutinerna Hemma och Borta

Rutinerna Hemma och Borta kan inte pausas eller raderas, men du kan inaktivera dem på andra sätt.

Inaktivera närvarodetektering

Om du inaktiverar närvarodetektering är åtgärderna för rutinerna Hemma och Borta fortfarande tillgängliga, men de startas inte automatiskt.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 2. Tryck på Inställningar följt av Närvarodetektering.
 3. Inaktivera Tillåt att telefonernas platser används av hemmet följt av Inaktivera.
 4. Stäng av alla andra enheter som du valde för att starta rutinerna Hemma och Borta.

Obs! Medlemmar i hemmet kan fortfarande starta rutinerna Hemma och Borta med Google Home-appen eller med ett röstkommando (endast amerikansk engelska).

Ta bort alla enhetsåtgärder från rutinerna Hemma och Borta

Om du trycker på Ta bort alla enhetsåtgärder kan rutinerna Hemma och Borta inte ändra något i hemmet.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny