Avisering

To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K. Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center.

Om närvarodetektering och hur du hanterar data

Telefonens plats och sensorerna i dina Google Home-enheter som stöds kan hjälpa till att avgöra om någon är hemma eller inte, vilket innebär att dessa signaler tillsammans hjälper till att känna av närvaro inne i hemmet. Den här funktionen kallas närvarodetektering. Med närvarodetektering kan enheterna i hemmet anpassas efter dina behov när du är hemma eller borta.

I den här artikeln förklarar vi vad närvarodetektering betyder, hur det går till, hur telefonens platsdata används av Home-appen för att aktivera närvarodetekteringen och vilka inställningar och alternativ du har.

Telefonen identifierar om du är hemma med hjälp av ett geofence, men det kan inte användas från Home-appen och Nest-appen samtidigt. När du aktiverar geofence i en app inaktiveras det automatiskt i den andra appen. Om du använder Nest-appen kan du läsa mer om Home/Away Assist i stället.

Närvarodetektering och hur den används för rutinerna Hemma och Borta

Dina enheter använder närvarodetektering för att starta antingen rutinen Hemma eller rutinen Borta. Du kan visa och hantera din närvarodata i Home-appen.

Om du inaktiverar närvarodetektering i hemmet och på telefonen kan inte dina rutiner och andra funktioner som använder närvarodetektering registrera när du går hemifrån eller kommer hem, vilket innebär att de inte vet när de ska starta. Du kan dock fortfarande starta rutinerna manuellt med Home-appen.

Om du inaktiverar Tillåt att telefonernas platser används av hemmet, men lämnar plats aktiverat på din telefon slutar rutinerna Hemma och Borta att fungera. Däremot fungerar fortfarande funktioner som bara använder telefonens plats, till exempel Ring bara hemma.

Närvarodetektering och hur det används med Ring bara hemma

Dina enheter använder närvarodetektering för att avgöra om du är hemma eller inte. När Ring bara hemma är aktiverat kommer inkommande samtal till dina högtalare eller skärmar från Google Nest när telefonen är hemma, men inte när den är utanför hemmet. Du kan visa och hantera din närvarodata i Home-appen.

Om du är medlem i ett hem där rutinerna Hemma och Borta är aktiverade och du inaktiverar närvarodetektering för din telefon i inställningarna för Google Home-appen kan även andra funktioner som använder telefonens plats med närvarodetektering inaktiveras, till exempel Ring bara hemma.

Så fungerar telefonens plats med närvarodetektering

Om du väljer det använder Home-appen telefonens plats för att räkna ut när du korsar ditt geofence. Ett geofence är en virtuell gräns runt hemmet som du anger när du konfigurerar en funktion som använder närvarodetektering för första gången.

Med hjälp av data om att du korsat ditt geofence och sensorerna på enheterna i hemmet går det att avgöra när det är dags att starta rutinerna Hemma och Borta. Denna data kan även förbättra och anpassa din upplevelse av det uppkopplade Nest-hemmet. Läs mer i Vanliga frågor om integritet för Nest.

Om ditt geofence ska kunna känna av närvaro måste du se till

 • att du har konfigurerat rutinerna Hemma och Borta i Home-appen
 • att du har aktiverat inställningarna för närvarodetektering på telefonen i Home-appen
 • att du har ställt in platsbehörigheter för Home-appen på din telefon till Alltid på
 • att alla i hushållet har aktiverat sina telefoner i inställningarna för närvarodetektering i Home-appen på sina egna telefoner.

Varje gång du gått in i eller ut ur geofence-området visas en indikation på detta i historiken i Home-appen. Tänk på att närvarodetektering skiljer sig från funktionen platshistorik i Google-kontot och att dessa funktioner inte påverkar varandra.

Home-appen spårar inte var du är eller var du varit, förutom att den spårar om du är innanför eller utanför hemmets geofence. Data som används för närvarodetektering och geofence används endast för att avgöra när du kommer hem eller går hemifrån. Denna data används i de syften som du ger oss behörighet till, vilket beskrivs vidare i Vanliga frågor om integritet för Nest.

Närvarodetektering fungerar bäst om alla medlemmar i hushållet aktiverar sina egna telefoner i inställningarna för närvarodetektering i Home-appen. Om vissa medlemmar i hushållet inte använder dessa inställningar kanske inte enheterna känner av om personerna i fråga är hemma, och då kan det hända att rutinerna inte fungerar som förväntat.

Om du till exempel är den enda personen i hushållet som har aktiverat telefonen för närvarodetektering och inga andra enheter används för närvarodetektering i hemmet startar rutinen Borta när du går hemifrån och lamporna i hemmet släcks. De andra medlemmarna i hushållet som fortfarande är hemma måste tända lamporna igen eller starta rutinen Hemma manuellt.

Aktivera eller inaktivera närvarodetektering

 1. Öppna Google Home-appen .
 2. Tryck på Inställningar .
 3. Tryck på Närvarodetektering i avsnittet Hemfunktioner.
 4. Tryck på reglaget bredvid Tillåt att telefonernas platser används av hemmet för att aktivera eller inaktivera alternativet.

Du kan även inaktivera en enskild telefon så att den inte används för närvarodetektering.

Om du stänger av delning av telefoners platser för ett hem eller bara din telefon i inställningarna för närvarodetektering kan det hända att funktioner som använder närvarodetektering, till exempel Ring bara hemma eller rutinerna Hemma och Borta, inte längre fungerar.

Hantera din data

I historiken i Home-appen ser du och andra medlemmar i hemmet när och varför rutinerna Hemma och Borta startat automatiskt.

 • Du kan se när du själv kommit hem eller gått hemifrån. Du kan hantera denna data i inställningarna för Home-appen.
 • Andra medlemmar i hemmet kan se när du ändrar läget till Hemma eller Borta manuellt med hjälp av appen, rösten eller Nest × Yale-lås.

Obs! All data som samlats in av Home-appen omfattas av Googles integritetspolicy och hanteras enligt beskrivningen i Vanliga frågor om integritet för Nest. Läs även Googles åtagande gällande integritet i hemmet.

Radera historiken för närvarodetektering

Hemmets närvarohistorik inkuderar data för alla medlemmar i hemmet och alla enheter, även data som du inte kan se i hemmets historik i Home-appen. Datan sparas i 60 dagar och raderas sedan automatiskt. Du och alla andra medlemmar i hemmet kan även radera den manuellt när som helst från Home-appen.

Obs! Du kan endast se din egen historik över när du lämnar hemmet eller kommer hem. Endast användare som har konfigurerat rutinerna Hemma och Borta kan radera hemmets historik för närvarodetektering i Home-appen.

 1. Öppna Home-appen .
 2. Tryck på Inställningar .
 3. Tryck på Närvarodetektering i avsnittet Hemfunktioner.
 4. Tryck på Radera all närvarohistorik.
 5. Välj Radera.

När du har raderat hemmets närvarohistorik visas det som en händelse i hemmets historik för dig och alla andra medlemmar i hemmet.

Ladda ned din data

Du kan se historik över data som samlats in av dina enheter i Home-appen. Du kan även ladda ned din data när som helst.

Läs mer om hur du laddar ned din Google-data.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny