Om närvarodetektering och hur du hanterar data

Obs! I den här artikeln förklarar vi vad närvarodetektering betyder, hur det går till, hur telefonens platsdata används av Home-appen för att aktivera närvarodetekteringen och de kontroller och valmöjligheter du har. Om du använder Nest-appen läser du i stället om Home/Away Assist.

Närvarodetektering och hur den används för rutinerna Hemma och Borta 

Telefonens plats och sensorerna i dina hemenheter som stöds kan hjälpa till att avgöra om du är hemma eller inte, vilket innebär att dessa signaler tillsammans hjälper Nest att känna av närvaro inne i hemmet. Vi kallar detta för närvarodetektering. 

Dina enheter använder närvarodetektering för att starta antingen rutinen Hemma eller rutinen Borta. Du kan visa och hantera din närvarodata i Home-appen. 

Om du inaktiverar närvarodetektering vet inte rutinerna när du går hemifrån eller kommer tillbaka hem, vilket innebär att de inte vet när de ska starta. Du kan dock fortfarande starta rutinerna manuellt med Home-appen.

Så fungerar telefonens plats med dina rutiner

Om du väljer att delta använder Home-appen telefonens plats (med hjälp av mobil- och Wi-Fi-data) för att räkna ut när du korsar ditt geofence. Ett geofence är en virtuell omkrets runt hemmet som du anger när du konfigurerar funktionen. 

Med hjälp av data om att du korsat ditt geofence och sensorerna på enheterna i hemmet går det att avgöra när det är dags att starta rutinerna Hemma och Borta.  Denna data kan även förbättra och anpassa din upplevelse av det uppkopplade Nest-hemmet. Läs mer i Vanliga frågor om integritet för Nest.

Om ditt geofence ska kunna känna av närvaro måste du se till

  • att du har aktiverat inställningarna för närvarodetektering på telefonen i Home-appen
  • att ställa in platsbehörigheterAlltid på för Home-appen på telefonen 
  • att alla i hushållet har aktiverat sina telefoner i inställningarna för närvarodetektering i Home-appen på sina egna telefoner.

Varje gång du gått in i eller ut ur geofence-området visas en indikation på detta i historiken i Home-appen. Tänk på att närvarodetektering skiljer sig från funktionen platshistorik i Google-kontot, och ingen av funktionerna påverkar den andra. Vi skapar dessutom detta med din integritet i åtanke.

Home-appen spårar inte var du är eller var du varit, förutom att den spårar om du är innanför eller utanför hemmets geofence. Data som används för närvarodetektering och geofence används endast för att avgöra när du kommer hem eller går hemifrån. Denna data används i de syften som du ger oss behörighet till. Vi förklarar det här i mer detalj i Vanliga frågor om integritet för Nest

Rutinerna Hemma och Borta fungerar bäst om alla medlemmar i hushållet aktiverar sina egna telefoner i inställningarna för närvarodetektering i Home-appen. Om vissa medlemmar i hushållet inte använder dessa inställningar kanske inte enheterna känner av att personerna i fråga är hemma och dina rutiner kanske inte fungerar som förväntat. 

Om du till exempel är den enda personen i hushållet som har aktiverat telefonen för närvarodetektering och du inte använder några andra enheter för närvarodetektering startar rutinen Borta när du går hemifrån och lamporna i hemmet släcks. De andra medlemmarna i hushållet som fortfarande är hemma måste tända lamporna igen eller starta rutinen Hemma manuellt. 

Hantera din data

I historiken i Home-appen ser du och andra medlemmar i hemmet när och varför rutinerna Hemma och Borta startat automatiskt. 

  • Du kan se när du själv kom hem eller gick hemifrån. Du kan hantera denna data i inställningarna för Home-appen. 
  • Andra medlemmar i hemmet kan se när du ändrar läget till Hemma eller Borta manuellt med hjälp av appen, rösten, Nest Secure eller Nest × Yale lås.

Obs! All data som samlats in av Home-appen lyder under Googles sekretesspolicy och hanteras enligt beskrivningen i Vanliga frågor om integritet för Nest. Läs även Googles åtagande gällande integritet i hemmet.

Radera närvarohistoriken

Hemmets närvarohistorik inkuderar data för alla medlemmar i hemmet och alla enheter, även data som du inte kan se i hemmets historik i Home-appen. Den lagras i 60 dagar och raderas sedan automatiskt. Du och alla andra medlemmar i hemmet kan även radera den manuellt när som helst från Home-appen.

 Obs! Du kan endast se din egen historik över när du lämnar hemmet eller kommer hem.

  1. Öppna Home-appen Google Home app.
  2. Öppna Inställningar Kugghjulsikon för Inställningaroch sedanNärvarodetektering.
  3. Tryck på Radera all närvarohistorik.
  4. Välj Radera.

När du har raderat hemmets närvarohistorik visas det som en händelse i historiken för Home-appen för dig och alla andra medlemmar i hemmet.

Ladda ned din data

Du kan se historik över data som samlats in av dina enheter i Home-appen. Du kan även ladda ned din data när som helst.

Läs mer om hur du laddar ned din Google-data här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst: