Currents är endast tillgängligt för Google Workspace-konton via jobbet eller skolan. Konsumentkonton (som vanligen slutar med @gmail.com) lades ned den 2 april 2019.

Vanliga frågor om nedläggningen av Google+

För att hjälpa dig att navigera genom nedläggningen av Google+ för konsumenter har vi gjort en lista med vanliga frågor som kan dyka upp under processen. När mer information blir tillgänglig lägger vi till den här.

En ny version av Android-appen för Google+ släpptes den 21 februari 2019. Alla Android-användare måste omedelbart uppdatera Android-appen för Google+ för att kunna fortsätta använda den. Gamla versioner av appen stöds inte längre. Användarna kan fortfarande använda Google+ i en mobil webbläsare på plus.google.com. Observera dock att konsumentversionen av Google+ upphör den 2 april 2019.

Uppdateringar av vanliga frågor

Nedan följer några viktiga förändringar av avsnittet Vanliga frågor. Du kan se alla förändringar i det fullständiga avsnittet nedan. Nya frågor markeras med [ny]. Reviderade frågor markeras med [reviderad].

 • Vi har lagt till en sammanfattning av nedläggningen av konsumentversionen av Google+ här.
 • Foton och videor som har säkerhetskopierats i Google Foto raderas inte. Läs mer om hur du säkerhetskopierar dina foton och videor från Google+ till bland annat Google Foto.
 • Alla event som har skapats på Google+ tas bort från Google Kalender och födelsedagar för personer i dina cirklar på Google+ visas inte längre (födelsedagar från dina kontakter påverkas inte) redan den 11 mars 2019. Event som har skapats från Google Kalender påverkas inte.
 • Ägare eller moderatorer till grupper kan ladda ned och spara data för sina grupper på Google+ med ytterligare uppgifter för varje gruppinlägg. Läs mer
 • Nedläggningen av Google+ påverkar inte dina företagsuppgifter på Google My Business. Dessa är två separata produkter med olika konton. Läs mer
 • Vissa YouTube-funktioner som bygger på Google+ kan påverkas, bland annat kanalbilder och redigering av kanalikoner på mobil, privat videodelning till cirklar på Google+, länkar till profiler på Google+ för YouTube-kanalsidor, anpassade webbadresser för kanalsidor på Google+ och att kommentera med en inaktuell version av YouTube-appen för mobil. Läs mer

Vad händer nu?

 • Den 2 april 2019 lägger vi ned konsumentversionen av Google+ – ett socialt nätverk från Google.
 • Om du vill kan du ladda ned och spara din data från Google+. Detta kan ta lite tid, så kom igång före den 31 mars 2019.
 • Om du har ett Google Workspace-konto på jobbet eller i skolan kan du fortsätta använda Google+ inom organisation.
 • Inga andra Google-produkter (som Gmail, Google Foto eller Google Drive) upphör som en del av nedläggningen av Google+ för konsumenter. Det Google-konto du använder för att logga in på dessa tjänster påverkas inte.
 • Du kan radera ditt konto på Google+ innan konsumentversionen av Google+ upphör.


Allmänna frågor

Varför läggs Google+ för konsumenter ned?

Mot bakgrund av utmaningarna med att skapa och underhålla ett framgångsrikt Google+ som lever upp till konsumentanvändarnas förväntningar har vi beslutat att lägga ned konsumentversionen av Google+. Vi avser att fokusera på våra företagstjänster och kommer att lansera nya funktioner särskilt framtagna för företag. Läs meddelandet.

[reviderad] Upphör andra Google-tjänster när innehållet på Google+ raderas?

Inga andra Google-produkter (som Gmail, Google Foto, Google Drive eller YouTube) kommer att upphöra som en del av nedläggningen av Google+ för konsumenter, och det Google-konto du använder för att logga in på dessa tjänster påverkas inte. Ditt varumärkeskonto finns kvar utan Google+, och du kan fortsätta att använda det med andra Google-produkter, till exempel YouTube-kanaler.

Hur kan jag hålla kontakten med mina följare på Google+?

Vi rekommenderar att du informerar dina följare om var de kan fortsätta se ditt innehåll utanför Google+ efter nedläggningen. Överväg att skapa ett inlägg med information om din webbplats, blogg, kanaler i sociala medier och andra sätt att hålla kontakten på.

[reviderad] Sparar Google mitt innehåll på Google+?

Som en del av nedläggningen av Google+ för konsumenter raderar vi innehåll från konsumentkonton på Google+ (förutom innehåll som vi måste behålla av juridiska skäl). Foton och videor från Google+ i ditt albumarkiv och på dina sidor på Google+ kommer också att raderas. Det kan ta lite tid att ladda ned innehåll från Google+, så kom igång före den 31 mars 2019. Observera att foton och videor som redan har säkerhetskopierats i Google Foto inte raderas.

Även om Google+ för konsumenter läggs ned, så fortsätter vi att investera i Google+ för företag. Mer information hittar du här. Du kan kontrollera om du har ett Google Workspace-konto här.

Finns det några fall där innehållet på Google+ inte kommer att raderas från konsumentkonton på Google+?

Visst innehåll på Google+ kanske inte raderas från Google+ för konsumenter och/eller albumarkivet om det behövs enligt någon tillämplig lag, förordning, juridisk process, juridisk skyldighet (inklusive juridiska lagringsskyldigheter) eller begäran av myndighet.

[reviderad] Hur lång tid tar det för innehållet på mitt konto på Google+ att raderas?

Det kan ta några månader innan innehållet från konsumenters konton på Google+, sidor på Google+ och albumarkiv har raderats. Innehållet kan finnas kvar under tiden. Användare kan till exempel fortfarande se delar av sitt konto på Google+ via aktivitetsloggar och en del innehåll på Google+ för konsumenter kan förbli synligt för Google Workspace-användare tills Google+ för konsumenter har raderats. Du kan ladda ned och spara återstående innehåll på Google+ och radera din profil på Google+ innan denna information raderas. Du kanske även kan visa och radera återstående aktivitet på Google+.

[ny] Vad händer med mina alternativa webbadresser på Google+?

De alternativa webbadresserna på Google+ stöds inte längre och kommer att raderas. Inga länkar med alternativa webbadresser på Google+, inklusive Albumarkiv, fungerar längre.

Ladda ned ditt innehåll från Google+

Vad bör jag göra före nedläggningen och hur ser tidsplanen ut?

Den 2 april kommer ditt konto på Google+ och alla sidor på Google+ som du har skapat att upphöra och vi börjar radera innehåll från konsumentkonton på Google+. Foton och videor från Google+ i ditt albumarkiv och på dina sidor på Google+ kommer också att raderas. Du kan ladda ned och spara ditt innehåll, men måste göra detta före april.

Kan jag ladda ned mitt innehåll från Google+?

Du kan ladda ned och spara din data från Google+, inklusive dina cirklar, grupper, flöden och +1:or. Det kan ta lite tid att ladda ned innehåll från Google+, så kom igång före den 31 mars 2019.

Kan jag ladda ned mitt innehåll från Google+ mer än en gång?

Ja, du kan ladda ned och spara ditt innehåll flera gånger. Det kan ta lite tid att ladda ned innehåll från Google+, så kom igång före den 31 mars 2019.

[ny] Varför tar det så lång tid att ladda ned mitt innehåll från Google+?

Om du har en stor mängd data på Google+ kan det ta flera dagar att slutföra begäran om att ladda ned allt detta innehåll. Vi rekommenderar att du börjar ladda ned ditt innehåll på Google+ så snart som möjligt före den 31 mars 2019.

[reviderad] Hur sparar jag mina foton och videor från Google+?

Om du vill spara foton och videor från Google+ bör du följa dessa anvisningar.

Kan jag radera mitt konto på Google+ eller min sida på Google+ nu?

Ja. I den här hjälpartikeln kan du läsa om vad som händer när du raderar din profil på Google+. Se till att ladda ned och spara all data från Google+ som du vill behålla innan du raderar ditt konto eller din sida på Google+.

[reviderad] Hur laddar jag ned innehåll från Google+ Grupper?

Ägare eller moderatorer till grupper kan ladda ned och spara data för sina grupper på Google+. Tidigare innehöll denna nedladdade data endast länkar till gruppinlägg. Från och med den 11 mars 2019 inkluderas ytterligare uppgifter från offentliga grupper när du laddar ned och sparar innehåll från grupper på Google+, till exempel författare, brödtext och foton för varje gruppinlägg. Men om författaren till ett inlägg har inaktiverat nedladdning av foto och video laddas detta inte ned. Se den här hjälpartikeln under Grupper på Google+.

[reviderad] Finns mina foton och videor från Google+ kvar i albumarkivet?

Nej. Foton och videor från privata konton och sidor på Google+ i albumarkivet raderas redan den 2 april 2019. Du kan ladda ned och spara ditt innehåll, men eftersom det kan ta lite tid bör du komma igång före den 31 mars 2019. När du har laddat ned dina foton till enheten kan du lagra dem på enheten eller ladda upp dem på Google Foto eller någon annan fototjänst. Läs mer

Foton och videor som har säkerhetskopierats i Google Foto raderas inte. Observera att vissa foton och videor som har laddats upp från Google+ kan förbli tillgängliga i Google Foto. Dessa foton och videor kommer att finnas kvar på Google Foto efter att Google+ har upphört:

 • Foton och videor som har laddats upp till Google+ innan Google Foto startades 2015
 • Foton och videor som har säkerhetskopieras när som helst med äldre versioner av mobilappar för Google+ (från 2015 eller tidigare)
 • Foton och videor som har associerats med event på Google+

Om du är osäker på vad som stämmer i ditt fall och du vill behålla dina foton och videor från Google+ rekommenderar vi att du laddar ned och sparar alla foton och videor från Google+.

Om jag redan har raderat mitt konto på Google+, är det något mer jag bör göra?

När du tidigare raderade ditt konsumentkonto på Google+ eller din sida på Google+ informerade vi dig om att dina foton och videor från Google+ inte raderas från albumarkivet och att innehållet i dina event på Google+ inte raderas. Även detta innehåll raderas från och med den 2 april. Om du vill spara foton, videor och eventinnehåll måste du ladda ned och spara detta. Det kan ta lite tid att ladda ned ditt innehåll på Google+, så se till att komma igång före den 31 mars 2019.

Google Workspace och Google+

[reviderad] Vad är ett Google Workspace-konto?

Google Workspace är ett integrerat paket med samarbets- och produktivitetsappar för företag som inkluderar Gmail, Dokument, Drive, Kalender, Hangouts Meet och mer. Läs mer

Google Workspace-användare är exempelvis företag som betalar för sina tjänster ochutbildningsinstitutioner och andra organisationer som använder Google Workspace utan kostnad.

Hur vet jag om jag har ett Google Workspace-konto eller ett konsumentkonto (personligt konto) på Google+?

Om du använder Google+ på jobbet eller i skolan har du förmodligen ett Google Workspace-konto. Du kan kontrollera om du har ett Google Workspace-konto här.

Hur kommer Google Workspace-konton att påverkas?

Google Workspace-kunder kan se kommande ändringar av funktionerna på Google+ i samband med borttagningen av konsumentversionen. Om du är Google Workspace kan du hitta mer information här eller prata med administratören om du vill veta mer.

Kommer Google+ att förbli tillgängligt för G Suite for Education-användare?

Organisationer som använder Education-utgåvan har samma åtkomst som andra Google Workspace-kunder. Om du deltar i grupper på Google+ bör du vara medveten om att vissa grupper på Google+ kan påverkas som en del av nedläggningen. Du kan läsa mer om hur grupper påverkas av nedläggningen här.

Är sidor på Google+ en del av Google Workspace?

Sidor på Google+ ingår inte i Google Workspace, utan upphör och raderas med resten av plattformen för Google+ för konsumenter. De associerade varumärkeskontona kommer att fortsätta att finnas utan Google+ och du kan fortsätta att använda dem med andra Google-produkter, till exempel YouTube-kanaler.

Så påverkas andra appar av att Google+ upphör

Vad hände med Google+ API:erna?

Google+ API:erna lades ned den 7 mars 2019, vilket även omfattade Google+ Inloggning Utvecklare ska migrera till det mer omfattande autentiseringssystemet Inloggning med Google. Innan vi lade ned Google+ API gjorde vi några ändringar för att minska effekten av nedläggningen. Mer information hittar du på sidan om borttagning av Google+ API:er.

Kommer externa webbplatser att påverkas av att API:erna tas bort?

Integreringar av Google+ för webb- och mobilappar upphörde att fungera den 7 mars 2019. Google+ Inloggning upphörde också den 7 mars 2019. Utvecklare bör migrera till det mer omfattande autentiseringssystemet Inloggning med Google. Innan vi lade ned Google+ API gjorde vi några ändringar för att minska effekten av nedläggningen. Mer information hittar du på sidan om Google+ API:ers upphörande.

[revised] Vad händer med kommentarer via Google+ på Blogger och andra webbplatser?

Blogger och andra webbplatser kan ha använt Google+ för sitt kommentarsystem. Kommentarer på bloggar kan också finnas som inlägg eller kommentarer på Google+. Den här funktionen har tagits bort från Blogger och andra webbplatser. Alla dina kommentarer via Google+ på alla webbplatser kommer att börja raderas den 2 april 2019. Du kan ladda ned och spara dessa kommentarer. Läs mer om hur nedläggningen av Google+ påverkar Blogger.

Fungerar knappen för Google+ Inloggning på andra webbplatser i fortsättningen?

Vi rekommenderar starkt att utvecklare migrerar till det mer omfattande autentiseringssystemet Inloggning med Google. Mer information hittar du på sidan om borttagning av Google+ API:er.

[ny] Påverkas foton från Local Guides som har laddats upp på Google Maps av nedläggningen av Google+?

Nej, foton som har laddats upp på Google Maps via Local Guides påverkas inte.

[ny] Hur påverkas YouTube av att Google+ upphör?

De flesta YouTube-användare berörs inte. Men vissa YouTube-funktioner som bygger på Google+ kan påverkas, bland annat kanalbilder och redigering av kanalikoner på mobil, privat videodelning till cirklar på Google+, länkar till profiler på Google+ för YouTube-kanalsidor, anpassade webbadresser för kanalsidor på Google+ och att kommentera med en inaktuell version av YouTube-appen för mobil. Läs mer

[ny] Hur påverkas Google Kalender av att Google+ upphör?

Alla event som har skapats på Google+ tas bort från Google Kalender och födelsedagar för personer i dina cirklar på Google+ visas inte längre (födelsedagar från dina kontakter påverkas inte) redan den 11 mars 2019. Event som har skapats från Google Kalender påverkas inte.

[reviderad] Påverkas det offentliga betaprogrammet för Google Play-tjänster av att Google+ upphör?

Inga andra Google-produkter (som Gmail, Google Foto eller Google Drive) upphör som en del av nedläggningen av Google+ för konsumenter. Men när vi börjar lägga ned Google+ kan användare som har anslutit sig till det offentliga betaprogrammet för Google Play-tjänster uppleva problem med Google-appar som Gmail och Hangouts. För att undvika störningar av tjänsten kan användare lämna betaprogrammet.

[ny] Vad händer med min data för +1:or från Google+ på externa webbplatser efter nedläggningen?

Alla +1:or på externa webbplatser raderas. Om du vill behålla denna data kan du ladda ned och spara den.

[ny] Vad händer med mitt telefonnummer för Google+?

Om ditt telefonnummer bara används för aviseringar från Google+ raderar vi det. Men om telefonnumret används med andra Google-tjänster på Google-kontot raderas det inte. Du kan kontrollera statusen för telefonnumret här.

[ny] Påverkas mitt Google My Business-konto av att Google+ läggs ned?

Nedläggningen av Google+ påverkar inte dina företagsuppgifter på Google My Business. Dessa är två separata produkter med olika konton. Läs mer

Mer hjälp och resurser

Vad gör jag om jag har fler frågor?

Om du behöver hjälp eller har obesvarade frågor om ditt personliga konto på Google+ eller din varumärkessida på Google+ kan du support via våra hjälpkanaler som du hittar här.

Andra resurser:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
245
false
false