สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณใช้ Currents ไม่ได้

หากคุณใช้ Google Workspace ผู้ดูแลระบบจะควบคุมว่าคุณจะใช้ Currents และโพสต์เนื้อหาได้หรือไม่ โดยคุณอาจใช้ Currents ไม่ได้หากเกิดสิ่งต่อไปนี้

  • ผู้ดูแลระบบปิด Currents สำหรับบัญชีของคุณ
  • บัญชีของคุณไม่มีใบอนุญาต Google Workspace ที่ใช้งานอยู่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้ Currents สำหรับ Google Workspace ไม่ได้

  • คุณจะโพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือกดชอบโพสต์ใน Currents ไม่ได้
  • คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือนเมื่อพยายามโพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือกดชอบโพสต์
  • คุณอาจลบเนื้อหาเก่าได้ ลบและจัดการกิจกรรมใน Currents
  • คุณอาจลบโปรไฟล์ Currents ของตนเองได้
  • หากที่ทำงานไม่ได้เป็นลูกค้าของ Google Workspace อีกต่อไป ระบบจะลบโปรไฟล์และเนื้อหา Currents ให้คุณ ยกเว้นโรงเรียนที่ใช้ Google Workspace for Education

หมายเหตุ: หากบัญชี Currents ถูกระงับ ระบบอาจซ่อนเนื้อหาของคุณและบล็อกไม่ให้คุณเข้าถึง Currents

หากต้องการใช้ Currents แต่ติดต่อผู้ดูแลระบบไม่ได้ ผู้ดูแลระบบอาจต้องมอบหมายใบอนุญาตใหม่ให้กับบัญชีของคุณ

หากลงชื่อสมัครใช้ Google Workspace ให้ตนเอง คุณก็น่าจะเป็นผู้ดูแลระบบของบัญชี โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินถูกต้องและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร