นำกิจกรรมใน Currents ออก

คุณลบกิจกรรมต่างๆ จากบัญชีของคุณได้ เช่น

 • โพสต์ที่คุณแชร์
 • ความคิดเห็นที่คุณแสดงไว้
 • การกดชอบใน Currents ที่คุณได้รับ
 • กิจกรรมใน Currents
 • การลงคะแนนโหวต
 • การบล็อกและการปิดเสียง
 • รายการที่คุณกดชอบ

หมายเหตุ: หาก Currents ของคุณถูกปิดใช้งาน วิธีเดียวที่คุณจะลบโพสต์ได้คือการล้างรายการในบันทึกกิจกรรม หรือไม่ก็ต้องลบโปรไฟล์ Currents ไปเลย

ลบโพสต์

 1. เปิดแอป Currents Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะโพสต์ที่ต้องการลบ
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 4. แตะลบ จากนั้น ตกลง

นำความคิดเห็นออก

 1. เปิดแอป Currents Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. เลือกความคิดเห็นนั้น
 4. แตะลบความคิดเห็น จากนั้น ตกลง

เลิกชอบ

วิธีเลิกชอบโพสต์

 1. เปิดแอป Currents Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณชอบ
 3. แตะชอบ

วิธีเลิกชอบความคิดเห็น

 1. เปิดแอป Currents Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. แตะความคิดเห็นที่คุณชอบ
 4. แตะเลิกชอบ

ล้างรายการในบันทึกกิจกรรม

 1. เปิดแอป Currents Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. แตะบัญชีที่มีกิจกรรมที่คุณต้องการดูในส่วน "บัญชี"
 4. แตะบันทึกกิจกรรม บันทึกกิจกรรม
 5. แตะลูกศรลง ลูกศรลง ที่ด้านขวาบน
 6. เลือกกิจกรรมที่ต้องการดู
 7. เลือกรายการที่ต้องการลบ
 8. แตะนำออก นำออก

หมายเหตุ

 • คุณยังลบโพสต์ในชุมชนปิดได้แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว
 • คุณดูกิจกรรมในบันทึกกิจกรรมในบัญชีงานหรือโรงเรียนได้ แต่จะสร้างกิจกรรมไม่ได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร